Глава 14

Точно сега времето наистина ни притиска. Светият Дух използва много различни начини да ни доведе до Божиите слова. Трябва да бъдеш снабден с всички истини, да бъдеш осветен, да бъдеш истински близък с Мен и да общуваш с Мен и ти няма да имаш място за избор и придирчивост. В работата на Светия Дух липсва емоция и не го интересува какъв човек си. Докато имаш желание да търсиш и да следваш — без извинения и без да спориш за собствените си изгоди и загуби, но да търсиш, като гладуваш и жадуваш за праведност, Аз ще те просвещавам. Независимо колко си глупав и невеж, Аз не се фокусирам върху тези неща. Аз искам да видя колко усилено работиш в положителен аспект. Ако все още се придържаш здраво към представата за себе си и се въртиш в кръг в своя малък свят, мисля, че си в опасност… Какво е грабването? Какво означава да си оставен? Как би трябвало да живееш днес пред Бог? Как би трябвало да си сътрудничиш с Мен активно? Остави собствените си представи, разгледай себе си, свали маската си, виж ясно собствената си природа, погнуси се от себе си, имай сърце, търсещо праведност с глад и жажда, вярвай, че ти самият действително не струваш нищо, бъди готов да се откажеш от себе си, бъди способен да прекратиш правенето на нещата по твоя си начин, замълчи пред Мен, принасяй повече молитви, осланяй се истински на Мен, почитай Ме и никога не спирай да се приближаваш към Мен и да общуваш с Мен — ключът е в тези неща. Хората често остават вътре в себе си и затова не стоят пред Бог.

Наистина е трудно за хората да си представят текущото дело на Светия Дух и изцяло навлиза в реалността; наистина няма да е възможно човек да е лекомислен относно него. Ако сърцето и умът ти са вложени не където трябва, няма да имаш път напред. Отначало докрай, трябва да си бдителен винаги и непременно да останеш буден срещу небрежност. Блажени са онези, които постоянно бдят и чакат и са в мир пред Мен! Блажени са онези, които винаги Ме почитат в сърцата си, които внимателно слушат гласа Ми, които обръщат внимание на действията Ми и които изпълняват думите Ми на практика! Моментът не търпи повече отлагане; ще вилнеят всякакви напасти, които ще отварят свирепи, кървави усти, за да ви погълнат като потоп. Синове Мои! Моментът настъпи! Няма повече за кога да премисляте. Единственият път, който ще ви доведе под Моята защита, е връщането ви пред Мен. Трябва да имате силен характер като на мъжкото дете; не бъдете слаби или обезсърчени. Трябва да продължавате по стъпките Ми, да не отхвърляте новата светлина и когато ви казвам да ядете и пиете словата Ми, трябва да се подчините и да ги ядете и пиете подобаващо. Има ли време все още да се биете или състезавате своеволно помежду си? Можете ли да воювате, ако не сте яли до насита и не сте напълно снабдени с истината? Ако искате да победите религията, трябва да сте напълно снабдени с истината. Яжте и пийте повече от Моите слова и допълнително разсъждавайте върху тях. Трябва да ядете и пиете Моите слова независимо и да започнете с приближаване към Бог. Нека това бъде предупреждение за вас! Трябва да обърнеш внимание! Умните би следвало бързо да се събудят за истината! Откажи се от всичко, с което не искаш да се разделиш. Още веднъж ти казвам, че тези неща наистина са вредни за живота ти и не носят полза! Надявам се, че можеш да се осланяш на Мен в действията си. В противен случай единственият път напред е пътят на смъртта. Къде тогава ще потърсиш пътя на живота? Отдръпни сърцето си, което обича да се занимава с външни неща! Отдръпни сърцето си, което не се подчинява на другите хора! Ако животът ти не може да съзрее и ако бъдеш изоставен, няма ли да си човек, който сам се е спънал? Текущото дело на Светия Дух не е това, което си представяш. Ако не можеш да се откажеш от представите си, ще претърпиш голяма загуба. Ако делото беше в съответствие с човешките представи, щеше ли да е възможно за старото ти естество и представи да излязат наяве? Щеше ли да можеш да познаваш себе си? Може би все още си мислиш, че ти липсват представи, но този път всичките ти различни грозни страни несъмнено ще излязат наяве. Запитай се внимателно:

Подчиняваш ли Ми се?

Готов ли си и желаеш ли да се откажеш от себе си и да Ме следваш?

Търсиш ли лицето Ми с чисто сърце?

Знаеш ли как да се приближаваш към Мен и да общуваш с Мен?

Можеш ли да замълчиш пред Мен и да търсиш волята Ми?

Прилагаш ли на практика словата, които ти откривам?

Можеш ли да поддържаш нормално положение пред Мен?

Можеш ли да прозреш лукавите кроежи на Сатана? Имаш ли смелост да ги изобличиш?

По какъв начин зачиташ Божието бреме?

Зачиташ ли Божието бреме?

Как разбираш делото на Светия Дух?

Как служиш в съгласуваност в Божието семейство?

Как свидетелстваш непоклатимо за Мен?

Как се подвизаваш в доброто войнстване за истината?

Трябва да отделиш време, за да обмислиш напълно тези истини. Има достатъчно факти, доказващи, че денят е изключително близо. Трябва да бъдеш направен пълноценен, преди да настъпят бедствията — това е важен и много спешен въпрос, който трябва да бъде решен! Желая да ви направя пълноценни, но виждам, че наистина сте малко необуздани. Имате кураж, но не го използвате по най-добрия начин и не сте разбрали най-важните неща. Вместо това, разбирате само незначителни неща. Каква полза има да ги обмисляте? Това не е ли загуба на време? По този начин ви показвам благост, но вие не показвате признателност, а само се карате помежду си. Напразно ли са всичките Ми старателни усилия? Ако продължавате така, няма да се старая да ви придумвам! Казвам ви, че ако не се събудите за истината, делото на Светия Дух ще бъде отдръпнато от вас! Няма да ви бъде давана повече храна и можете да вярвате както желаете. Казах словата Си изчерпателно. Вие решавате дали да слушате или не. Когато настъпи времето да сте объркани, да нямате път пред себе си и да не можете да виждате истинската светлина, Мен ли ще обвините? Ама че невежество! Каква би била последицата, ако сте така здраво вкопчени в себе си, ако отказвате да се пуснете? Няма ли работата ви да се окаже просто напразно упражнение? Колко жалко да бъдете отхвърлени, когато ви сполетят нещастията!

Сега е решаващата фаза от изграждането на църквата. Ако не можете да си сътрудничите с Мен проактивно и да Ми се отдавате с цяло сърце, ако не можете да изоставите всичко, ще претърпите загуба. Все още ли можете да таите други намерения? По този начин ви показах снизходителност и ви чаках да се покаете и да започнете отново. Но наистина времето повече не позволява това и трябва да се съобразя с общата картина. Заради целта на Божия план за управление всичко се придвижва напред, стъпките Ми вървят напред ден след ден, час след час, минута след минута — който не може да върви в крак, ще бъде изоставен. Всеки ден има нова светлина. Всеки ден се вършат нови дела. Всеки ден изникват нови неща, а който не вижда светлината е сляп! Онези, които не следват, ще бъдат отхвърлени…

Предишна: Глава 13

Следваща: Глава 15

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger