Глава 99

Тъй като темпото на Моето дело се ускорява, никой не може да върви в крак със стъпките Ми и никой не може да вникне в Моя ум, но все пак това е единственият път напред. Това са „мъртвите“ (отнася се за невъзможността да бъдат разбрани Моите намерения, невъзможността да се разбере какво искам да кажа с Моите слова; това е друго обяснение на „мъртвите“ и не значи „да бъдеш изоставен от Моя Дух“) във фразата „възкресение от мъртвите“, за която вече е говорено. Когато вие и Аз преминем от тази фаза в тялото, тогава ще се изпълни истинското значение на „да си възкресен от мъртвите“ (тоест това е истинското значение на възкресението от мъртвите). Сега състоянието, в което всички вие съществувате, е следното: вие не можете да разберете намеренията Ми и не можете да намерите стъпките Ми. Освен това, вие не можете да бъдете спокойни в духа си, затова се безпокоите в ума си. Този вид състояние е именно „страданието“, което Аз споменах, и в това страдание, което хората не могат да понесат, вие от една страна мислите за своето собствено бъдеще, а от друга страна приемате Моето изгаряне и Моето правосъдие, които са стрелба и удари по вас от всички посоки. Освен това, вие не можете да разберете никакви правила от Моя тон и начин на говорене, а в един ден слово има няколко вида тон, така че вие страдате много. Това са стъпките на Моето дело. Това е Моята мъдрост. В бъдеще вие ще изпитате по-голямо страдание в това отношение, като всичко това цели да разкрие всички лицемерни хора — това трябва да е ясно сега! Това е начинът, по който Аз работя. С мотивацията на този вид страдание и след като изпитате тази болка, която е равносилна на смърт, вие ще навлезете в друг свят. Ще навлезете в тялото и ще царувате с Мен над всички нации и всички народи.

Защо напоследък Аз говоря с по-строг тон? Защо тонът Ми се променя толкова често и защо Моят начин на работа също се променя така често? Моята мъдрост е в тези неща. Моите слова се изричат за всеки, който е приел това име (независимо дали вярва, че Моите слова могат да бъдат изпълнени, или не), затова Моите слова трябва да бъдат чути и видени от всеки и не трябва да бъдат потискани, защото Аз имам Свой начин на работа и Своя мъдрост. Аз използвам Моите слова, за да съдя хората, да разкривам хората и да изобличавам човешката природа. Посредством това Аз подбирам избраните от Мен и отстранявам онези, които не са предопределени или избрани от Мен. Всичко това е Моята мъдрост и е чудото на Моето дело. Това е Моят метод в тази фаза на Моето дело. Има ли измежду хората някой, който може да разбере намеренията Ми? Има ли измежду хората някой, който може да зачете Моето бреме? Този, Който върши делото, съм Аз, Самият Бог. Ще дойде ден, когато вие ще разберете напълно важността на тези Мои слова и ще бъдете съвсем наясно защо желая да изричам тези слова. Моята мъдрост е безкрайна, безгранична и неизмерима и е напълно непроницаема за хората. Хората могат да видят само част от нея в нещата, които Аз върша, но това, което виждат, все пак е с недостатъци и непълно. Когато преминете изцяло от тази фаза към следващата, тогава ще можете да я виждате ясно. Запомнете! Сега е най-скъпоценната епоха — това е последната фаза, през която вие сте в плътта. Животът ви точно в този момент е последната част от физическия ви живот. Когато навлезете в духовния свят от плътта, цялата болка ще ви напусне. Много ще се радвате, ще ликувате и ще скачате от радост непрестанно. Но трябва да сте наясно, че тези слова, които изричам, са само за първородните синове, защото само първородните синове са достойни за тази благословия. Навлизането в духовния свят е най-голямата и най-висша благословия и най-ценното нещо, на което да се наслаждавате. Нещата, които сега придобивате за храна и облекло, не са нищо повече от наслади на плътта; те са благодат и Аз просто не ги зачитам. Фокусът на Моето дело е в следващата фаза (навлизането в духовния свят и изправянето пред вселенския свят).

Аз съм казвал, че големият червен змей вече е тръшнат от Мен и смазан. Как можете да не вярвате на словата Ми? Защо все още искате да понасяте гонение и беда заради Мен? Това не е ли ненужна цена, която плащате? Аз ви напомнях многократно, че е нужно само да се наслаждавате, докато Самият Аз върша делото лично. Защо сте така нетърпеливи да действате? Вие наистина не знаете как да се наслаждавате! Аз съм приготвил напълно всичко за вас — защо никой от вас не дойде при Мен да го поиска? Вие все още сте несигурни за това, което съм казал! Вие не Ме разбирате! Мислите, че Аз говоря празни шеги; вие наистина сте с размътен ум! (Пълната подготовка, за която говоря, означава, че трябва повече да гледате към Мен и повече да се молите пред Мен, докато Аз лично работя, за да прокълна всеки, който Ми се противопоставя, и да накажа всеки, който ви преследва.) Вие не знаете нищо за Моите слова! Аз ви разкривам всички Мои мистерии, но колко от вас наистина ги разбират? Колко от вас ги разбират в дълбочина? Какъв е Моят престол? Каква е Моята желязна тояга? Кой измежду вас знае? Когато се спомене Моят престол, повечето хора мислят, че Аз седя на него или че той се отнася за Моето обиталище, или че се отнася за Мен — личността, която Аз съм. Всички тези разбирания са грешни — просто бъркотия от недоразумения! Никое от тези тълкувания не е правилно, нали? Това е начинът, по който всички вие го разбирате — това е просто крайно отклонение от разбирането! Какво е власт? Каква е връзката между властта и престола? Престолът е Моята власт. Когато Моите първородни синове издигнат престола Ми високо, тогава те ще получат властта от Мен. Само Аз имам власт, така че само Аз имам престола. С други думи, след като Моите първородни синове са страдали по същия начин, по който Аз страдах, те ще приемат това, което Аз съм и имам, и ще получат всичко от Мен. Това е процесът, чрез който те ще постигнат статута на първороден син. Това ще бъде времето, когато Моите първородни синове издигат високо престола Ми, и ще бъде също времето, когато те приемат власт от Мен. Сега вие трябва да разбирате това! Всичко, което Аз казвам, е ясно и напълно недвусмислено, за да разбере всеки. Оставете настрана вашите собствени представи и чакайте да приемете мистериите, които Аз ви разкривам! И така, какво е желязната тояга? В предишната фаза тя се отнасяше за Моите сурови слова, но сега е различно от миналото: сега желязната тояга се отнася за Моите дела, които са големи бедствия, наситени с власт. Така че всеки път, когато се споменава желязната тояга, това винаги е във връзка с власт. Първоначалното значение на желязната тояга е изречено по отношение на големи бедствия — то е част от властта. Всички трябва да видят ясно това и само така те могат да разберат Моите намерения и да получат откровение от Моите слова. Всеки, който има делото на Светия Дух, държи желязната тояга в ръката си и именно той има власт и има право да изпълнява някое от големите бедствия. Това е един от Моите управленски закони.

Всичко и всички неща са открити за вас (това се отнася за частта, която е била посочена ясно) и всичко и всички неща са скрити от вас (това се отнася за тайната част от Моите слова). Аз говоря с мъдрост: позволявам ви да разберете само буквалното значение на някои от Моите слова, докато ви позволявам да разберете смисъла на други (но повечето хора не могат да разберат), защото това е последователността на Моето дело. Аз мога да ви кажа истинското значение на Моите слова едва когато достигнете определен духовен ръст. Това е Моята мъдрост и това са Моите чудни дела (за да ви усъвършенствам, да разгромя напълно Сатана и да унижа дяволите). Докато не навлезете в друг свят, няма да можете да разберете напълно. Аз трябва да го направя по този начин, защото в човешките представи има много неща, които хората просто не могат да проумеят, и дори и да говоря ясно, вие пак няма да разберете. В края на краищата човешките умове са ограничени и има много неща, които Аз мога да ви предам само след като сте навлезли в духовния свят. В противен случай човешката плът не е способна да се справи с това и може само да наруши Моето управление. Това е истинското значение на „последователността на Моето дело“, за която говоря. Доколко Ме разбирате вие във вашите представи? Вашето разбиране безупречно ли е? То знание в духа ли е? Следователно, Аз трябва да ви позволя да преминете в друг свят, за да завършите Моето дело и да следвате волята Ми. И така, какъв точно е този друг свят? Той наистина ли е, както смятат хората, нещо като превъзходна гледка? Наистина ли е нещо като въздуха, което не може да бъде видяно или почувствано, но все пак съществува? Както съм казвал, състоянието да бъдеш в тялото е да имаш плът и кости, да притежаваш форма и изглед. Това е абсолютно вярно и несъмнено и всеки трябва да го вярва. Това е истинското състояние в тялото. Нещо повече — в тялото няма неща, които хората мразят. Но какво точно е това състояние? Когато хората преминават от плътта в тялото, трябва да се появи голяма група. Това означава, че те ще се освободят от своя плътски дом и може да се каже, че всеки ще последва своя собствен вид: плътта се събира с плът и тялото се събира с тяло. Сега онези, които се откъсват от своите домове, родители, съпруги, съпрузи, синове и дъщери, започват да навлизат в духовния свят. Накрая положението е следното: в духовния свят първородните синове са събрани заедно, пеят и танцуват, възхваляват и аплодират Моето свято име. Тази гледка е красива и винаги нова. Всички са Мои възлюбени синове, които завинаги Ме възхваляват непрестанно, завинаги издигат Моето свято име. Това е положението след навлизането в духовния свят, това е също така делото след навлизането в духовния свят, а също и положението, за което Аз съм говорил, на воденето на църквата в духовния свят. Освен това, Моята личност се явява във всяка нация във вселената и сред всички нации и народи, като носи Моята власт, Моя гняв и Моето правосъдие и дори повече — носи Моята желязна тояга, за да управлява всички нации и всички народи. Това свидетелства за Мен сред всички народи и в цялата вселена, като разтърсва небето и земята и кара всички народи и всички неща в планините, в реките, в езерата и по краищата на земята да Ме възхваляват, да Ме прославят и да Ме познават — Самия единствен Бог, Който е Създателят на всички неща и Който ръководи всичко, управлява всичко, съди всичко, извършва всичко, наказва всичко и унищожава всичко. Това е, значи, истинското появяване на Моята личност.

Предишна: Глава 98

Следваща: Глава 100

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger