Глава 9

Искам да ти напомня, че що се отнася до Моето слово, не може да има никаква неяснота или небрежност. Трябва да слушаш, да се подчиняваш и да практикуваш в съответствие с намеренията Ми. Трябва винаги да си бдителен и никога да не проявяваш високомерие или самодоволство. Винаги трябва да разчиташ на Мен за отхвърлянето на онзи стар, природен нрав, който живее у теб. Пред Мен винаги трябва да си в нормално състояние и да показваш уравновесен нрав. Мисленето ти трябва да бъде трезво и ясно, и не бива да попада под властта или въздействието на никой човек, събитие или предмет. В Мое присъствие винаги трябва да си обзет от спокойствие и непрекъснато да имаш близост и общение с Мен. Трябва да проявяваш твърдост и решителност и да оставаш непоколебим в свидетелството си за Мен. Да ставаш и да говориш от Мое име и да не се страхуваш от онова, което може да кажат другите. Просто изпълнявай целите Ми и не позволявай на никого да те контролира. Това, което ти разкривам, трябва да се изпълнява според намеренията Ми и не търпи отлагане. Какво чувстваш дълбоко в себе си? Чувстваш се неловко, нали? Ще разбереш. Защо не можеш да се изправиш и да говориш от Мое име с мисъл за бремето Ми? Упорито кроиш незначителните си планове, но Аз виждам ясно всичко. Аз съм твоята опора и твоят щит и всичко е в Моите ръце. От какво се страхуваш тогава? Това не е ли проява на излишна емоционалност? Трябва да отхвърлиш възможно най-скоро емоциите си. Аз не се водя от емоции, а от праведността. И родителите ти не могат да я избегнат, ако направят нещо без полза за църквата. Намеренията Ми са разкрити пред теб и не бива да ги пренебрегваш. По-добре им отдели цялото си внимание и отхвърли всичко останало настрана, за да ги последваш с цялото си сърце. Винаги ще те държа в ръцете Си. Не бъдете през цялото време малодушни и във властта на съпруга или съпругата си. Направи така, че да се изпълни волята Ми.

Имай вяра! Имай вяра! Аз съм твоят Всемогъщ. Може би вече си го разбрал донякъде, но все пак трябва да си бдителен. В името на църквата, Моята воля и Моето управление ти трябва да се отдадеш изцяло и всички тайни и последствия ще ти бъдат изяснени. Повече отлагане няма да има. Идва краят на дните. Какво да направиш? Как трябва да търсиш израстването и зрелостта в живота си? Как можеш по-скоро да Ми бъдеш полезен? Как ще помогнеш волята Ми да се изпълни? Тези въпроси изискват внимателен размисъл и по-сериозно общение с Мен. Разчитай на Мен, вярвай в Мен, не бъди лекомислен и умей да вършиш нещата под Моето ръководство. Трябва добре да се въоръжиш с истината и по-често да я ядеш и пиеш. Всяка истина, за да бъде изяснена, първо трябва да бъде приложена на практика.

Чувстваш ли вече, че времето не ти стига? Усещаш ли също, че вътрешно си по-различен от преди и че бремето ти се струва много тежко? Намеренията ми са свързани с теб. Мисли трезво и не се отклонявай от тях, и не прекъсвай връзката си с Мен. Бъди близо до Мен, беседвай с Мен, бъди внимателен към сърцето Ми и се научи да служиш в сътрудничество с другите, така че намеренията Ми винаги да ви бъдат ясни. Бъди внимателен по всяко време! Много внимателен! Не се отпускай и за миг. Това е твоят дълг и делото Ми пребъдва в него.

Може би вече си придобил известно разбиране и смяташ, че това е просто прекрасно. Възможно е преди да си имал съмнения, като си смятал, че това е напълно различно от човешките представи, идеи и мисли, но сега го разбираш по същество. Това е Моето чудно дело, а също и Божието дивно дело. Докато навлизаш в него, непременно трябва да си бдителен и в очакване. Времето е в Моите ръце. Не го пропилявай и никога не се отпускай, дори за миг. Загубата на време забавя работата Ми и пречи на изпълнението на волята Ми в теб. Трябва често да размишляваш и да общуваш с Мен. Трябва да представяш пред Мен всичките си дела, пориви, мисли и намерения — своето семейство, съпруг, синове и дъщери. В делата си не разчитай на своето „аз“, защото ще се разгневя и тогава ще загубиш много.

Непрекъснато възпирай крачките си и винаги следвай словата Ми. Трябва да имаш Моята мъдрост. Каквито и трудности да срещаш, ела при Мен и Аз ще те насоча. Не създавай проблеми и не общувай хаотично. Ако животът ти не е облагодетелстван, това е така, защото ти липсва знание и не различаваш добрите думи от лошите. Няма да го осъзнаеш, докато не пострадаш и не се окажеш в лошо състояние, без присъствието на Светия дух. Но тогава вече ще бъде късно. Останало е много малко време, така че не бива да изоставаш ни с крачка в житейската надпревара. Трябва неотстъпно да Ме следваш. Когато възникнат трудности, размишлявай по-често в близост до Мен и общувай директно с Мен. Ако успееш да следваш неотлъчно този път, това ще улесни предстоящото ти навлизане.

Думите Ми са насочени не само към теб. На всички хора в църквата не им достига по нещо. Трябва да общувате повече, да можете сами да ядете и пиете в духовната си отдаденост, да можете да улавяте ключови истини и незабавно да ги прилагате на практика. Трябва да придобиете усещане за реалността на Моето слово. Вникнете в самата му същност и неговите принципи и не отстъпвайте назад. Постоянно размишлявайте и постоянно общувайте с Мен и нещата постепенно ще ви се разкрият. Не бива да се доближавате до Бог само за момент, а после, без да изчакате сърцето ви да се смири пред Него, да позволите нещо друго да ви обезпокои. Винаги си объркан, нещата не са ти изяснени и не можеш да видиш лика Ми. Затова не можеш да разбереш напълно сърцето Ми. И дори да го разбираш малко, все още си обзет от несигурност и съмнения. Едва когато завладея изцяло сърцето ти, когато нищо светско не безпокои ума ти и можеш да чакаш с ясен и спокоен ум, едва тогава ще ви давам откровения, едно по едно, според намеренията Ми. Трябва да разберете този път на близостта с Мен. Който и да те удря или да те проклина, или каквито и блага да ти предлагат хората, всичко това е неприемливо, ако ти пречи да бъдеш близо до Бог. Положи сърцето си в дланта Ми и никога не Ме изоставяй. При такава близост и общение ще се отдалечиш от всичко останало — родители, съпруг, деца, други роднински или светски връзки. Ще се радваш на почти неописуема сладост в сърцето си и ще изпиташ благоуханен и прекрасен вкус; нещо повече, ще бъдеш наистина неотделим от Мен. Ако винаги е така, тогава ще разберете какво тая в сърцето Си. Никога няма да се заблудите по пътя си, защото Аз съм вашият път и всичко съществува благодарение на Мен. Колко зрял ще бъде животът ти, когато успееш да се освободиш от светската суета, когато успееш да се отървеш от емоциите си, когато можеш да забравиш за съпруга и децата си, когато животът ти достигне зрялост… Всичко това ще се случи в определеното от Мен време. Няма нужда да се притесняваш.

Трябва да навлезеш с позитивна нагласа. Ако чакаш пасивно, значи все още е негативна. Трябва да проявяваш инициатива в сътрудничеството с Мен, да бъдеш усърден и никога да не се поддаваш на леност. Постоянно общувай с Мен, постигни още по-дълбока близост с Мен. Ако не разбираш нещо, не очаквай нетърпеливо бързи резултати. Въпросът не е в това, че няма да ти кажа, а че искам да видя дали се осланяш на Мен, докато си в Мое присъствие, и дали го правиш с увереност. Винаги трябва да стоиш до Мен и да оставяш всичко в Моите ръце. Не се връщай назад напразно. Когато, без да го осъзнаваш, известно време си бил близо до Мен, намеренията Ми ще ти се разкрият. Ако ги разбереш, тогава наистина ще застанеш лице в лице с Мен и наистина ще си намерил лика Ми. Ще получиш пълна яснота и вътрешна твърдост, ще има на какво да се опреш. Тогава ще придобиеш сила и увереност. Пътят ще се разкрие пред теб и всичко ще ти се удава с лекота.

Предишна: Глава 8

Следваща: Глава 10

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger