Глава 97

Аз ще накарам всеки един да види Моите чудни дела и да чуе Моите мъдри слова. Това трябва да включва всеки един човек и трябва да се случи чрез всяко едно нещо. Това е Мой управленски закон и това е Моят гняв. Аз ще засегна всеки един човек и всеки един въпрос, така че всички хора навсякъде във вселената и до краищата на земята ще видят със собствените си очи; Аз никога няма да спра, докато това не бъде постигнато. Моят гняв се изля изцяло, без да бъде сдържана ни една частица. Той е насочен към всеки един човек, който приема това име (скоро той ще се обърне към всички световни народи). А какво е Моят гняв? Колко е суров? Върху какъв човек се излива Моят гняв? Повечето хора смятат, че гневът е най-силната степен на ядосване, но това не го обяснява напълно. Моят гняв и Моите управленски закони са две неделими части; когато Аз постановявам Моите управленски закони, след тях следва гневът. Така че какво точно е гневът? Гневът е степен на правосъдие, което Аз раздавам на хората, и е принципът зад постановяването на всеки един от Моите управленски закони. Който и да наруши някой от Моите закони, Моят гняв ще бъде от съответна величина в зависимост от това кой закон е бил нарушен. Когато присъства Моят гняв, сигурно е, че присъстват и Моите управленски закони, и обратното. Моите управленски закони и гневът образуват едно неделимо цяло. Това е най-строгото правосъдие, което никой не може да наруши. Всички хора трябва да го съблюдават, в противен случай няма да избегнат лесно да бъдат повалени от ръката Ми. През вековете хората никога не са знаели за него (въпреки че някои изпитаха мъки, причинени от големи бедствия, те все пак не знаеха за него; но изпълнението на този управленски закон започва главно отсега), но днес Аз ви го разкривам изцяло, за да избягвате извършването на нарушение.

Всички хора би трябвало да чуват гласа Ми и да вярват в словата Ми. В противен случай Аз няма да действам, нито ще извършвам някакво дело. Всяко Мое слово и действие са примери, които трябва да следвате; те са ваш образец и са модел, който да следвате. Причината, поради която Аз станах плът, е за да видите какво представлявам и какво имам в Моята човешка природа. В бъдеще ще ви позволя да бъдете очевидци на това, което Аз представлявам и имам в Моята божественост. Нещата трябва да продължават стъпка по стъпка по този начин. В противен случай хората просто няма да могат да вярват и няма да имат знание за Мен. Вместо това те ще са способни само на неясни и смътни видения и няма да могат да имат ясно разбиране за Мен. Словата Ми са показали, че Моята личност ви се е явила изцяло, но все пак хората чуват словата Ми, а все още не Ме познават — поради единствената причина, че са глупави и невежи. Дори сега, след като станах плът, хората все още Ме предизвикват и затова Аз употребявам Моя гняв и Моите управленски закони, за да накажа тази порочна и развратена стара епоха и да засрамя напълно Сатана и дяволите. Това е единственият начин; това е назначението за човечеството и е краят, който очаква човечеството. Резултатът е предрешен изход, който никой не може да промени или от който да се измъкне с говорене. Само Аз имам последната дума; това е Моето управление и това е Моят план. Всички хора трябва да вярват и да бъдат убедени в сърцето си и в думите си. Онези, които постигат голяма сполука в този живот, със сигурност ще страдат цяла вечност, а онези, които в този живот страдат, със сигурност ще бъдат блажени цяла вечност — това съм предопределил Аз и никой не може да го промени. Никой не може да промени сърцето Ми, никой не може да добави дори една дума повече към Моите слова, а още по-малко пък е позволено някой произволно да премахне дори една-единствена дума. Ако някой наруши това, Аз със сигурност ще го накажа.

Моите тайни ви се откриват ежедневно — разбирате ли ги наистина? Наистина ли сте сигурни за тях? Когато Сатана те подвежда, можеш ли да го прозреш? Това се определя според вашия духовен ръст в живота. След като Аз казвам, че всички неща са предопределени от Мен, защо тогава лично се въплътих, за да усъвършенствам Моите първородни синове? Освен това, защо съм извършил толкова много работа, която хората смятат за безполезна? Аз ли съм този, който е объркан? Запомнете това! Всичко, което Аз върша, го върша не само за да спечеля Моите първородни синове, но по-важно — за да засрамя Сатана. Въпреки че Сатана Ме предизвиква, все пак Аз имам властта да накарам неговото потомство да се разбунтува против него и да започне да Ме възхвалява. Нещо повече — всичко, което Аз върша, е по такъв начин, че следващата стъпка на делото ще тече гладко и целият свят ще аплодира и ще Ме възхвалява, а всичко живо ще коленичи пред Мен и ще Ме прославя; този ден наистина ще бъде славен ден. Аз държа всички неща в Моите ръце и когато гръмнат седемте гърма, всички неща ще бъдат напълно завършени, непроменими, изцяло постоянни. От онзи момент нататък ще се навлиза в новия живот на новото небе и земя, ще се навлиза в напълно нови обстоятелства и ще започне животът на царството. Но какъв е животът в царството? Хората просто не могат да го възприемат ясно (защото никой никога преди не е вкусвал живота в царството и хората само са си го представяли и са го обмисляли в сърцата си). По време на преминаването от църковния живот към живота на царството, което е преминаване от сегашното състояние към бъдещото, ще се случат много неща, които хората никога не са си представяли. Църковният живот предшества навлизането в живота в царството, така че преди да възникне животът в царството, Аз няма да пестя усилия да поощрявам църковния живот. Какво представлява църковният живот? Той е следният: всички, включително Моите първородни синове, ядат, пият и се наслаждават на Моите слова и Ме опознават, като посредством това получават Моето изгаряне и пречистване, за да могат да разбират Моите управленски закони, Моето правосъдие и Моя гняв и да избягват нарушаването на живота в царството. А какво представлява „животът в царството“? Животът в царството е там, където Моите първородни синове властват като царе заедно с Мен, управляват всички народи и нации (само Моите първородни синове и Аз можем да се наслаждаваме на живота в царството). Въпреки че Моите синове и Моят народ от всички нации и всички народи влизат в царството, те не могат да се наслаждават на живота в царството. На живота в царството могат да се наслаждават само онези, които навлизат в духовния свят. Така че само Моите първородни синове и Аз можем да живеем в тялото, а Моите синове и Моят народ остават живи в плътта. (Но това не е плътта, покварена от Сатана. Това е важността на това, че Моите първородни синове управляват заедно с Мен като царе.) Духовете, душите и телата на всички други хора ще бъдат взети и хвърлени в Хадес. Това означава, че тези хора ще погинат напълно и ще престанат да съществуват (но те трябва да преминат през всички окови и жестокости на Сатана, като трудности и бедствия). След като това се извърши, животът в царството официално ще е в ход, а Аз ще започна да разкривам делата Си официално (да се разкривам открито, а не скрито). Оттогава нататък със сигурност няма да има повече въздишки и сълзи. (Защото вече няма да има нищо, което може да нарани хората, да ги разплаче или да им причини страдание, и това се отнася също и за Моите синове и Моя народ; но трябва да се наблегне върху един въпрос, който е че Моите синове и Моят народ завинаги ще бъдат плът.) Всички ще бъдат радостни — възхитителна гледка. Няма да е нещо физическо, а по-скоро нещо, което не може да се види с физическите очи. Моите първородни синове също ще могат да му се наслаждават; това е Моето чудно дело и Моята велика мощ.

Аз желая вие да можете да търсите волята Ми и да бъдете внимателни към сърцето Ми във всеки един момент. Преходното удоволствие може да унищожи целия ти живот, а преходното страдание може да доведе до вечни благословии. Не бъди неутешим; това е пътят, който трябва да бъде извървян. Преди съм казвал често: „Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“. А какво са „благословиите“? Те са не само онези, които се получават днес, а най-вече онези, на които ще се радвате в бъдеще — само те са истински благословии. Когато се върнете на хълма Сион, ще покажете безкрайна благодарност за сегашното си страдание, защото това е Моя благословия. Животът сега в плътта е пребиваване на хълма Сион (което означава, че живееш в Мен), а животът в тялото утре ще бъде денят на славата, а това още повече е пребиваване на хълма Сион. След като сте чули тези Мои слова, вие разбирате какво е значението на „хълма Сион“. Хълмът Сион е синоним на царството и също така е духовният свят. На днешния хълм Сион вие в плът получавате утеха и Моята благодат; на бъдещия хълм Сион ще бъдете в тялото и ще се радвате на благословията да управлявате като царе. Това категорично не трябва да се пренебрегва. И в никакъв случай не позволявайте да се изплъзват моментите, когато можете да получите благословии; в края на краищата, днес си е днес и е много различно от утре. Когато започнеш да се наслаждаваш на благословии, ще смяташ, че днешната благодат не си струва да се споменава. Това е, което Аз ти поверявам, и това е Моят последен съвет.

Предишна: Глава 96

Следваща: Глава 98

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger