Глава 31

Аз обичам всички, които искрено Ме желаят. Ако се фокусирате върху любовта си към Мен, Аз със сигурност ще ви благословя изключително много. Разбирате ли Моите намерения? В Моя дом няма разграничаване по висок или нисък статут. Всеки е Мой син, а Аз съм вашият Отец, вашият Бог. Аз съм върховен и единствен. Аз контролирам вселената и всички неща!

Трябва „да Ми служиш със смирение и скрито“ в дома Ми. Нека тази фраза бъде твой девиз. Не бъди лист на дърво, а бъди коренът на дървото и се вкоренявай дълбоко в живота. Навлез в истинско преживяване на живота, живей според словата Ми, търси Ме повече по всеки въпрос и се приближавай към Мен и общувай с Мен. Не обръщай внимание на никакви външни неща и не бъди под контрола на никой човек, събитие или предмет, но общувай само с духовни хора за това какво представлявам Аз. Разбирай Моите намерения, позволявай на Моя живот да тече между вас и преживявай Моите слова, изпълнявай Моите изисквания.

Посвети цялата си сила на въпросите, за които съм ти дал поръчение; направи всичко възможно, за да удовлетвориш сърцето Ми. Аз съм твоята сила и Аз съм твоята радост… Аз съм всичко за теб. Само Ме следвай. Аз знам истинските желания на сърцето ти и че ти искрено даваш всичко от себе си за Мен, но ти трябва да знаеш как да показваш преданост към Мен в Моя дом и как да Ме следваш до края.

Църквата е Моето сърце и Аз горя от желание за изграждането на църквата Ми. Трябва да даваш всичко от себе си за Мен, като принасяш себе си напълно безрезервно, и като показваш внимание към Моите намерения, така че сърцето Ми да бъде удовлетворено.

Предишна: Глава 30

Следваща: Глава 32

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger