Глава 17

Църквата е в градеж, а Сатана се опитва с всички сили да я събори. Той иска да разруши строежа Ми с всички възможни средства; затова църквата трябва да бъде пречистена бързо. Не трябва да останат и най-малки следи от зло; църквата трябва да бъде така пречистена, че да стане безукорна и да бъде все така чиста, както в миналото. Трябва да сте будни и чакащи във всеки един момент и да се молите повече пред Мен. Трябва да разпознавате различните интриги и лукави кроежи на Сатана, да познавате духовете, хората, да можете да различавате всякакви хора, събития и неща. Трябва също повече да ядете и пиете словата Ми и — най-важното — трябва да можете да ги ядете и пиете сами. Въоръжете се с цялата истина и елате пред Мен, за да отворя духовните ви очи и да можете да видите всички тайни, които почиват в духа… Когато църквата навлезе в етапа на градеж, светиите се отправят на поход за битка. Различните ужасни черти на Сатана се разкриват пред вас: спирате ли се и връщате ли се назад или се изправяте и, като се осланяте на Мен, продължавате напред? Изобличете напълно покварените и грозни черти на Сатана, не щадете чувства и не показвайте милост! Сражавайте се със Сатана до смърт! Аз съм твоето подкрепление, трябва да имаш духа на мъжкото дете! Сатана напада в последната си предсмъртна агония, но все пак няма да може да избяга от Моя съд. Сатана е под нозете Ми и вие също го тъпчете със собствените си нозе — това е сигурно!

Всички тези религиозни разрушители и тези, които събарят строежа на църквата, няма да бъдат ни най-малко търпяни, но ще бъдат съдени незабавно; Сатана ще бъде изобличен, стъпкан, напълно погубен и няма да има къде да се скрие. Всякакви демони и духове несъмнено ще разкрият истинската си същност пред Мен и Аз ще ги хвърля в бездънната пропаст, откъдето те никога няма да се освободят; всички те ще са под нозете ни. Ако искате да се подвизавате в доброто войнстване за истината, преди всичко не трябва да давате на Сатана никаква възможност за действие — за тази цел трябва да сте единомислени и да можете да служите съгласувано, да оставите всичките си представи, мнения, възгледи и начини за вършене на нещата, да смълчите сърцето си в Мен, да се съсредоточите върху гласа на Светия Дух, да сте внимателни към работата на Светия Дух и да преживявате всяка подробност на Божиите слова. Трябва да имате само едно намерение — да следвате волята Ми. Не трябва да имате никакви други намерения освен това. Трябва да гледате към Мен с цялото си сърце, да наблюдавате внимателно действията Ми и начина, по който върша нещата, и да не бъдете ни най-малко небрежни. Духът ви да е буден, очите ви — отворени. Обикновено, що се отнася до тези, чиито намерения и цели не са правилни, както и тези, които обичат да бъдат виждани от другите, които са нетърпеливи да действат, които са склонни да причиняват разриви, които са добри оратори на религиозната доктрина, които са слуги на Сатана и прочее — когато тези хора се изправят, те се превръщат в трудност за църквата и в резултат от това братята и сестрите им не могат да ядат и пият Божиите слова. Когато имате насреща си такива хора, играещи роли, веднага ги сложете под забрана. Ако въпреки неколкократните увещания те не се променят, ще претърпят загуба. Ако тези, които упорстват в пътищата си, се опитат да се защитят и да прикрият греховете си, църквата трябва незабавно да ги отстрани и да не им оставя място за интриги. Не губете много, за да спасите малко; не изпускайте от поглед общата картина.

Сега вашите духовни очи трябва да бъдат отворени и да могат да разпознават няколко типа хора в църквата:

Какви хора имат духовно разбиране и познават духа?

Какви хора имат духовно разбиране?

Какви хора имат зъл дух?

В какви хора работи Сатана?

Какви хора са склонни да създават разриви?

В какви хора работи Светият Дух?

Какви хора показват загриженост за Божието бреме?

Какви хора могат да следват волята Ми?

Кои са Моите верни свидетели?

Знайте, че днешното най-висше виждане е просветлението, което Светият Дух носи в църквите. Не бъдете объркани за тези неща; вместо това си дайте време да ги разберете напълно — това е изключително критично за вашия житейски напредък! Ако не разбирате нещата, които са съвсем пред очите ви, няма да можете да вървите напред по пътя; постоянно ще сте в опасност да се поддадете на изкушение и да паднете в плен и може да бъдете погълнати. Главните неща, които трябва да правите сега, са да се съсредоточите върху придобиването на способност да се приближавате към Мен в сърцето си и да общувате с Мен повече. Всяко нещо, което ти липсва или което търсиш, ще се осъществи напълно в теб чрез такава близост и общуване. Със сигурност животът ти ще бъде осигурен и ще имаш ново просветление. Никога не гледам колко невеж си бил в миналото и не помня предишните ви прегрешения. Гледам как Ме обичаш: можеш ли да Ме обичаш повече, отколкото обичаш всичко друго? Търся да видя дали можеш да се обърнеш и да се осланяш на Мен да оставиш невежеството си. Някои хора се опълчват против Мен, открито не Ми се подчиняват и съдят другите; те не познават словата Ми, а още по-невероятно е да получат подкрепата Ми. Всички вие пред Мен, които Ме търсите искрено и които имате сърца, гладуващи и жадуващи за праведност: Аз ще те просветя, ще ти се открия и ще ти позволя да Ме видиш със собствените си очи и да разбереш намеренията Ми лично; сърцето Ми положително ще ти се открие, за да можеш да разбереш. Трябва да практикуваш това, което просвещавам в теб, в съответствие със словата Ми; в противен случай ще бъдеш съден. Следвай намеренията Ми и няма да се изгубиш по пътя си.

Благодатта и благословенията ще се удвоят за всички онези, които търсят да навлязат в словата Ми; те ще получават ново просветление и прозрения всеки ден и ще се чувстват по-бодри, когато ядат и пият словата Ми ежедневно. Ще вкусят със собствената си уста: каква сладост!… Трябва да сте предпазливи и да не се задоволявате с придобиването на известно разбиране и вкусване от сладостта — ключът е да продължите да търсите още! Някои хора смятат, че делото на Светия Дух е наистина чудно и реално — това действително е личността на Всемогъщия Бог, която открито излиза наяве, а в бъдеще предстоят по-големи знамения и чудеса. Бъдете внимателни и будни през цялото време, не откъсвайте очи от извора, бъдете тихи пред Мен, слушайте и внимавайте, бъдете сигурни относно словата Ми. Не може да има двусмислие; ако имате каквото и да е съмнение, боя се, че ще бъдете изхвърлени вън от портата. Виждайте ясно, стойте върху стабилна основа, следвайте този поток на живота и се придържайте близо до него, където и да тече; в никакъв случай не трябва да се приучвате към човешко колебание. Само яжте, пийте и принасяйте хваление; търсете с чисто сърце и никога не се отказвайте. Донасяйте често пред Мен нещата, които не разбирате, и се уверете, че не таите съмнения, за да избегнете претърпяването на големи загуби. Продължавайте! Продължавайте! Стойте близо! Освободете се от спънките си и не бъдете разпуснати. Вървете напред и се стремете с цяло сърце, не се отдръпвайте. Трябва да принасяш сърцето си във всеки един момент и да не пропускаш нито миг. Светият Дух постоянно има да върши нова работа, всеки ден прави нови неща и също всеки ден има нови просветления; преображението на планината, святото духовно тяло на Бог се появи! Слънцето на правдата свети и огрява; всички нации и народи видяха Твоя славен изглед. Светлината Ми ще огрее всички, които идват пред Мен. Моите слова са светлина, която ви води напред. Няма да се отклоните наляво или надясно от пътя си, но ще вървите в светлината Ми, а тичането ви няма да е напразно. Трябва да виждате ясно делото на Светия Дух; в него са Моите намерения. Всички мистерии са скрити, но постепенно ще ти се открият. Винаги помни словата Ми в ума си и идвай пред Мен, за да общуваш с Мен повече. Делото на Светия Дух напредва. Върви по стъпките Ми; предстоят големи чудеса и те ще ти бъдат открити едно по едно. Ще ги видят само тези, които внимават, които чакат и които са будни. Не се отпускайте. Божият план за управление наближава крайния си етап; строежът на църквата ще успее, броят на победителите вече е определен, победоносното мъжко дете ще се яви и те ще влязат в царството с Мен, ще царуват с Мен, ще управляват всички народи с желязната тояга и ще бъдат в слава заедно!

Предишна: Глава 16

Следваща: Глава 18

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger