Глава 6

Всемогъщият Бог, Водачът на всичко съществуващо, упражнява Своята царствена власт от Своя престол. Той властва над вселената и всичко съществуващо и ни води по цялата земя. Трябва да стоим близо до Него всяка минута и да се явяваме пред Него в смирение, без да пропускаме нито един момент, като винаги има урок, който да научим. Средата, която ни заобикаля, както и хората, делата и нещата — всичко съществува с позволението на Божия престол. В никакъв случай не допускайте недоволство в сърцето си, иначе Бог няма да ви дари Своята благодат. Когато ви сполети болест, това е Божията любов и зад нея със сигурност стоят добрите Му намерения. Въпреки че тялото ви може да изтърпи известно страдание, не приемайте идеи от Сатана. Хвалете Бог по време на болестта и докато Го възхвалявате, Му се наслаждавайте. Не се обезсърчавайте пред лицето на болестта, продължавайте да търсите отново и отново и не се отказвайте. Тогава Бог ще ви озари със Своята светлина. Каква беше вярата на Йов? Всемогъщият Бог е всемогъщ лечител! Да живееш в болест означава да си болен, но да живееш в духа означава да си здрав. Така че докато у теб има дори глътка въздух, Бог няма да те остави да умреш.

Възкресеният живот на Христос пребъдва в нас. Несъмнено ни липсва вяра в Божието присъствие: нека Бог вдъхне истинска вяра в нас. Божието слово е наистина сладко! Божието слово е мощно лекарство! То засрамва дяволите и Сатана! Разбирането на Божието слово ни дава подкрепа. То действа бързо, за да спаси сърцата ни! То разпръсва всичко и успокоява всичко. Вярата е като самотен дървен мост: тези, които се вкопчват окаяно в живота, няма да го преминат лесно, но онези, които са готови да се пожертват, могат да го преминат с твърда крачка и без притеснения. Ако човек е изпълнен с плахи и страхливи мисли, това е така, защото е бил заблуден от Сатана, който се бои, че ще преминем моста на вярата, за да навлезем в Бог. Сатана по всякакъв начин се опитва да ни предаде мислите си. Трябва непрекъснато да се молим Бог да ни озари със Своята светлина, непрекъснато да разчитаме на Бог да прочисти сатанинската отрова от нас, всяка минута да практикуваме в духа си как да се доближим до Бог и да Му позволим напълно да властва над цялото ни същество.

Предишна: Глава 5

Следваща: Глава 7

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger