Глава 16

След като засвидетелства Човешкия Син, Всемогъщият Бог ни се откри публично като Слънцето на правдата. Това е преображението на планината! То сега става все по-реално, все по-близко до действителността. Видели сме как действа Светият Дух, а Самият Бог се появи в плът. Той не е подвластен на възпиране от човек, от пространството или от географията; Той надхвърля границите на земята и морето, Той се простира през цялата вселена и до краищата на земята; всички нации и всички народи тихо слушат гласа Му. Когато отворим духовните си очи, виждаме, че Божието слово е излязло от Неговото славно тяло; това е Самият Бог, появяващ се в плът. Той е Самият истински и цялостен Бог. Той ни говори публично, Той стои лице в лице срещу нас, Той ни съветва, Той ни жали, Той ни чака, Той ни утешава, Той ни дисциплинира и ни съди. Той ни води за ръка, а грижата Му за нас гори като пламък в Него; Той с пламенно сърце ни подтиква да се събудим и да навлезем в Него. Неговият трансцендентен живот беше изработен във всички нас; всички, които навлязат в Него, ще постигнат трансцендентност и ще победят света и злите, и ще управляват като царе заедно с Него. Всемогъщият Бог е духовното тяло на Бог. Ако Той го постанови, така ще бъде; ако Той го изговори, така ще бъде; ако Той го заповяда, така ще бъде. Той е единственият истински Бог! Сатана е под нозете Му, в бездънната пропаст. Вселената и всички неща са в ръцете Му; времето настъпи и всичко ще се върне в небитието и ще се роди отново.

Предишна: Глава 15

Следваща: Глава 17

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger