Глава 7

Обстоятелствата около нас ни подтикват бързо да се подслоним в духа. Не действай със закоравяло сърце, като пренебрегваш тревогите на Светия дух, и не се опитвай да хитруваш. Не бъди самонадеян и самодоволен и не придавай твърде голямо значение на своите трудности. Само се прекланяй пред Бог със сърце и честност. Не пренебрегвай Божиите думи и не си прави оглушки. Трябва внимателно да ги проумееш, да препрочиташ молитвите си и да осмислиш живота в думите. Не се опитвай напразно да ги поглъщаш наведнъж, без да си даваш време да ги смелиш. Уповаваш ли се на Божието слово във всичко, което вършиш? Не се хвали като дете, а след това не оплитай конците, когато се сблъскаш с някой проблем. Трябва да упражняваш духа си всеки ден и час — не се отпускай нито за миг. Трябва да имаш силен дух. С каквито и хора, събития или неща да се сблъскаш, ако се явиш пред Бог, ще получиш път, който да следваш. Трябва да ядеш и пиеш Божието слово всеки ден, да осмисляш неговото значение, без да показваш пренебрежение, да полагаш повече усилия, да правиш всичко както трябва до най-малката подробност и да се въоръжиш с цялата истина, за да избегнеш погрешното разбиране на Божиите намерения. Трябва да разшириш обхвата на преживяването и да се съсредоточиш върху преживяването на Божието слово. Чрез преживяването ще можеш да бъдеш по-сигурен в Бог. Да заявиш, че си сигурен в Него без преживяване са просто куп празни думи. Трябва да мислим трезво! Да се пробудим! Стегни се. Ако вършиш нещата небрежно, ако не се стремиш да успееш, тогава наистина си сляп. Трябва да се съсредоточиш върху делото на Светия Дух, да слушаш внимателно гласа на Светия Дух, да отвориш ушите си за Божието слово, да цениш времето, което ти остава и да платиш цената, каквато и да е тя. Кови желязото, докато е горещо — за да направиш здраво острие; придържай се към най-важните неща и се съсредоточи върху прилагането на Божието слово на практика. Макар и външно да изглежда, че се справяш добре, ако си се отдалечил от Божието слово, всичко това ще бъде напразно. Бог не приема практиката, която е само на думи — промяната трябва да се случи чрез твоето поведение, нрав, вяра, смелост и проницателност.

Времето наближава! И най-доброто от този свят трябва да бъде отхвърлено. Многобройните трудности и опасности не могат нито да ни сплашат, нито да ни надвият, дори самото небе да се сгромоляса. Без този вид решителност просто ще ти бъде твърде трудно да станеш значима личност. Малодушните и онези, които страхливо са се вкопчили в живота, са недостойни да се явят пред Бог.

Всемогъщият Бог е практически Бог. Колкото и невежи да сме, Той все пак ще се смили над нас, ръката Му непременно ще ни спаси и Той все пак ще ни направи пълноценни. Стига в сърцето си наистина да желаем Бог, стига да Го следваме отблизо и да не се отчайваме, и стига да търсим с чувство за неотложност, Той безусловно няма да се отнесе несправедливо с никого от нас. Със сигурност ще попълни липсващото у нас и ще ни удовлетвори. Всичко това е добротата на Всемогъщия Бог.

Ако някой е ненаситен и мързелив, в живота си мисли само как да си напълни корема и е безразличен към всичко, този човек трудно ще избегне загубите. Всемогъщият Бог властва над всички събития и неща! Стига винаги да Го уважаваме в сърцата си и да навлизаме в духа и общението с Него, Той ще ни разкрие всичко, което търсим, и Неговите намерения със сигурност ще ни се разкрият. Тогава сърцата ни ще пребъдат в радост и мир, непоклатими в съвършена яснота. Много е важно да можеш да действаш според словото Му. Само ако си способен да разбереш намеренията Му и да живееш, разчитайки на словото Му, това може да се сметне за истинско преживяване.

Истината на Божието слово може да влезе в нас и да стане наш живот само ако разбираме Божието слово. Как можеш да навлезеш в реалността на Божиите думи без никакво практическо преживяване? Ако не можеш да приемеш Божието слово за свой живот, тогава и нравът ти няма да може да се промени.

Делото на Светия Дух напредва с изумителна бързина! Ако не го следваш отблизо и не получаваш обучение, ще ти бъде трудно да не изоставаш от Светия Дух, Който се движи напред. Побързай и внеси коренна промяна, за да не те стъпче Сатана и да не се озовеш в езерото от огън и жупел, от което няма измъкване. Върви и търси с цялото си усърдие, за да не бъдеш отхвърлен.

Предишна: Глава 6

Следваща: Глава 8

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger