Глава 10

Не трябва да се боиш от това или онова; независимо пред колко трудности и опасности се изправяш, можеш да останеш непоколебим пред Мен, незадържан от никакви спънки, така че волята Ми да бъде изпълнена безпрепятствено. Това е твое задължение; в противен случай, ще излея гнева Си върху теб и с ръката Си ще… Тогава ще понесеш безкрайно психическо страдание. Трябва да изтърпиш всичко; за Мен трябва да си готов да се откажеш от всичко, което притежаваш, и да направиш всичко възможно, за да Ме следваш, да си готов да дадеш всичко от себе си. Сега е времето, в което ще те изпитам: ще Ми принесеш ли своята вярност? Можеш ли да Ме следваш предано до края на пътя? Не се бой! С Моята подкрепа кой би могъл да препречи този път? Помни това! Не забравяй! Всичко, което се случва, е чрез Моята благосклонност и всичко е под Моето наблюдение. Можеш ли да следваш словото Ми във всичко, което казваш и вършиш? Когато огнените изпитания те застигнат, ще коленичиш ли и ще извикаш ли? Или ще се свиеш от страх, без да можеш да продължиш напред?

Трябва да имаш Моята смелост в себе си, трябва също да имаш принципи, когато се срещаш с невярващи роднини. Все пак, заради Мен, не трябва също да отстъпваш пред тъмни сили. Осланяй се на мъдростта Ми, за да ходиш в съвършения път; не позволявай заговорите на Сатана да вземат власт. Вложи всичките си усилия в отдаване на сърцето си пред Мен и Аз ще те утешавам и ще ти давам мир и щастие. Не се стреми да бъдеш еди-какъв си пред другите хора; не е ли по-ценно и важно да удовлетворяваш Мен? Когато Ме удовлетворяваш, няма ли да бъдеш още повече изпълнен с вечни и доживотни мир и щастие? Сегашното ти страдание само показва колко големи ще бъдат твоите бъдещи благословения — те са неописуеми. Не знаеш какви велики благословения ще имаш; дори не можеш да мечтаеш за тях. Днес това вече е реално, то е толкова реално! Не е далеч — виждаш ли го? Всяка последна частица от него е в Мен; светъл е пътят пред теб! Обърши сълзите си и забрави болката и тъгата. Всичко е подредено от Моите ръце и целта Ми е скоро да ви направя победители и да ви въведа в слава до Мен. За всичко, което ти се случва, трябва да си подобаващо благодарен и изпълнен с хвала — това ще Ми достави дълбоко удовлетворение.

Превъзходният живот на Христос вече се яви; няма от какво да се боиш. Сатаните са под нозете ни и времето им скоро ще свърши. Събуди се! Отхвърли безнравствения свят, освободи се от бездната на смъртта! Бъди Ми верен независимо от всичко и напредвай смело; Аз съм твоята здрава канара, затова се осланяй на Мен!

Предишна: Глава 9

Следваща: Глава 11

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger