Глава 3

Понеже се наричате Мой народ, нещата вече не са такива, каквито бяха. Трябва да се вслушвате и да се подчинявате на словата на Духа Ми, и да следите внимателно делото Ми. Не бива да отделяте Моя Дух от Моята плът, защото Ние изначално сме едно цяло и по природа сме неразделни. Всеки, който иска да отдели Духа от плътта и да се съсредоточи върху плътта или върху Духа, ще загуби и единствено ще може да изпие собствената си горчива чаша, без никаква алтернатива. Само онези, които са способни да гледат на Духа и на плътта като на неделимо цяло, имат достатъчно познание за Мен. Животът в тях ще претърпи постепенна промяна. За да може следващият етап от Моето дело да протече гладко и безпрепятствено, Аз използвам облагородяването на словата, за да подложа на изпитание всички в Моя дом, и използвам методите на работа, за да подложа на изпитание онези, които Ме следват. При тези обстоятелства може да се каже, че всички те губят надежда. Понеже са хора, сред тях няма нито един, чието състояние да не е негативно и пасивно, сякаш цялото пространство се е променило. Някои хора роптаят срещу Небето и земята; други се закаляват в отчаянието си и приемат изпитанието на словата Ми; трети гледат към небето и въздишат дълбоко, а очите им са пълни със сълзи, сякаш са разстроени от преждевременната смърт на новородено бебе; четвърти дори чувстват, че е срамно да живеят така и се молят Бог да ги прибере скоро; пети прекарват целия си ден замаяни, сякаш току-що са се разболели тежко и тепърва предстои да се опомнят; шести, след като се оплачат, тихо си тръгват, а някои все пак Ме възхваляват от собствената си позиция, макар и донякъде да остават негативни. Днес, когато всичко е разкрито, не е нужно да говоря повече за миналото. По-важното е, че все още трябва да сте способни на максимална преданост от позицията, която ви давам днес, така че всичко, което правите, да получи Моето одобрение и всичко, което казвате, да е плод на Моето просветление и озарение, за да може това, което изживявате, да бъде в крайна сметка Мой образ и изцяло Мое проявление.

Моите слова се обявяват и изразяват по всяко време и на всяко място, така че и вие трябва да опознавате себе си пред Мен през цялото време. Защото днешният ден все пак не прилича на миналото и вече не можеш да вършиш каквото пожелаеш. Вместо това, под напътствието на Моите слова, трябва да сте способни да подчините тялото си; трябва да използвате словата Ми като своя опора и да не действате безразсъдно. Всички пътища към истинската практика на църквата могат да бъдат намерени в Моите слова. Онези, които не действат според словата Ми, пряко оскърбяват Духа Ми и Аз ще ги унищожа. Тъй като нещата са стигнали до днешното положение, не е нужно да се чувствате твърде огорчени и да съжалявате за постъпките и действията си в миналото. Великодушието Ми е безгранично като моретата и небето — как може човешките способности и познания за Мен да не са Ми познати като пръстите на собствената Ми ръка? Кой от хората не е в Моите ръце? Смяташ ли, че изобщо не знам колко голям е духовният ти ръст, че съм в пълно неведение по този въпрос? Това е невъзможно! Затова, когато всички хора са най-отчаяни, когато не могат да чакат повече и искат да започнат отначало, когато искат да Ме попитат какво се случва, когато някои се отдават на разточителство, а на други им идва на ум да се разбунтуват, когато някои все още вярно полагат труд, Аз започвам втората част от Епохата на правосъдието: да пречиствам и съдя Моя народ. Това означава също, че официално започвам да обучавам Моя народ, като ви позволявам не само да дадете красиво свидетелство за Мен, но и като Мой народ да постигнете красива победа в битката за Мен.

По всяко време народът Ми трябва да се пази от хитрите замисли на Сатана, да пази портата на дома Ми заради Мен. Хората трябва да са способни да се подкрепят взаимно и да се грижат един за друг, за да не попаднат в капана на Сатана, когато вече ще е твърде късно да съжаляват. Защо толкова бързам да ви обуча? Защо ви разказвам фактите за духовния свят? Защо ви напомням и увещавам отново и отново? Замисляли ли сте се някога за това? Дали размишленията ви някога са довели до яснота? Така че вие трябва не само да сте способни да станете по-добри, като надграждате върху основите на миналото, но и да отхвърлите нечистотиите в себе си под напътствието на днешните слова, като позволите на всяка Моя дума да се вкорени и да разцъфне в душата ви и, което е по-важно, да даде повече плод. Това е така, защото не искам ярки и пищни цветя, а изобилни плодове, които не губят своята зрялост. Разбирате ли истинското значение на словата Ми? Макар цветята в оранжерията да са безбройни като звездите и да привличат цялата тълпа от възхитени хора, щом повехнат, те стават толкова раздърпани, колкото измамните замисли на Сатана и никой не проявява интерес към тях. И все пак всички онези, брулени от ветровете и изгаряни от слънцето, които свидетелстват за Мен, макар и да не цъфтят красиво, ще дадат плод, след като цветовете изсъхнат, защото Аз изисквам това. Като изричам тези слова, доколко разбирате? Щом цветовете изсъхнат и дадат плод и след като всички тези плодове могат да се осигурят за Моя наслада, Аз ще завърша цялото Си дело на земята и ще започна да се наслаждавам на кристализацията на Своята мъдрост!

22 февруари 1992 г.

Предишна: Глава 2

Следваща: Глава 4

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger