Глава 1

Дали виделите Моите думи наистина ги приемат? Дали вие действително Ме познавате? Научихте ли се истински да Ми се подчинявате? Искрено ли отдавате всичко от себе си за Мен? Действително ли свидетелствахте за Мен твърдо и убедено в лицето на големия червен змей? Дали вашата преданост наистина опозорява големия червен змей? Единствено чрез изпитанието на Моето слово мога да постигна целта Си да пречистя църквата и да избера искрено обичащите Ме. Ако не работех по този начин, дали някой щеше да успее да Ме опознае? Кой би могъл да познае чрез словото Ми Моето величие, Моя гняв и мъдростта Ми? Веднъж започнал делото Си, със сигурност ще го завърша, но все пак Аз съм този, който прониква в дълбините на човешките сърца. Истина ви казвам — нито един от човеците не Ме е опознал напълно, затова използвам думи, за да напътствам хората, за да въведа всички тях в нова епоха. В края пак с помощта на словото ще постигна завършек на цялото Свое дело и така ще накарам всички искрено обичащи Ме да се завърнат смирено в царството Ми и да живеят пред престола Ми. Днес ситуацията е по-различна от преди и начевам чисто нов етап от делото Си. Ето защо възприемам нов подход: всички, които виждат словото Ми и го приемат за свой живот, са хора в Моето царство и бидейки в царството, те са Моят народ в царството. Тъй като приемат да бъдат водени от Моето слово, при все че ги наричам Мой народ, това название съвсем не е по-маловажно от означението Мои „синове“. Помазани за Божи народ, всички те трябва да служат с безукорна преданост в Моето царство и да изпълняват задълженията си в царството Ми. Който дръзне да наруши Моите управленски закони, ще изтърпи наказанието Ми. Това е съветът Ми към всички.

Тъй като е в сила нов подход, повече няма смисъл да споменаваме миналото. Но както казвах и преди, Аз държа на думата Си и винаги довеждам до завършек всичко, на което държа. Никой не е в състояние да промени това — това е категоричен факт. Били те слова, изречени от Мен в миналото, или бъдещи Мои думи, ще осъществя всички тях една по една и ще позволя на цялото човечество да види сбъдването им. На този принцип се подчиняват Моето слово и Моето дело. Тъй като църквата е напълно изградена, вече не сме в епохата на градеж на църквата, а по-скоро в епохата на успешно изграденото царство. Но тъй като вие все още сте на земята, паствата на хората, обитаващи земята, ще продължат да се наричат „църквата“. Въпреки това същността на църквата не е същата като преди — сега това е успешно построена църква. Затова казвам, че Моето царство вече се е спуснало на земята. Никой не е в състояние да разбере откъде произлизат думите Ми и не знае какво целя, когато ги изричам. От начина, по който говоря днес, ще преживеете прозрение. Някои от вас може да избухнат в шумни, горестни ридания; други може да се изплашат от начина, по който Аз говоря; някои може да се вкопчат в консервативните си мнения, докато зорко следят всяко Мое движение; други може да съжалят, че са роптали против Мен или са се опълчвали, а някои тихо ще тържествуват, че са съживени, задето никога не са се отклонили от Моето име. Може да има и такива, които вече нямат сърце да се вслушат в словото Ми, макар че промених начина Си на изразяване, защото преди време са били „изтормозени“ от думите Ми до степен да се чувстват ни живи, ни умрели от униние и отчаяние; или пък други, които са Ми служили със сдържана, но неизменна вярност, без никога да се оплачат или да се усъмнят, и днес сърцата им преливат от неизразима благодарност към Мен, задето са сред избраните за избавление. Всяко от изброените обстоятелства е приложимо до различна степен към всяко човешко същество. Но тъй като миналото си е минало, а настоящето е тук и сега, няма смисъл да тънете в носталгични копнежи по вчерашния ден, нито да се умисляте за утрешния. Зле ще свърши всеки от вас, човеците, който се опълчи на реалността и в действията си се отклони от Моите напътствия — само беди ще си докара. Моя е последната дума във всичко случващо се във вселената. Съществува ли нещо извън Моя контрол? Каквото кажа, то става и никое човешко същество не може да повлияе на решенията Ми. Дали заради завета, който низпослах на земята? Нищо не може да осуети осъществяването на Моя план; Аз съм вездесъщ в делото Си и в плана на Моето управление. Та кое човешко същество може да се меси в работите Ми? Не произтича ли лично от Мен тази подредба? Сегашното навлизане в тази сфера не е отклонение от плана Ми или от предвижданията Ми; предопределих всичко това много отдавна. Кой от вас е в състояние да проумее тази стъпка от Моя план? Моят народ със сигурност ще се вслуша в гласа Ми и всеки един, който Ме обича искрено, със сигурност ще застане пак пред престола Ми.

20 февруари 1992 г.

Предишна: Въведение

Следваща: Глава 2

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger