Глава 98

Всички неща ще се случат на всеки един от вас и те ще ви позволят да знаете повече за Мен и да бъдете по-сигурни относно Мен. Те ще ви позволят да познавате Мен — Самия единствен Бог, да познавате Мен — всемогъщия, да познавате Мен — Самия въплътен Бог. След това Аз ще изляза от плътта, ще се върна в Сион, в добрата Ханаанска земя, която е Моето местожителство и Моето назначение, основата, където Аз създадох всички неща. Сега никой от вас не разбира значението на словата, които Аз казвам; няма нито един човек, който може да разбере смисъла на тези слова. Едва когато всичко ви бъде разкрито, вие ще разберете защо Аз казвам тези слова. Аз не съм от света, а още по-малко съм от вселената, защото Аз съм Самият единствен Бог. Аз държа целия вселенски свят в ръката Си, Самият Аз отговарям за него и хората могат само да се подчиняват на Моята власт, да изговарят Моето свято име, да Ме аплодират и да Ме възхваляват. Всичко ще ви бъде разкрито постепенно. Въпреки че нищо не е скрито, вие все още не можете да проумеете начина, по който Аз говоря, или тона на Моите слова. Вие все още не разбирате за какво изобщо се отнася Моят план за управление. Така че по-късно Аз ще ви разкажа за всички неща, които не разбирате в това, което съм казвал, защото за Мен всичко е просто и ясно, а за вас е изключително трудно и вие просто изобщо не го разбирате. За тази цел Аз ще променя Моя начин на говорене и вече няма да свързвам нещата помежду им, когато говоря, а ще изяснявам всеки въпрос един по един.

Какво означава възкресение от мъртвите? Означава ли да умреш в плътта и след това да се върнеш в тялото след смъртта? Това ли означава да възкръснеш от мъртвите? Толкова ли е просто? Аз съм всемогъщият Бог; какво знаеш за това? Как разбираш това? Може ли наистина Моето възкресение от мъртвите по време на първото Ми въплъщение да се приема буквално? Наистина ли процесът е бил такъв, какъвто е описан в онези текстове? Казвал съм, че ако Аз не говоря откровено и ако не казвам ясно на хората, тогава никой няма да може да разбере значението на Моите слова. През вековете не е имало ни един човек, който да не е мислил, че възкресението от мъртвите е представлявало това. От времето на сътворението на света никой не е разбирал истинското значение на това. Бях ли Аз наистина прикован на кръста? А след смъртта излязох ли Аз от гробницата? Наистина ли се случи така? Може ли това да е вярно? През вековете никой не вложи никакво усилие в това, никой не Ме позна от това и няма ни един човек, който не вярва в това; всички смятат, че е вярно. Те не знаят, че всяко Мое слово има вътрешен смисъл. Тогава какво точно е възкресението от мъртвите? (В близко бъдеще ще го преживеете, затова ви казвам за него предварително.) Няма живо създание, което желае да умре; всички те искат да живеят. От Моята гледна точка смъртта на плътта не е истинска смърт. Когато Моят Дух бъде изискан обратно от някой човек, този човек умира. Следователно, Аз наричам всички онези демони, покварени от Сатана (онези, които нямат вяра, всички неверници), мъртъвци. От времето на създаването на света Аз съм дал Моя Дух на всеки, когото съм избрал. Но след една фаза, която последва след сътворението, хората бяха завладени от Сатана за известно време. И така, Аз напуснах и хората започнаха да страдат (страданието, което Аз понесох, когато се въплътих и бях прикован на кръста, както е говорено). Но в предопределеното от Мен време (времето, когато завърши Моето изоставяне на хората) Аз получих обратно хората, които бях предопределил, и отново поставих Духа Си във вас, така че вие се върнахте към живота. Това се нарича „възкресение от мъртвите“. Сега всички онези, които наистина живеят в Моя Дух, вече са трансцендентни и всички те живеят в тялото. Не след дълго обаче вие всички ще изоставите своето мислене, своите представи и всичко земно, което ви оплита. Но това не е, както хората си представят, съживяване от мъртвите след страдание. Да живеете сега е предварителното условие за живот в тялото; това е нужният път за навлизане в духовния свят. Издигането над нормалната човешка природа, за което говоря, означава да нямате семейство, съпруга, деца и човешки нужди. То е да се концентрирате единствено върху преживяването на Моя образ, да се концентрирате единствено върху навлизането в Мен и да не мислите за други неща извън Мен; навсякъде, където отидете, е ваш дом. Това е издигането над нормалната човешка природа. Вие сте разбрали напълно погрешно тези Мои слова; разбирането ви е твърде плитко. Как точно ще се явя Аз на всички нации и всички народи? В плътта днес? Не! Когато моментът настъпи, Аз ще се явя в Моето тяло във всяка нация на вселената. Все още не е дошло времето, когато чужденци се нуждаят от вас да ги водите. В онзи момент вие ще трябва да излезете от плътта и да навлезете в тялото, за да ги водите. Това е истината, но това не е „възкресението от мъртвите“, което хората си представят. В определеното време вие ще излезете от плътта, без да знаете, и ще навлезете в духовния свят, и ще управлявате всички нации с Мен. Все още не е времето. Когато Ми е нужно да сте в плътта, вие ще сте в плътта (съгласно изискванията на Моето дело, сега вие трябва да имате мислене и трябва все още да живеете в плътта, така че вие все още би трябвало да вършите нещата, които е нужно да вършите в плътта съгласно Моите стъпки; не чакайте пасивно, защото това ще причини забавяния). Когато Аз се нуждая да действате в тялото като пастири на църквата, вие ще излезете от плътта, ще изоставите своето мислене и ще се осланяте изцяло на Мен, за да живеете. Имайте вяра в Моята мощ и в Моята мъдрост. Всичко ще бъде извършено лично от Мен. Вие само трябва да чакате и да се радвате. Всички благословии ще дойдат при вас и вие ще имате неизчерпаеми и безкрайни запаси. Когато този ден настъпи, вие ще разберете принципа, по който Аз върша това, ще познавате Моите чудни дела и ще разберете как Аз довеждам Моите първородни синове обратно в Сион. Това наистина не е толкова сложно, колкото си представяте, но и не е толкова просто, колкото мислите.

Аз знам, че когато казвам това, вие ставате дори по-неспособни да разберете целта зад Моите слова и даже се обърквате повече. Ще ги смесите с неща, които Аз съм казвал по-рано, така че да не можете да разберете нищо, и ще изглежда сякаш няма изход. Но не се тревожете. Аз ще ви кажа всичко. Всичко, което Аз казвам, има смисъл. Казвал съм, че Аз мога да направя съществуващи неща да се върнат в нищото и мога да направя множество неща от нищото. В човешкото въображение, за да навлезе в тялото от плътта, човек трябва да е възкресен от мъртвите. В миналото Аз използвах този метод и проявих Моето най-велико чудо, но днес не е като миналото. Аз ще ви заведа директно от плътта в тялото. Това не е ли дори по-голямо знамение и чудо? Не е ли по-велико проявление на Моето всемогъщество? Аз имам Свой план и Свои намерения. Кой не е в ръцете Ми? Аз знам делото, което върша. В края на краищата, Моите начини на работа днес са различни от тези в миналото. Аз нагласям Своите начини на работа според смяната на епохите. Когато Аз бях прикован на кръста, това беше Епохата на благодатта, но сега е последната епоха. Темпото на Моето дело се забързва; то не продължава със същата скорост, както в миналото, а още по-малко пък е по-бавно, отколкото в миналото. То по-скоро продължава много по-бързо, отколкото в миналото. Просто няма начин да се обясни и не са нужни толкова много сложни процеси. Аз съм свободен да правя каквото и да е. Не е ли вярно, че е нужна само една Моя властна дума, за да определя как ще се извърши волята Ми и как Аз ще ви направя съвършени? Всичко, което Аз казвам, със сигурност ще бъде извършено. В миналото Аз често казвах, че ще страдам, и не разрешавах на хората да споменават страданието, което Аз понесох преди; споменаването му беше богохулство против Мен. Това е така, защото Аз съм Самият Бог и за Мен няма трудност; когато споменеш това страдание, ти разплакваш хората. Казвал съм, че в бъдеще няма да има въздишки и сълзи. Това трябва да се обясни от тази гледна точка и тогава значението на Моите слова може да бъде разбрано. Значението на „хората просто не могат да понесат това страдание“ е това, че Аз мога да се откъсна от всички човешки представи и мислене, да се откъсна от чувствата на плътта, да се откъсна от всички следи на светското битие и да изляза от плътта, и че Аз мога да устоя, когато всички Ме отхвърлят. Това е достатъчно, за да докаже, че Аз съм Самият единствен Бог. Аз съм казал: „Всеки първороден син трябва да навлезе в духовния свят от плътта; това е пътят, по който те трябва да вървят, за да управляват с Мен като царе“. Значението на това изречение е, че когато се срещнеш с това, което сте си представяли в миналото, вие официално ще излезете от плътта и ще навлезете в тялото, за да започнете официално да съдите онези князе и царе. Те ще бъдат съдени въз основа на нещата, които се случват в това време. Но това не е толкова сложно, колкото си представяте — то ще се извърши в един миг. Няма да е нужно да възкръсвате от мъртвите и няма да е нужно дори да страдате (защото вашето страдание и трудности на земята вече свършиха и вече съм казал, че след това Аз няма повече да кастря първородните Си синове). Първородните синове ще се наслаждават на благословиите си, както е било говорено, с факта, че вие ще навлезете в духовния свят, без да разберете. Защо казвам, че това е Моята милост и благодат? Ако човек можеше да навлезе в духовния свят само след възкръсване от смъртта, това щеше да е далеч от милостиво и благо. Така че това е най-очевидният израз на Моята милост и благодат и освен това той разкрива Моето предопределение и Моя подбор на хора. Това в достатъчна степен може да покаже колко са строги Моите управленски закони. Аз ще бъда благ към когото Аз желая и милостив към когото Аз желая. Никой не трябва да се състезава или бори. Аз ще реша всичко това.

Хората не могат да разберат това и се напрягат, докато останат без дъх, но все пак именно те самите се връзват. Мисленето на хората е наистина ограничено, затова те трябва да престанат с човешкото мислене и представи. Следователно Аз трябва да изляза от плътта и да навляза в духовния свят, за да поема контрол върху всичко, да управлявам всичко. Това е единственият начин да управлявам всички народи и всички нации и да изпълня волята Си. Това не е далече. Вие не вярвате в Моето всемогъщество и не знаете кой съм Аз. Вие смятате, че Аз съм само човешко същество и изобщо не можете да видите Моята божественост. Нещата ще завършат тогава, когато Аз искам да завършат. Нужна е само една дума от Моята уста. Вие сте обърнали внимание само на аспекта на Моята човешка природа в това, което казах неотдавна, и във всеки Мой ход, но не сте обърнали внимание на аспекта на Моята божественост. Тоест вие смятате, че Аз също имам мислене и представи. Но Аз съм казвал, че Моите мисли, идеи и ум, всеки Мой ход, всичко, което Аз върша и казвам, са пълната проява на Самия Бог. Забравихте ли всичко това? Вие всички сте объркани хора! Не разбирате смисъла на Моите слова. Аз съм ви позволил да видите аспекта на Моята нормална човешка природа от това, което съм казвал (Аз съм ви позволил да виждате Моята нормална човешка природа в Моя ежедневен живот, в реалността, защото вие все още не разбирате аспекта на Моята нормална човешка природа от това, което съм казал през този период), но все пак вие не разбирате Моята нормална човешка природа, а само се опитвате да сграбчите нещо, което може да се използва против Мен, и сте необуздани пред Мен. Вие сте слепи! Вие сте невежи! Вие не Ме познавате! Аз напразно съм говорил толкова дълго! Вие изобщо не Ме познавате и просто не зачитате Моята нормална човешка природа като част от Самия цялостен Бог! Как да не се ядосвам? Как да бъда отново милостив? На тези бунтовни синове Аз мога да отговоря само с Моя гняв. Вие сте толкова самонадеяни, вие изобщо не Ме познавате! Вие мислите, че Аз съм извършил несправедливост! Мога ли Аз да извърша несправедливост? Бих ли избрал лекомислено което и да е плътско тяло, в което да се въплътя? Моята човешка природа и Моята божественост са две неделими части, които съставляват Самия цялостен Бог. Сега трябва да сте напълно наясно за това! Моите слова вече достигнаха своята връхна точка и те не могат повече да бъдат обяснявани надълго!

Предишна: Глава 97

Следваща: Глава 99

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger