Глава 75

Всичко ще се изпълни веднага щом се изговарят думите Ми, без ни най-малкото отклонение. Отсега нататък всички скрити тайни няма да бъдат затъмнени или прикрити изобщо, а ще бъдат разкрити на вас — Мои възлюбени синове. Аз ще те накарам да видиш още по-големи знамения и чудеса в Мен и още по-големи тайни. Тези неща ще ви удивят със сигурност и ще ви дадат по-добро разбиране за Мен, Всемогъщия Бог, и ще ви позволят да оцените Моята мъдрост в тях. Днес вие сте изправени лице в лице с единствения истински, Бог, който хората не са виждали от сътворението и няма нищо специално по отношение на Мен. Аз се храня, живея, говоря и се смея с вас, и Аз винаги живея вътре във вас, докато в същото време се движа сред вас. За тези, които не вярват или имат свои собствени сериозни схващания, това е препъни камък. Това е Моята мъдрост. Аз също така ще разкрия на някои хора неща, които Моята нормална човешка природа не знае, но това не означава, че Аз не съм Самият Бог. Напротив, тази особеност е достатъчна, за да докаже, че Аз съм Всемогъщият Бог. За хората, които вярват, тази особеност има решаващ ефект и точно поради тази причина те имат сто процента увереност в Мен. Не се безпокойте прекомерно. Аз ще ви разкрия нещата едно по едно.

За вас Аз съм открит и не съм скрит. Но за неверниците, които са коварни, които са покварени от Сатана до известна степен, ще остана скрит. Но когато говорих преди за разкриването Ми пред всички народи, Аз се позовавах на Моята праведност, правосъдие и величие, за да знаят от резултата, който получават, че Аз отговарям за вселената и за всички неща. Действайте смело! Просто дръжте главите си изправени! Не се страхувайте: Аз, вашият Отец, съм тук, за да ви подкрепя и вие няма да страдате. Докато се молите и просите често пред Мен, Аз ще ви отдавам цялата вяра. Онези, които са на власт, може да изглеждат порочни отвън, но не се страхувайте, тъй като това е, защото имате малко вяра. Докато вярата ви расте, нищо няма да бъде твърде трудно. Радвайте се и скачайте до насита! Всичко е под вашите крака и в Моите ръце. Нима изпълнението или унищожението не се определят от една Моя дума?

Всички тези, които използвам сега, бяха одобрени от Мен отдавна, един по един. Тоест хората, принадлежащи към групата на първородните синове, вече са определени и те са определени, откакто създадох света. Никой не може да промени това и всичко трябва да бъде по Моя заповед. Нито един човек не може да го направи. Всичко това са Мои разпоредби. С Мен всичко ще бъде стабилно и сигурно. С Мен всичко ще бъде направено по подходящ и правилен начин, без да отнема и най-малкото усилие. Аз говоря и това е установено. Аз говоря и това е направено. След като международната ситуация е в смут, защо не побързахте да започнете обучението си? Докога ще чакате? Ще чакате ли до деня, в който чужденци ще нахлуят в Китай, за да се срещнат с вас? Може да сте били малко по-бавни преди, но не можете да продължавате да се отпускате! Синове Мои! Отнасяйте се с внимание към Моите грижливи намерения! Тези, които се приближават по-често до Мен, ще спечелят всичко. Не Ми ли се доверявате?

Ритъмът на Моята работа е светкавица, но със сигурност не е ревът на гръмотевица. Разбирате ли истинското значение на тези думи? Вие трябва да сте в състояние да се координирате по-добре с Мен и да се отнасяте с внимание към Моите намерения. Вие искате да получите благословии, но също така се страхувате от страдание. Това не е ли вашата двойственост? Нека ти кажа следното! Ако някой желае да получи благословии днес, но не прави всички жертви за тази цел, всичко, което ще получи, е наказание и Моето правосъдие. Онези обаче, които правят всички жертви, ще изпитат мир във всичко и ще имат всичко в изобилие, и всичко, което получават, ще бъде Моите благословии. Това, което спешно е необходимо днес, е вашата вяра и да платите цена. Не тълкувайте погрешно намеренията Ми. Всичко ще се сбъдне и вие ще го видите със собствените си очи и ще го изпитате лично. При Мен няма нито една лъжлива дума или лъжа. Всичко, което казвам, е напълно вярно и нелишено от мъдрост. Не вярвайте наполовина и не се съмнявайте наполовина. Аз съм този, който постига всичко между вас, и Аз съм този, който съдя и уреждам сметки с тези, които вършат зло. Обичам ви и ви правя съвършени. За тях обаче Аз съм пълната противоположност: омраза и разрушение, без никаква свобода на действие и без да оставят следа. Моето изобилие е присъщо на всичко, което казвам и правя. Разгледахте ли ги малко по малко? Някои думи съм казвал много пъти, така че защо не разбирате какво имам предвид? След като прочетете думите Ми, ще бъде ли всичко точно както трябва да бъде? Тогава всичко ли се постига? Вие нямате никакво намерение да се съобразявате със сърцето Ми. Защо казвам, че съм изцяло пълновластният, премъдър, единствен истински Бог, който гледа дълбоко в човешките сърца? Още ли не разбираш значението на тези думи? Запомни ли всяка от думите, които подчертах? Те наистина ли се превръщат в принципи за начина, по който действаш?

Аз стоя над всичко и наблюдавам цялата вселена. Ще покажа на всяка нация и народ голямата Си сила и цялата Си мъдрост. Не правете просто всичко, което можете да направите, за да търсите наслаждение точно сега. Когато всички народи по света се обединят, какво няма да бъде ваше? Все пак сега няма да ви оставя да изпитвате недостиг, нито ще ви позволя да страдате. Вярвайте, че Аз съм Всемогъщият Бог! Всичко ще бъде постигнато и ще става все по-добро и по-добро! Мои първородни синове! Всички благословии ще дойдат при вас! Вие ще им се радвате безкрайно, неизчерпаеми, богати и изобилни, при това в пълна сила!

Предишна: Глава 74

Следваща: Глава 76

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger