Какво е нужно да притежава един достоен пастир

Трябва да разбираш многобройните състояния, в които ще се намират хората, когато Светият Дух работи в тях. По-специално онези, които се координират в служение към Бог, трябва да имат още по-силно разбиране за тези състояния. Ако говориш само за много преживявания или начини за постигане на навлизане, това показва, че опитът ти е прекалено едностранчив. Без да познаваш истинското си състояние и да схващаш истините принципи, не е възможно да постигнеш промяна в нрава. Без да познаваш принципите на действието на Светия Дух или да разбираш плодовете, които то дава, ще ти е трудно да разпознаеш действието на злите духове. Трябва да разобличаваш действието на злите духове, както и човешките представи, и да проникваш директно в сърцевината на проблема; трябва също така да посочваш много отклонения в практиката на хората и проблеми, които те може да имат във вярата си в Бог, за да могат да ги разпознаят. Най-малкото, не трябва да ги караш да се чувстват негативно или пасивно. Въпреки това трябва да разбираш трудностите, които обективно съществуват за повечето хора, не трябва да бъдеш неразумен или да заставяш човек да прави нещо непосилно; това е глупаво. За да разрешиш многобройните трудности, които хората изпитват, първо трябва да разбереш динамиката на действието на Светия Дух; трябва да разбереш как Светият Дух извършва работа върху различните хора, трябва да разбираш трудностите, с които хората се сблъскват, и техните недостатъци, и трябва да прозреш ключовите въпроси на проблема и да стигнеш до неговия източник, без да се отклоняваш или да допускаш грешки. Само такъв тип човек е пригоден да координира в служението на Бог.

Дали си способен да схванеш основните проблеми и да видиш ясно много неща, зависи от твоя индивидуален опит. Начинът, по който преживяваш, е и начинът, по който водиш другите. Ако разбираш думите и доктрините, тогава ще водиш другите да разбират думите и доктрините. Начинът, по който преживяваш реалността на Божиите слова, е начинът, по който ще водиш другите да достигнат навлизане в реалността на Божиите слова. Ако можеш да разбереш много истини и ясно да прозреш много неща от Божиите слова, тогава си способен да водиш и други да разберат много истини, а тези, които водиш, ще получат ясно разбиране за виденията. Ако се съсредоточиш върху схващането на свръхестествени чувства, тогава и тези, които водиш, ще правят същото. Ако пренебрегваш практиката, като вместо това наблягаш на обсъждането, тогава тези, които водиш, също ще се съсредоточат върху обсъждането, без да практикуват изобщо и без да постигнат каквато и да било промяна в нрава си; те ще бъдат само повърхностно ентусиазирани, без да са приложили на практика нито една истина. Всички хора дават на другите това, което самите те притежават. Типът на човека определя пътя, по който той води другите, както и типа на хората, които води. За да сте наистина годни за употреба от Бог, трябва не само да имате стремеж, но и много просветление от Бог, напътствие от Неговите слова, опитност в това Той ви кастри и словата Му да ви облагородяват. С това като основа, в обичайни моменти вие трябва да обръщате внимание на своите наблюдения, мисли, размишления и заключения и съответно да се занимавате с усвояване или премахване. Това са всички пътища за навлизането ви в реалността и всеки от тях е незаменим. Така работи Бог. Ако навлезеш в този метод, според който Бог работи, всеки ден можеш да имаш възможности да бъдеш усъвършенстван от Него. И по всяко време, независимо дали средата ти е сурова или благоприятна, дали си подложен на изпитания или изкушения, дали работиш или не и дали живееш живота си като индивид или като част от колектив, винаги ще намериш възможности да бъдеш усъвършенстван от Бог, без да пропуснеш нито една от тях. Ще можеш да ги откриеш всички — и по този начин ще си открил тайната на преживяването на Божиите слова.

Предишна: Постигащият спасение човек е този, който е готов да практикува истината

Следваща: За опита

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger