Глава 11

Аз твоят Бог ли съм? Твоят Цар ли съм? Позволил ли си Ми истински да царувам като Цар в теб? Трябва да разсъдиш в себе си напълно: не изследва ли и не отхвърли ли новата светлина, когато тя дойде, не стигна ли дори дотам, че спря, без да я последваш? Заради това ще бъдеш изправен на съд и ще получиш участта си; ще бъдеш съден и бит с желязната тояга и няма да чувстваш делото на Светия Дух. Не след дълго ще заплачеш, ще подвиеш колене в преклонение със силен плач. Винаги съм ви казвал и винаги съм ви говорил; никога не съм въздържал думите Си от вас. Припомнете си: кога не съм ви казвал нещо? Въпреки това някои хора продължават да правят нещата по грешния начин. Те са изгубени в мъглата на съмненията, която скрива слънцето, и никога не виждат светлината. Причината за това не е ли, че имат твърде силно усещане за своя „аз“ и твърде големи представи? Откога имаш почит към Мен? Откога имаш място за Мен в сърцето си? Когато се провалиш, когато разбереш, че не си способен, когато възможностите ти се изчерпят напълно — само тогава се молиш на Мен. Е, тогава, защо сега не вършиш нещата си сам? Ей, хора! Твоята стара същност те погуби!

Някои хора не могат да намерят пътя и не могат да вървят в крак с новата светлина. Те споделят само за нещата, които са видели преди; за тях няма нищо ново. Защо е така? Живеете в себе си и сте затворили вратата за Мен. Като виждате, че методите на работа на Светия Дух се променят, в сърцето си сте все предпазливи да не сгрешите. Къде е богобоязливото ти сърце? Търсил ли си го в тишината на Божието присъствие? Само се чудиш: „Така ли работи Светият Дух наистина?“. Някои хора са видели делото на Светия Дух, но все пак имат какво да кажат за него; други признават, че това е словото Божие, но въпреки това не го приемат. Във всеки от тях изникват различни представи и те не разбират работата на Светия Дух. Те са небрежни и нехайни, не желаят да платят цената и да бъдат сериозни в Мое присъствие. Светият Дух ги е просветил, но те не искат да дойдат пред Мен за беседа или търсене. Вместо това следват собствените си желания и вършат каквото им харесва. Що за намерение е това?

Предишна: Глава 10

Следваща: Глава 12

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger