Глава 13

В сегашното си състояние се придържаш прекалено много към представите за себе си и у теб има много сериозни религиозни смущения. Неспособен си да действаш в духа, не можеш да разбереш работата на Светия Дух и отхвърляш новата светлина. Не виждаш дневното слънце, защото си сляп, не познаваш хората, никога няма да можеш да напуснеш „родителите си“, липсва ти духовна прозорливост, не разпознаваш работата на Светия Дух и нямаш никаква представа как да ядеш и пиеш Моето слово. Това, че не знаеш как да го ядеш и пиеш самостоятелно, е проблем. С всеки изминал ден работата на Светия Дух напредва с изумителна скорост; всеки ден се появява нова светлина и всеки ден се случват нови и неизвестни досега неща. Ти обаче не го разбираш. Вместо това ти се иска да се занимаваш с изследвания, гледаш на нещата през призмата на личните си предпочитания, без да ги осмисляш внимателно, и слушаш разсеяно. Не се молиш усърдно в духа, не насочваш очакванията си към Мен и не размишляваш повече върху думите Ми. И така всичко, което ти остава, са думи, правила и доктрини. Трябва да имаш ясна представа как да ядеш и пиеш словото Ми и по-често да го донасяш пред Мен.

Днес хората не могат да се откажат от себе си — те винаги смятат, че са прави. Заседнали са в собствените си светове и не са правилния тип хора. Имат грешни намерения и цели и ако продължават да ги следват, тогава несъмнено ще бъдат съдени, а тежките случаи ще бъдат отстранени. Трябва да положиш повече усилия, за да поддържаш постоянно общение с Мен, а не просто да общуваш с когото си поискаш. Трябва да разбираш хората, с които общуваш, и трябва да разсъждаваш върху духовните неща в живота; едва тогава ще можеш да дадеш живот на другите и да компенсираш недостатъците им. Не трябва да говориш с тях с поучителен тон — това е фундаментално погрешна позиция. По време на общение трябва да показваш разбиране на духовните въпроси, трябва да си мъдър и да умееш да разбираш какво има в сърцата на хората. Ако искаш да служиш на другите, трябва да си правилният човек и да използваш в общението си всичко, с което разполагаш.

Най-важното в момента е да можеш да споделяш с Мен, да общуваш отблизо с Мен, да ядеш и пиеш самостоятелно и да се приближиш до Бог. Трябва колкото се може по-скоро да се научиш да разбираш духовните въпроси и да умееш да схващаш ясно обстановката и онова, което е организирано в обкръжението ти. Можеш ли да разбереш кой съм Аз? Изключително важно е да ядеш и пиеш въз основа на това, което ти липсва, и да изживяваш Моето слово! Приеми ръцете Ми и не се оплаквай. Ако се оплачеш и се отдръпнеш, може да загубиш възможността да получиш Божията благодат. Започни, като се приближиш до Мен: какво ти липсва и как да се приближиш до Мен и да разбереш сърцето Ми? На хората им е трудно да се приближат до Мен, защото не могат да се откажат от собственото си „аз“. Техните нрави са вечно непостоянни, непрекъснато се лашкат от крайност в крайност, и щом тези хора усетят дори малко от сладостта, те стават самомнителни и самодоволни. Някои хора все още не са се пробудили; каква част от казаното от теб отразява онова, което си? Каква част се изрича в самозащита, каква част се изрича в подражание на другите и каква част следва правилата? Причината, поради която не можеш да осъзнаеш или да разбереш работата на Светия Дух, е, че не знаеш как да се приближиш до Мен. Външно изглежда, че непрекъснато обмисляш нещата, като разчиташ на представите за собственото си „аз“ и за собствения си разум; тайно провеждаш изследвания и кроиш дребнави планове, а дори не можеш да говориш открито за тях. Това показва, че не разбираш истински работата на Светия Дух. Ако наистина знаеш, че нещо не идва от Бог, тогава защо се страхуваш да се изправиш и да го отхвърлиш? Колко от вас биха могли да станат и да говорят от Мое име? У вас няма дори частица от силата на характера, която притежава момченце.

Всичко, което е уредено в момента, има за цел да ви обучи, за да можете да израстете в живота си, да направите духа си любознателен и остър и да отворите духовните си очи, за да приемете, че всичко идва от Бог. Това, което идва от Бог, ти дава способността да служиш с умение и тежест и да имаш непоколебим дух. Всичко, което не идва от Мен, е празно; то не ти дава нищо, кара те да падаш духом, да губиш вяра и да се отдалечиш от Мен, като се затвориш в капана на собствения си ум. Когато живееш в духа, вече можеш да се издигнеш над всичко в светския свят, но да живееш в собствения си ум означава да се предадеш на Сатана, а това е задънена улица. Сега всичко е много просто: погледни Ме със сърцето си и духът ти веднага ще укрепне. Ще имаш път за практикуване и Аз ще насочвам всяка твоя стъпка. Словото Ми ще ти бъде разкривано по всяко време и навсякъде. Независимо от времето и мястото или от това колко враждебно е обкръжението ти, Аз ще направя така, че да виждаш ясно, и сърцето Ми ще бъде отворено за теб, ако Ме погледнеш със своето сърце; така ще преминеш по пътя, който лежи пред теб, и никога няма да се отклониш от него. Някои хора се опитват да напипат пътя си по външни начини, вместо да го правят в духа си. Те често не могат да проумеят работата на Светия Дух. В общението си с другите те само се объркват още повече, тъй като нямат път, който да следват, и не знаят какво да правят. Такива хора не осъзнават какво ги безпокои; те може да притежават много неща и богат вътрешен свят, но каква е ползата от това? Наистина ли имаш път, който да следваш? Получи ли някакво просвещение или просветление? Получи ли някакви нови прозрения? Напредна ли, или се върна назад? Можеш ли да не изоставаш от новата светлина? Липсва ти покорство; онова покорство, което често споменаваш, е просто празни приказки. Някога живял ли си живот на покорство?

Колко голяма е бариерата, създадена от човешката самоувереност, самомнение, самодоволство и високомерие? Кого трябва да обвиняваш, ако не можеш да влезеш в реалността? Трябва внимателно да проучиш самия себе си, за да видиш дали си правилният човек. Мислеше ли за Мен, когато определяше целите и намеренията си? Беше ли всичко, изречено и направено от теб, в Мое присъствие? Преглеждам внимателно всичките ти мисли и идеи. Не се ли чувстваш виновен? Слагаш си маска в присъствието на другите и спокойно придобиваш самоуверен вид; правиш го, за да се защитиш. Постъпваш така, за да скриеш своята нечестивост и дори търсиш начини да я прехвърлиш върху някой друг. Каква измамност живее в сърцето ти! Помисли за всичко, което си казал. Не прикри ли Сатана за своя собствена изгода, от страх, че душата ти ще пострада, а след това не отне ли насилствено яденето и пиенето от своите братя и сестри? Какво ще кажеш в своя защита? Мислиш ли, че следващия път ще можеш да компенсираш яденето и пиенето, които Сатана открадна този път? Така вече го виждаш ясно; дали това е нещо, което можеш да компенсираш? Можеш ли да компенсираш загубеното време? Трябва старателно да се вгледате в себе си, за да разберете защо на последните няколко събирания нямаше ядене и пиене и кой е виновен за това. Трябва да го споделяте един по един помежду си, докато този въпрос не бъде напълно изяснен. Ако такъв човек не бъде строго ограничен, тогава вашите братя и сестри няма да разберат и това просто ще се случи отново. Духовните ви очи не са отворени; твърде много от вас са слепи! Нещо повече: тези, които виждат, се отнасят към това с лекомислие. Те не стават да го заявят — те също са слепи. Онези, които виждат, но не говорят за това, са неми. Мнозина тук са с недъзи.

Някои хора не разбират какво е истината, какво е животът, какво е пътят и не разбират духа. Те смятат, че думата Ми е просто формула. Това е твърде сковано. Те не разбират какво е истинска благодарност и похвала. Някои не са в състояние да разберат критично важните и първостепенни неща; вместо това разбират само второстепенните. Какво означава да прекъснеш Божието управление? Какво означава да унищожиш изграждането на църквата? Какво означава да прекъснеш работата на Светия Дух? Какъв е слугата на Сатана? Тези истини трябва да бъдат ясно разбрани, а не просто бегло засегнати. Защо този път нямаше ядене и пиене? Някои хора смятат, че днес трябва да възхвалят Бог с цяло гърло, но как трябва да Го възхваляват? Трябва ли да пеят химни и да танцуват? Нима другите начини не се смятат за възхвала? Някои идват на събиранията с представата, че възторжените възхвали са начинът да се възхвалява Бог. Хората си мислят така, но не обръщат внимание на работата на Светия Дух и в резултат на това продължават да се появяват прекъсвания. На това събиране нямаше ядене и пиене; всички казвате, че сте загрижени за Божието бреме и ще защитавате свидетелството на църквата, но кой от вас наистина е загрижен за Божието бреме? Запитай се: прояви ли загриженост към бремето Му? Можеш ли да практикуваш праведност заради Него? Можеш ли да се изправиш и да говориш от Мое име? Способен ли си непоколебимо да практикуваш истината? Имаш ли смелостта да се бориш срещу всички дела на Сатана? Можеш ли да загърбиш чувствата си и да разобличиш Сатана заради Моята истина? Можеш ли да оставиш намеренията Ми да бъдат удовлетворени в теб? Пожертва ли сърцето си в най-решаващия момент? Следваш ли Моята воля? Задай си тези въпроси и по-често размишлявай върху тях. Даровете на Сатана са в теб и вината за това е твоя, защото не разбираш хората и не можеш да разпознаеш сатанинската отрова; водиш себе си към смъртта. Сатана те е подвел до такава степен, че си напълно объркан; опиянен си от виното на безразборността и залиташ напред-назад, неспособен да поддържаш твърдо мнение и без път за практикуване. Не ядеш и не пиеш правилно, невъздържано спориш и се караш с всички, не различаваш доброто от злото и следваш всеки, който застане начело. Владееш ли изобщо някаква истина? Някои се защитават и дори прибягват към измама. Споделят с други, но това само ги води до задънена улица. Дали тези хора получават своите намерения, цели, мотиви и източници от Мен? Наистина ли мислиш, че можеш да компенсираш братята и сестрите си за това, че са били лишени от ядене и пиене? Потърси общението на няколко души и им задай този въпрос. Остави ги сами да отговорят: дадено ли им е нещо? Или коремите им са били напълнени с мръсна вода и отпадъци и сега нямат път, който да следват? Това няма ли да разруши църквата? Къде е любовта сред братята и сестрите? Тайно проучваш кой е прав и кой е крив, но защо не поемеш бремето заради църквата? Обикновено си добър в издигането на лозунги, но когато нещо действително се случи, изобщо не си сигурен в тях. Някои разбират, но само мърморят тихо, докато други говорят публично за това, което разбират, но всички останали мълчат. Те не знаят какво идва от Бог и какво е дело на Сатана. Къде са вашите вътрешни чувства за живота? Вие просто не можете да разберете работата на Светия Дух, не я разпознавате и ви е трудно да приемете новите неща. Приемате само религиозните и светските неща, които съответстват на представите на хората. В резултат на това вашата борба е безсмислена. Колко хора могат да разберат работата на Светия Дух? Колко реално са понесли бремето в името на църквата? Схващаш ли? Пеенето на химни е само един от начините за възхвала на Бог, но ти не разбираш ясно истината за възхвалата на Бог. Нещо повече, ограничен си в начина, по който го възхваляваш. Нима това не е твоята собствена представа? Постоянно се вкопчваш неумолимо в собствените си представи и не си в състояние да се съсредоточиш върху това, което Светият Дух ще направи днес, не си в състояние да почувстваш онова, което чувстват твоите братя и сестри и си неспособен да търсиш спокойно Божиите намерения. Действаш на сляпо; въпреки че пееш добре песните, резултатът е пълен хаос. Наистина ли това означава ядене и пиене? Виждаш ли кой всъщност създава прекъсванията? Ти изобщо не живееш в духа, а вместо това се вкопчваш в различни представи. Как може това да е начин да се носи бремето за Църквата? Трябва да видите, че сега работата на Светия Дух напредва още по-бързо. Нима не си сляп, ако се вкопчваш здраво в собствените си представи и се противопоставяш на делото на Светия Дух? Не си ли приличаш с онази муха, която бръмчи и се блъска в стените? Ако продължаваш да упорстваш, ще бъдеш отхвърлен.

Онези, които се станали пълноценни преди бедствието, са покорни на Бог. Те живеят, разчитайки на Христос, свидетелстват за Него и Го възхваляват. Те са победоносните деца от мъжки пол и добри воини Христови. Сега е много важно да се успокоиш, да се приближиш до Бог и да общуваш с Него. Ако не можеш да се приближиш до Бог, рискуваш да бъдеш пленен от Сатана. Ако можеш да се приближиш до Мен и да общуваш с Мен, тогава всички истини ще ти бъдат разкрити и ще имаш образец, който да следваш в живота и в делата си. Тъй като ти си този, който е близо до Мен, словото Ми никога няма да те напусне и няма да се отклониш от него през целия си живот. Сатана по никакъв начин няма се възползва от теб, а вместо това ще бъде засрамен и ще избяга победен. Ако търсиш външно онова, което ти липсва вътрешно, понякога може да намираш части от него, но това ще бъдат най-вече правила и неща, от които не се нуждаеш. Трябва да се откажеш от себе си, да ядеш и да пиеш повече от словото Ми и да се научиш да разсъждаваш върху него. Ако не разбираш нещо, приближи се до Мен и общувай често с Мен; така онова, което разбереш, ще бъде реално и вярно. Трябва да започнеш, като се приближиш до Мен. Това е изключително важно! Иначе няма да знаеш как да ядеш и пиеш. Не можеш да ядеш и пиеш самостоятелно — нямаш необходимия духовен ръст за това.

Предишна: Глава 12

Следваща: Глава 14

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger