Глава 2

Заедно с навлизането в новия подход ще има и нови етапи в Моето дело. Както в царството, Аз ще върша нещата директно чрез божествената Си същност и ще водя във всяка стъпка по пътя, прецизно до най-малкия детайл, и без да са примесени каквито и да е човешки намерения. Следва очертаване на методите на действителната практика: тъй като те заслужиха титлата „народ“ чрез страдание и облагородяване и тъй като те са народът на Моето царство, Аз трябва да имам строги изисквания към тях, а стандартът на тези изисквания е по-висок от този на методите на Моето дело в предишните поколения. Това не е само реалността на думите; по-важното е, че това е реалността на практиката. Първо това трябва да се постигне. Във всички думи и дела хората трябва да отговарят на стандартите, изисквани от народа на царството, а нарушителите трябва незабавно да бъдат отстранени, за да не позорят името Ми. Но онези невежи, които не могат да виждат ясно и да разбират, са изключение. При изграждането на Моето царство се съсредоточете върху това да ядете и пиете Моите слова, да разпознавате мъдростта Ми и да намирате потвърждение чрез Моето дело. Ако някой обръща внимание на книги, различни от онези, които съдържат Моите слова, Аз със сигурност не го искам; такива хора са блудници, които Ми се противопоставят. Апостолите не трябва да се задържат твърде дълго вкъщи. В противен случай няма да ги насилвам, а ще ги изоставя и повече няма да ги оползотворявам. Тъй като апостолите не са дълго у дома, те прекарват много време в църквата, за да бъдат наставлявани. Апостолите трябва да участват в поне една от всеки две сбирки на църквите. Така сбирките на сътрудниците (включително всички сбирки на апостолите, всички сбирки на църковните водачи и всички сбирки на светците с ясно прозрение) трябва да станат чести. Поне някои от вас трябва да присъстват на всяка сбирка, а апостолите трябва да се съсредоточат само върху грижата за църквите. Изискванията, които преди са били поставяни към светците, сега са по-задълбочени. Що се отнася до онези, които са извършили прегрешения преди да засвидетелствам името Си, заради предаността им към Мен Аз ще продължа да ги оползотворявам, след като ги подложа на изпитание. Що се отнася до онези обаче, които са извършили нови прегрешения след Моето свидетелство, но са решени да се постараят да се покаят и да поставят ново начало — такива хора трябва само да останат в църквата. И все пак, те не могат да бъдат безгрижни и разпуснати, а по-скоро трябва да бъдат по-ограничавани от другите. Що се отнася до онези, които не се поправят, след като съм се произнесъл, Моят Дух ще ги изостави незабавно и църквата ще има правото да изпълни Моята присъда и да ги отлъчи. Това е категорично и няма място за обсъждане. Ако някой падне по време на изпитанията — тоест ако си тръгне — тогава никой не трябва да му обръща внимание, за да не Ме изпитва и да не се допусне Сатана да се втурне необуздано в църквата. Това е Моят съд за такъв човек. Ако някой действа без праведност и воден от чувствата си спрямо човек, който напуска, тогава не само този, който напуска, ще загуби мястото си, но и първият ще бъде пропъден от Моя народ. Друга функция на апостолите е да се съсредоточат върху разпространяването на евангелието. Разбира се, светците също могат да вършат тази работа, но те трябва да бъдат мъдри в това и да се въздържат от създаване на проблеми. Гореспоменатите начини на практикуване са актуалните. Също така ви напомням, че трябва да обърнете внимание на задълбочаването на проповедите си, за да могат всички да навлязат в реалността на Моите слова. Трябва внимателно да следвате словата Ми, за да могат всички хора да ги разберат ясно и недвусмислено. Това е най-важното. Онези от Моя народ, които таят мисли за предателство, трябва да бъдат отлъчени и не трябва да им се позволява да остават дълго в Моя дом, за да не позорят името Ми.

21 февруари 1992 г.

Предишна: Глава 1

Следваща: Глава 3

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger