Пътят … (4)

Това, че хората са способни да открият Божията обичливост, да търсят пътя на любовта към Бог в днешната епоха и че са готови да приемат обучението на днешното царство — всичко това е Божия благодат и освен това е Божие възвисяване на човечеството. Всеки път, когато си помисля за това, усещам силно Божията обичливост. Бог наистина ни обича; ако не ни обичаше, кой щеше да е способен да открие Неговата обичливост? Само така виждам, че цялото това дело се извършва лично от Самия Бог и че Той води и напътства хората. Благодаря на Бог за това и бих желал Моите братя и сестри да се присъединят към Мен в Негова възхвала: „Слава на Теб, Самия върховен Бог! Нека Твоята слава да се умножи и да се разкрие в онези от нас, които са избрани и спечелени от Теб“. Бог Ме просветли: Той Ми показа, че сме били предопределени преди много еони, че Той е искал да ни спечели в последните дни и така да позволи на вселената и на всички неща да видят пълната Божия слава чрез нас. Следователно ние сме кристализацията на шестте хиляди години на Божия план за управление; ние сме моделите, образците на Божието дело в цялата вселена. Едва сега осъзнавам колко много ни обича Бог и че делото, което Той върши в нас, и нещата, които казва, са милион пъти повече, отколкото в миналите векове. Дори в Израел или в Петър Бог не е извършил лично толкова голямо дело и не е изрекъл толкова много слова — това показва, че ние, тази група хора, наистина сме невероятно благословени, несравнимо по-благословени от светиите от отминалите времена. Ето защо Бог винаги е казвал, че хората от последната епоха са благословени. Каквото и да казват другите, Аз вярвам, че Бог най-много нас е благословил. Трябва да приемем благословиите, дадени ни от Бог; може да има хора, които се оплакват на Бог, но Аз вярвам, че ако тези благословии идват от Бог, то това доказва, че ние ги заслужаваме. Дори и другите да се оплакват или да са недоволни от нас, Аз все пак вярвам, че никой друг не може да наследи или да ни отнеме благословиите, които Бог ни е дал. Тъй като Божието дело се извършва в нас и Той говори лице в лице с нас, а не с други хора — Бог прави това, което иска. И ако хората не са убедени в това, не си ли създават само проблеми? Не си ли навличат презрение по този начин? Защо казвам такива неща? Защото дълбоко го ценя. Вземете например делото, което Бог върши в Мен: само Аз мога да се заема с това дело — би ли могъл някой друг да го извърши? Имах късмета да получа това поръчение от Бог — би ли могъл някой друг да го свърши, ако му хрумне? Надеждата Ми обаче е, че братята и сестрите ще разберат сърцето Ми. Не се хваля с пълномощията Си, а разяснявам един въпрос. Бих желал цялата слава да бъде на Бог и Той да погледне сърцето на всеки един от нас, за да се очистят сърцата ни пред Него. В сърцето Си желая Бог да Ме спечели напълно, да бъда принесен в жертва като целомъдрена девица на олтара, и да имам покорството на агнец, явяващ се сред цялото човечество като свято духовно тяло. Това е Моето обещание, клетвата, която дадох пред Бог. Искам да я изпълня и така да се отплатя за Божията любов. Готов ли си да направиш това? Вярвам, че това Мое обещание ще вдъхне кураж на повече по-млади братя и сестри и че ще донесе надежда на повече млади хора. Струва Ми се, че Бог смята младите хора за особено важни. Може би това е Мое собствено пристрастие, но винаги чувствам, че младите хора имат перспективи и надежда; изглежда, че Бог работи допълнително в младите хора. Може да им липсва проницателност и мъдрост и може да са енергични и плахи като новородени телета, но Аз вярвам, че не са лишени от достойнства. В тях може да се види невинността на младостта и те възприемат новите неща бързо. Въпреки че младите хора са склонни към арогантност, ярост и импулсивност, това не оказва влияние върху способността им да приемат нова светлина, тъй като младите хора рядко се придържат към отдавнашни, остарели неща. Ето защо виждам безгранична надежда в младите хора и в тяхната жизненост; именно поради тази причина изпитвам нежни чувства към тях. Не изпитвам неприязън към по-възрастните братя и сестри, но и те не представляват никакъв интерес за Мен — за което им поднасям искрените Си извинения. Може би това, което казах, е неуместно или е необмислено, но се надявам, че всички вие ще простите безразсъдството Ми, защото съм твърде млад, за да обръщам голямо внимание на начина, по който говоря. Но в интерес на истината по-големите братя и сестри все пак изпълняват някаква функция — те не са напълно безполезни. Това е така, защото са опитни в справянето с проблемите и са постоянни в начина, по който го правят, и не допускат толкова много грешки. Нима това не са техните силни страни? Нека всички кажем пред Бог: „О, Боже! Нека всички ние изпълняваме своите функции на различните си позиции и нека всички ние дадем най-доброто от себе си за Твоята воля!“. Вярвам, че това трябва да е Божията воля!

Опитът Ми показва, че много от онези, които открито се противопоставят на този поток — които пряко се противопоставят на Божия Дух — са по-възрастни. Тези хора имат много силни религиозни представи; на всяка крачка те сравняват Божиите слова с неща, които са отживели, и се опитват да съгласуват нещата, които са били приети в миналото, с Божиите слова. Не са ли нелепи? Могат ли такива хора да извършват делото, поверено им от Бог? Може ли Бог да оползотвори такива хора в Своето дело? Светият Дух има метод за всеки ден от Своето дело; ако хората се придържат към старомодни неща, ще дойде ден, когато те ще бъдат изтласкани от сцената на историята. На всеки етап от Своето дело Бог използва нови хора. Нима онези, които се опитват да поучават другите с остарели неща, не носят разруха на хората? И не забавят ли те Божието дело? И ако това е така, кога ще бъде завършено Божието дело? Може да има хора, които имат някакви представи за това, което казах току-що. Може би не са убедени. Но не искам да се притесняваш: не след дълго ще се случват много такива неща и те могат да бъдат обяснени само чрез фактите. Нека посетим някои важни хора, някои уважавани пастори или тълкуватели на Библията и да им проповядваме за този поток. Отначало те няма да се противопоставят открито, това е сигурно, но ще извадят Библията, за да те предизвикат. Те ще те накарат да разкажеш книгата на пророк Исая и книгата на пророк Даниил и дори ще те накарат да обясниш Откровението. И ако не можеш да го разкажеш, те ще те отхвърлят, ще те нарекат лъжехрист и ще кажат, че разпространяваш нелепици. След час те ще отправят срещу теб фалшиви обвинения, които ще те оставят без дъх. Нима това не е открита съпротива? Това обаче е само началото. Те не могат да възпрепятстват следващия етап от Божието дело и не след дълго Светият Дух ще ги принуди да го приемат. Това е неумолима тенденция; това е нещо, което хората не могат да направят и дори не могат да си го представят. Вярвам, че Божието дело ще се разпространи безпрепятствено из цялата вселена. Това е Божията воля и никой не може да я спре. Нека Бог ни просветли и ни позволи да приемем повече нова светлина, а не да прекъсваме Божието управление по този въпрос. Нека Бог бъде милостив към нас, за да можем всички да видим настъпването на деня на Божията слава. Времето, когато Бог се прослави в цялата вселена, ще бъде и времето, когато и ние ще спечелим слава заедно с Него. Изглежда, че това ще бъде и времето, когато ще се разделя с онези, които вървят с Мен. Надявам се Моите братя и сестри да издигнат гласовете си заедно с Моя в молба, отправена към Бог: нека Божието велико дело бъде завършено скоро, за да можем да видим деня на Божията слава в рамките на нашия живот. Все още се надявам да постигна Божията воля в рамките на Своя живот и се надявам Бог да продължи да върши делото Си в нас и никога да няма пречки. Това е Моят вечен стремеж. Нека Бог бъде винаги сред нас и нека Неговата любов да изгради мостове между нас, така че приятелството между нас да стане по-ценно. Надявам се любовта да създаде по-добро разбирателство между нас, да ни доведе до по-дълбока близост, да премахне всяка отдалеченост между нас и се надявам, че любовта между нас може да стане по-дълбока, по-голяма и по-сладка. Вярвам, че това трябва да бъде волята на Моя Бог. Надявам се Моите братя и сестри да се приближат до Мен и всички ние да ценим кратките дни, които имаме заедно, за да могат те да ни служат като красиви спомени.

Може да е имало повече етапи на Божието дело в континентален Китай, но те не са сложни. Като се замисля, всеки етап от Неговото дело има смисъл; всеки е бил извършен лично от Бог и всеки човек е изиграл роля в това дело. Всяка „сцена“ е наистина смешна и кой би могъл да си представи, че тези хора ще изиграят такава драма, че техните изпълнения насред всяко изпитание ще бъдат толкова реалистични, че всякакви хора ще бъдат изобразени толкова ярко и пълно под Божието перо, че всеки от тях ще извади много неща на бял свят? Но с това не искам да кажа, че чрез Своето дело Бог си играе с хората. В това не би имало никакъв смисъл — Божието дело има цел и Той никога не би направил нещо безсмислено или безполезно. Всичко, което Той върши, цели да доведе хората до съвършенство, да ги спечели. От това наистина виждам, че Божието сърце е изцяло отдадено на доброто на човека. Може да съм нарекъл това драма, но може да се каже също, че тази драма е взета от реалния живот. Само че за Бог, който е главният режисьор на тази драма, хората са там, за да Му съдействат в завършването на това дело. В друг смисъл обаче Бог използва това, за да спечели хората и да ги накара да Го обичат повече. Нима това не е Божията воля? Затова се надявам, че никой няма притеснения. Съвсем ли не познаваш Божията воля? Казах много — надявам се, че братята и сестрите са разбрали всичко и не са изтълкували сърцето Ми погрешно. Не се съмнявам, че всички вие ще бъдете спечелени от Бог. Всеки върви по различен път. Нека този под краката ви бъде открит от Бог, а вие да Му се молите и да кажете: „О, Боже! Искам да ме спечелиш, за да може духът ми да се върне при Теб“. Готов ли си да потърсиш Божието напътствие в дълбините на духа си?

Предишна: Пътят … (3)

Следваща: Пътят … (5)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger