Глава 12

Ако имаш непостоянен нрав, носиш се насам-натам като вятъра и дъжда, ако не можеш да напираш напред с всичка сила, то тогава тоягата Ми никога няма да е далеч от теб. Когато те кастрят, колкото по-враждебна е средата и колкото повече си гонен, толкова по-голяма ще става любовта ти към Бог и ще престанеш да се придържаш към света. Без друг път напред ще дойдеш при Мен и ще възвърнеш силата и увереността си. В по-лека среда обаче ще се движиш безцелно. Трябва да навлезеш от положителната страна; бъди активен, а не пасивен. Не трябва да си разколебаван от никого и от нищо във всякакви ситуации и не трябва да си повлияван от ничии думи. Нравът ти трябва да е устойчив. Каквото и да казват хората, ти трябва веднага да приложиш на практика истината, която познаваш. Словото Ми винаги трябва да работи вътре в теб, независимо пред кого си изправен. Ти трябва да си способен да устояваш непоколебимо в свидетелството си за Мен и да показваш загриженост за Моите товари. Не трябва да се съгласяваш с другите сляпо, без да имаш собствено мнение. Вместо това, трябва да имаш смелостта да се изправиш и да възразиш срещу нещата, които не са в съгласие с истината. Ако ясно знаеш, че нещо не е правилно, но нямаш смелостта да го изобличиш, значи не практикуваш истината. Искаш да кажеш нещо, но не смееш да се изразиш директно, затова говориш с недомлъвки и сменяш темата; Сатана е в теб и те спъва, като те кара да говориш безрезултатно и да не можеш да упорстваш докрай. Ти все още имаш страх в сърцето си — не е ли това понеже сърцето ти е все още изпълнено с представите от Сатана?

Какво е да си победител? Добрите войници на Христос трябва да са смели и да се осланят на Мен, за да бъдат духовно силни. Те трябва да се бият, за да станат воини и да се сражават със Сатана до смърт. Ти трябва винаги да бдиш и затова Аз те моля да си сътрудничиш активно с Мен във всеки един момент и да се научиш да се приближаваш към Мен. Ако по всяко време и във всяка ситуация можеш да останеш смълчан пред Мен, като слушаш какво говоря и се фокусираш върху Моите слова и действия, то ти няма да се люшкаш и няма да изгубиш почва под краката си. Всичко, което получаваш от Моята съкровеност, може да бъде практикувано. Всяка една от думите Ми е насочена към твоето състояние и пронизва сърцето ти. Дори на глас да ги отричаш, в сърцето си не можеш да ги отречеш. Нещо повече: ако анализираш словото Ми, ще бъдеш съден. Тоест, думите Ми са истината, животът и пътят. Те са остър и от двете страни меч и могат да победят Сатана. Онези, които разбират и имат път за практикуване на словото Ми, са благословени, а онези, които не го практикуват, несъмнено ще бъдат съдени. Това е толкова практично. Днес обсегът на съдените от Мен е разширен: не само онези, които Ме познават, ще бъдат съдени пред Мен. Ще бъдат съдени също и онези, които не вярват в Мен и с всички сили се опитват да се съпротивляват и да спъват работата на Светия Дух. Всички пред Мен, които следват стъпките Ми, ще видят, че Бог е бушуващ огън! Бог е величие! Той изпълнява присъдите Си и осъжда тези хора на смърт. Тези в църквата, които не обръщат внимание и не следват работата на Светия Дух, които прекъсват тази работа, които парадират, които имат неправилни намерения и цели, които не полагат усилия да ядат и пият Божиите слова, които са със смутен ум и са мнителни, които разглеждат внимателно работата на Светия Дух — до тях думите на присъдата ще достигат по всяко време. Всички постъпки на хората ще бъдат разкрити. Светият Дух издирва най-съкровеното в сърцата на хората, затова не бъди глупав. Бъди внимателен и предпазлив. Не действай сляпо сам. Ако постъпките ти не са в съответствие с Моите слова, ти ще бъдеш съден. Няма да сработи, ако имитираш, ако си привидно благовиден или ако не разбираш истински. Ти трябва да идваш пред Мен и да разговаряш с Мен често.

Всичко, което вземаш от Моята същност, ще ти даде път за практикуване. Ти ще бъдеш също съпровождан от Моите сили, ще имаш присъствието Ми и винаги ще вървиш в словата Ми. Ще надскочиш всички светски неща и ще притежаваш силата на възкресението. Ако нямаш Моите слова и Моето присъствие в думите, поведението и делата си, ако се отдалечиш от Мен и живееш в себе си, като обитаваш в умствени представи, в доктрини и правила, то това е доказателство, че мислиш за грехове. С други думи, ти се придържаш към старата си идентичност, като не позволяваш на други дори и най-малко да те наранят или да повредят душата ти. Хората, които правят така, са с извънредно малко качества, те са твърде нелепи и не могат да видят Божията благодат или да разпознаят Неговите благословии. Ако продължаваш с това уклончиво поведение, то кога ще можеш да Ми позволиш да работя в теб? След като свърша да говоря, ти си Ме слушал, но не си запомнил нищо и ставаш особено слаб всеки път, когато проблемите ти биват посочени реално. Какъв ръст е това? Кога мога да те направя пълноценен, ако винаги трябва да бъдеш придумван? Ако се страхуваш от удари и драскотини, то трябва да се втурнеш да предупредиш другите: „Няма да позволя на никого да ме кастри. Аз мога съвсем сам да се отърва от моя вроден стар нрав“. Така никой няма да те критикува или да те докосне и ще си свободен да вярваш както искаш, без никого да го е грижа за теб. Можеш ли да следваш стъпките Ми по този начин? Да твърдиш, че си сигурен, че Аз съм твоят Бог и твоят Господ са само празни думи. Ако ти наистина не се съмняваше, тези неща не биха били проблем и ти щеше да вярваш, че върху теб са се излели Божиите любов и благословии. Когато говоря, говоря на синовете Мои и думите Ми трябва да бъдат посрещнати с благодарности и хвалебствия.

Предишна: Глава 11

Следваща: Глава 13

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger