Глава 8

Откакто Всемогъщият Бог — Царят на Царството е засвидетелстван, обхватът на Божието управление се е разгърнал в своята цялост из цялата вселена. Не само, че Божието явяване е засвидетелствано в Китай, но името на Всемогъщия Бог е засвидетелствано във всички народи и по всички места. Всички те зоват това свято име, стремят се към общение с Бог с всички възможни средства, стремят се да разбират намеренията на Всемогъщия Бог и да Му служат в сътрудничество в църквата. Това е удивителният начин, по който действа Светият Дух.

Езиците на различните народи се различават един от друг, но Духът е само един. Този Дух обединява църквите във вселената и е напълно едно цяло с Бог, без ни най-малка разлика. Това е нещо, което не подлежи на съмнение. Сега Светият Дух ги призовава и гласът Му ги събужда. Това е гласът на Божията милост. Всички те зоват святото име на Всемогъщия Бог! Освен това го възхваляват и пеят. Никога не може да има отклонение в делото на Светия Дух; тези хора правят всичко възможно, за да напреднат по правилния път, те не отстъпват — чудеса се трупат едно след друго. Това е нещо, което хората трудно си представят и за което е невъзможно да се размишлява.

Всемогъщият Бог е Цар на живота във вселената! Той седи на славния престол и съди света, господства над всички и управлява всички народи; всички народи коленичат пред Него, молят Му се, приближават се към Него и общуват с Него. Независимо от колко време вярвате в Бог, колко високо е положението ви или колко сте се издигнали по старшинство, ако в сърцата си се противопоставяте на Бог, трябва да бъдете съдени, да паднете по очи пред Него и да стенете умолително. Това реално е да пожънете плодовете на собствените си действия. Този ридаещ звук е звукът от мъките в езерото от огън и жупел и е викът от наказанието с железния жезъл на Бог. Това е съд пред престола на Христос.

Някои хора се страхуват, други таят угризения на съвестта, трети са нащрек, четвърти се стараят да слушат внимателно, пети се покайват и започват наново, като изпитват крайно разкаяние; някои плачат горчиво от болка, някои се отказват от всичко и търсят отчаяно, някои изследват себе си и не смеят повече да действат необуздано, някои се стремят спешно да се доближат до Бог, а други изследват собствената си съвест и се питат защо животът им не може да се развива. Има и такива, които остават в бъркотията, и такива, които отвързват краката си и смело напредват, като хващат ключа и не губят време да се заемат с живота си. А има и такива, които все още се колебаят и не са наясно с виденията — бремето, което носят в сърцата си, е наистина тежко.

Ако умът ти не е ясен, тогава Светият Дух няма как да действа в теб. Всичко, върху което се съсредоточаваш, пътят по който вървиш и всичко, за което копнее сърцето ти, е изпълнено с твоите представи и самоправедност! Изгарям от нетърпение. Как бих искал да мога да ви направя пълноценни веднага, за да можете скоро да станете годни да Ми служите и да облекча тежкото Си бреме. Но така като ви гледам, виждам, че не е добре да търся бързи резултати. Мога само да чакам търпеливо, да вървя бавно и полека да ви подкрепям и да ви водя. О, трябва да прочистите главите си! Какво трябва да бъде изоставено, за какво милееш, кои са твоите пагубни слабости, кои са твоите препятствия? Размишлявай повече върху тези въпроси в духа си и в общение с Мен. Това, което искам, е да се възхищавате от Мен мълчаливо в сърцата си; не искам вашето празнословие. На онези от вас, които наистина Ме търсят, ще разкрия всичко. Моето темпо се засилва. Докато сърцето ти гледа към Мен и ако винаги Ме следваш, във всеки момент Моите намерения могат да ти бъдат дадени чрез вдъхновение и да ти бъдат разкрити. Онези, които се погрижат да чакат, ще получат храна и ще имат път напред. Безразсъдните трудно ще разберат сърцето Ми и ще попаднат в задънена улица.

Искам всички вие да се изправите бързо и да Ми съдействате и да бъдете близо до Мен през цялото време, а не само за един ден и една нощ. Ръката Ми винаги трябва да ви дърпа и да ви подтиква, да ви тласка напред, да ви убеждава да продължавате и да ви призовава да напредвате! Вие просто не разбирате Моите намерения. Препятствията на собствените ви представи и пречките на светските обвързаности са твърде сериозни и вие не сте в състояние да постигнете по-дълбока близост с Мен. Честно казано, вие идвате при Мен, когато имате проблем, а когато проблем няма, сърцата ви се помрачават. Сърцата ви стават като свободен пазар и се изпълват със сатанински нрави; те са заети със светски неща, а вие не знаете как да общувате с Мен. Как бих могъл да не се тревожа за вас? Но тревогата няма да помогне. Времето е твърде кратко, а задачата — твърде трудна. Стъпките Ми летят напред. Вие трябва да се държите здраво за всичко, което имате, да гледате към Мен във всеки един момент и да общувате с Мен отблизо. Тогава Моите намерения със сигурност ще ти бъдат разкрити във всеки един момент. Когато разбирате сърцето Ми, ще имате път напред. Не трябва да се колебаете повече. Поддържайте истинско общение с Мен и не прибягвайте до измами или опити да се правите на твърде умни. Това би заблудило единствено вас самите и ще бъде разкрито във всеки един момент пред престола на Христос. Истинското злато не се страхува от изпитание с огън. Това е истината! Недейте да имате скрупули и не бъдете обезсърчени или слаби. Общувай повече и пряко с Мен в духа си, чакай търпеливо и Аз със сигурност ще ти се разкрия, когато преценя. Трябва непременно да се постараеш да направиш така, че да не пропилея напразно усилията Си върху теб. Не губи нито миг! Когато сърцето ти е в постоянно общение с Мен, когато сърцето ти живее постоянно пред Мен, тогава нито човек, нито събитие, нито каквото и да е, нито съпруг, нито син или дъщеря не може да наруши общението ти с Мен в сърцето ти. Когато Светият Дух постоянно възпира сърцето ти и когато общуваш с Мен във всеки един момент, Моите намерения непременно ще ти се разкрият. Когато постоянно се приближаваш към Мен по този начин, независимо от обкръжението ти или от това с какъв човек, събитие или нещо друго се срещаш, няма да се объркаш, а ще имаш път напред.

Ако обикновено не изпускаш нищо от поглед, независимо дали в големи или малки дела, ако всяка твоя мисъл и идея е пречистена и ако си смирен в духа си, тогава всеки път когато се сблъскаш с някакъв проблем, Моите думи веднага ще внесат вдъхновение у теб като ярко огледало, в което да се огледаш и тогава ще имаш път напред. Това се нарича адаптиране на лекарството към болестта! И заболяването със сигурност ще бъде излекувано — такова е Божието всемогъщество. Със сигурност ще озаря и просветя всички онези, които са гладни и жадни за праведност и които искрено търсят. Аз ще покажа на всички вас тайните на духовния свят и пътя напред. Ще те накарам да се отървеш от стария си порочен нрав възможно най-скоро, за да достигнеш житейска зрялост и да си Ми полезен, а делото на евангелието скоро да продължи безпрепятствено. Едва тогава Моите намерения ще бъдат удовлетворени и само тогава шестхилядолетният Божи план за управление ще бъде изпълнен във възможно най-кратък срок. Бог ще придобие царството и ще слезе на земята, а ние заедно ще влезем в славата!

Предишна: Глава 7

Следваща: Глава 9

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger