Глава 15

Появата на Бог вече се е случила във всички църкви. Това е Духът, който говори. Той е бушуващ пламък, изпълнен е с величие и съди. Той е Човешкият син, облечен в дълга до петите дреха и препасан около гърдите със златен пояс. Главата и косата Му са бели като бяла вълна и очите Му са като огнен пламък; нозете Му приличат на лъскава мед, като в пещ изковани, а гласът Му е като звучене на много води. Той държи в десницата Си седем звезди и в устата Си двуостър меч, и лицето Му сияе като слънцето в силата си!

Дадено е свидетелство за Човешкия син и Самият Бог се яви открито. Божията слава заструи и засия ярко, както свети слънцето в силата си! Славният Му лик блести с ослепителна светлина; чий поглед би посмял да Му се противопостави? Съпротивата води до смърт! Нито капка милост не е проявена към нито една от мислите в сърцата ви, към никоя от думите, които произнасяте, към никое от делата ви. Всички ще разберете и ще видите онова, с което сте се сдобили — нищо друго, освен Моят съд! Мога ли да търпя, когато не полагате усилия да ядете и пиете от думите Ми, а вместо това своеволно прекъсвате и разрушавате изграденото от Мен? С такъв човек няма да се отнеса благо! Ако поведението ти се влоши още повече, ще бъдеш погълнат в пламъци! Всемогъщият Бог се разкрива в духовно тяло, без дори частичка плът или кръв от главата до петите. Той се издига над вселенския свят, седнал на славния престол на третото небе, управляващ всичко съществуващо! Вселената и всичко съществуващо са в Моите ръце. Каквото кажа, това ще бъде. Както го предопределя, така ще стане. Сатана е под нозете Ми; той е в бездънната пропаст! Когато гласът Ми прозвучи, небето и земята ще изчезнат и ще се превърнат в нищо. Всичко съществуващо ще се обнови — това е неизменна истина, която е напълно вярна. Победих света и всички онези, които са зли. Седя тук и ви говоря, и всички, които имат уши, да слушат, и всички, които са живи, да приемат.

Дните ще достигнат своя край; всичко съществуващо в този свят ще се превърне в нищо и всичко ще се възроди отново. Запомнете това! Не го забравяйте! Не може да има неяснота! Небето и земята ще преминат, ала думите Ми няма да преминат! Нека ви призова отново: не тичайте напразно! Събудете се! Покайте се и спасението е близо! Вече се явих сред вас и гласът Ми прозвуча. Гласът Ми прозвуча пред вас; всеки ден той ви посреща, лице в лице, и всеки ден е свеж и нов. Виждаш Ме и Аз те виждам. Непрекъснато говоря с теб, лице в лице. Ти обаче Ме отхвърляш и не Ме познаваш. Моите овце слушат гласа Ми, а вие все още се колебаете! Колебаете се! Сърцата ви са закоравели, очите ви са заслепени от Сатана и не можете да видите славния Ми лик — колко сте жалки! Колко жалки наистина!

Седемте Духа пред Моя престол са разпратени по всички краища на земята и Аз ще изпратя Своя Вестител да говори пред църквите. Аз съм праведен и истински; Аз съм Бог, който изследва дълбините на човешкото сърце. Светият Дух говори на църквите и това са Моите думи, които излизат от Моя Син; всички, които имат уши, да слушат! Всички, които са живи, да приемат! Просто яжте и пийте от тях и не изпитвайте съмнения. Всички, които се подчиняват и се вслушват в думите Ми, ще получат големи благословии! Всички, които искрено търсят лика Ми, непременно ще намерят нова светлина, ново просветление и нови откровения; всичко ще бъде свежо и ново. Думите Ми ще ти се явяват по всяко време и ще отворят очите на духа ти, за да можеш да видиш всички тайни на духовния свят и да видиш, че Царството е сред хората. Влез в убежището и цялата благодат и благословии ще пребъдат с теб; глад и мор няма да могат да те докоснат, а вълци, змии, тигри и леопарди няма да могат да ти навредят. Ще дойдеш с Мен, ще вървиш заедно с Мен и ще навлезеш в славата с Мен!

Всемогъщият Бог! Славният Му облик се разкрива, святото Му духовно тяло се надига и Той е Самият цялостен Бог! И светът и плътта са се променили и Неговото преображение на планината е личността на Бог. На главата Си носи златен венец, дрехите Му са снежнобели, Той е препасан около гърдите със златен пояс, а светът и всичко, което съществува, са в краката Му. Очите Му са като огнен пламък, в устата Си държи двуостър меч и в десницата си седемте звезди. Пътят към Царството е безкрайно ярък и Неговата слава се издига и блести; планините ликуват и водите се смеят, а Слънцето, Луната и звездите се въртят в своя строен ред, приветствайки единствения истински Бог, чието триумфално завръщане възвестява завършването на Неговия шестхилядолетен план за управление. Скачайте и танцувайте от радост! Ликувайте! Всемогъщият Бог сяда на Своя славен трон! Пейте! Победоносното знаме на Всемогъщия се вее високо над величествената, великолепна планина Сион! Всички народи ликуват, всички хора пеят, планината Сион се смее от радост и Божията слава засиява! Никога дори не съм се надявал, че ще видя Божия лик, и въпреки това днес Го видях. Лице в лице с Него всеки ден, разкривам сърцето си пред Него. Той щедро дарява ядене и пиене. Живот, думи, дела, мисли, идеи — славната Му светлина озарява всичко. Той непрестанно ни посочва пътя и присъдата Му незабавно ще сполети всяко непокорно сърце.

Да споделяме храна и жилище, да живеем заедно с Бог, да бъдем с Него, да вървим заедно, да се радваме заедно, да получаваме слава и благословии заедно, да царуваме заедно с Него и да пребъдваме заедно в това Царство — о, каква наслада! О, каква сладост! Всеки ден се срещаме с Него лице в лице, всеки ден общуваме в непрекъснат разговор и всеки ден ни се дава ново просветление и нови откровения. Нашите духовни очи са отворени и ние виждаме всичко; всички тайни на духа са разкрити за нас. Светият живот наистина е безгрижен: бягай бързо и не спирай, непрекъснато се движи напред — предстои по-прекрасен живот. Не се задоволявай само със сладкия вкус, а винаги се стреми към влизане в Бог. Той е всеобхватен и щедър и има всичко, което ни липсва. Бъди инициативен във взаимодействието, влез в Него и нищо никога няма да бъде същото. Животът ни ще бъде трансцендентен и никой човек, явление или предмет няма да може да ни обезпокои.

Трансцендентност! Трансцендентност! Истинска трансцендентност! Вътре е Божият трансцендентен живот и всичко, което съществува, е наистина свободно! Излизаме извън границите на света и всичко светско, не чувстваме привързаност към съпрузите или децата си. Надхвърляме възпирането от болести и онова, което ни заобикаля. Сатана не смее да ни безпокои. Издигаме се напълно над всички бедствия. Ето това означава да позволим на Бог да се възкачи на престола! Стъпкваме Сатана с крака, отстояваме свидетелството си за църквата и изцяло разкриваме грозното лице на Сатана. Църквата е съградена върху Христос и славното тяло се въздигна — такъв е животът във възторг!

Предишна: Глава 14

Следваща: Глава 16

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger