Глава 32

Какво е светлината? В миналото вие всъщност считахте трансформацията на делото на Светия Дух за светлина. Във всеки един момент има истинска светлина: тоест, придобиване на това, което е Бог, чрез приближаване към Мен и общуване с Мен. Да имате проницателност за Божиите слова и да разбирате Божията воля в Неговите слова — тоест, докато ги ядете и пиете, да чувствате Духа в Божиите слова и да приемате Божиите слова в себе си; вие разбирате какво е Той чрез опит и получавате Божието озарение, докато общувате с Него; всичко е светлина. Можете да бъдете просветлени и да придобиете ново разбиране за Божиите слова във всеки един момент, докато съзерцавате и размишлявате. Ако разбираш Божието слово и усещаш нова светлина, то няма ли да имаш сила в своето полагане на труд? Вие толкова много се безпокоите, докато полагате труд! Причината за това е, че не сте се докоснали до реалността и нямате истинско преживяване или прозрение. Ако ти имаше истинско прозрение, то нямаше ли да знаеш как да служиш? Когато те сполетят определени неща, трябва да ги преживееш прилежно. Ако в спокойна и удобна среда можеш също да живееш в светлината на Божия лик, то ще виждаш Божието лице всеки ден. Ако си видял Божието лице и си общувал с Бог, няма ли да имаш светлина? Вие не навлизате в реалността, а сте винаги отвън, като търсите; в резултат на това не намирате нищо и вашият напредък в живота се забавя.

Не се фокусирайте върху външното; вместо това просто се приближавайте към Бог вътрешно, общувайте достатъчно задълбочено и разбирайте Божията воля — тогава не бихте ли имали път във вашето служене? Нужно е да обръщате внимание и да се покорявате прилежно. Ако вършите всичко само според Моите слова и навлизате в пътищата, които Аз посочвам, то няма ли да имате път? Ако намериш пътя за навлизане в реалността, значи имаш също път за служене на Бог. Просто е! Идвай повече в Божието присъствие, размишлявай повече върху Божиите слова и ще придобиеш това, което ти липсва. Ще имаш също така ново проникновение, ново просветление и ще имаш светлината.

Предишна: Глава 31

Следваща: Глава 33

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger