Глава 76

Всички Мои слова са израз на Моите намерения. Кой може да прояви внимание към Моите бремена? Кой може да разбере Моите намерения? Замисляли ли сте се над всеки един от въпросите, които ви зададох? Такава небрежност! Как се осмелявате да нарушавате плановете Ми? Вие сте неуправляеми! Ако такова дело на злите духове продължи, Аз ще ги хвърля незабавно на смърт в бездънната пропаст! От дълго време виждам ясно различните действия на злите духове. И също така прозирам през всеки един от хората, използвани от злите духове (онези, които са с лоши намерения, онези, които жадуват за плът или богатство, онези, които се превъзнасят, онези, които смущават църквата и т.н.). Не предполагайте, че всичко е свършило, след като злите духове са пропъдени. Нека ти кажа следното! Отсега нататък Аз ще се отървавам от тези хора един по един, и няма да ги използвам никога! С други думи, никой човек, покварен от злите духове, няма да бъде използван от Мен и ще бъде изритан! Не мислете, че нямам чувства! Знайте това! Аз съм светият Бог и няма да обитавам нечист храм! Аз използвам само честни и мъдри хора, които са напълно лоялни към Мен и могат да бъдат внимателни към Моето бреме. Това е така, защото такива хора бяха предопределени от Мен и абсолютно никакви зли духове изобщо не работят върху тях. Нека изясня едно нещо: Отсега нататък всички, които нямат делото на Светия Дух, имат делото на злите духове. Нека повторя: Аз не желая нито един човек, върху когото работят злите духове. Всички те ще бъдат хвърлени в Хадес заедно с плътта си!

Моите изисквания към вас в миналото бяха малко слаби и вие бяхте разпуснати, когато става въпрос за плътта. От този ден нататък няма да ви позволя да продължавате по този начин. Ако думите и делата ви не Ме изявяват по всякакъв начин, или ако се различават леко от подобието Ми, тогава със сигурност няма да ви пусна лесно. Иначе вие винаги щяхте да се смеете и да се шегувате, щяхте да се смеете до сълзи и без задръжки. Когато правиш нещо нередно, не чувстваш ли, че съм те изоставил? След като знаеш, защо си все още разпуснат? Докосването на ръката на Моето правосъдие ли чакаш? От днес незабавно ще накажа всеки, който не се съгласява с намеренията Ми дори за един миг. Ако седиш с другите и клюкарстваш, тогава Аз ще те изоставя. Не говори, ако не даваш духовна храна. Казвам това не за да ви възпирам, но имам предвид, че тъй като Моето дело е стигнало до точката, в която е сега, Аз ще продължа в съответствие с Моя план. Ако вие се събирате и говорите за духовните въпроси в живота, то Аз със сигурност ще бъда с вас. Няма да се отнеса несправедливо към никого от вас. Ако отвориш устата си, Аз ще ти даря подходящите думи. Трябва да оцениш сърцето Ми от думите Ми. Не ви казвам да се преструвате на неми, нито ви казвам да се занимавате с празни приказки.

Защо продължавам да казвам, че не остава много време и че денят Ми не трябва да се забавя? Замисляли ли сте се внимателно върху това? Наистина ли разбирате смисъла на думите Ми? Това означава, че Аз работя откакто започнах да говоря. Всеки от вас е обект на Моето дело. Нито даден конкретен човек, нито някой друг. Вие се тревожите само за това, че не се наслаждавате на благословиите, но не разсъждавате върху живота си. Колко сте глупави! Колко сте жалки! Вие изобщо не сте загрижени за Моето бреме!

Всички Мои усилия и цената, която платих, са заради вас. Ако не сте внимателни към Моето бреме, тогава не сте отговорили на Моите очаквания спрямо вас. Всички нации ви очакват да ги управлявате и всички народи ви очакват да ги владеете. Аз прехвърлих всичко в ръцете ви. Сега всички, които са на власт, започнаха да се сгромолясват и се сринаха, и просто чакат да ги сполети Моето правосъдие. Разберете ясно! Сега светът се разпада, докато Моето царство е построено успешно. Синовете Ми се явиха и първородните Ми синове царуват с Мен като царе, управлявайки различни нации и народи. Не мислете, че това е нещо неясно. Това е простата истина. Не е ли така? Веднага щом започнете да се молите и да Ме умолявате, Аз ще предприема незабавни действия и ще накажа онези, които ви преследват, ще се разправя с онези, които ви безпокоят, ще унищожа онези, които мразите, и ще управлявам онези хора, събития и неща, които ви служат. Казвал съм го много пъти: няма да донеса спасение на никого, който полага труд за Христос (т.е. всеки, който полага труд за Моя Син). Полагането на труд за Моя Син не означава, че те са добри хора. Това е резултат изцяло от Моята велика сила и чудодейни дела. Не отдавайте твърде голямо значение на човешкия род. Такива хора със сигурност нямат делото на Светия Дух и изобщо не разбират духовните неща. Те няма да бъдат от полза, след като приключа с тях. Помнете това! Това е Моето потвърждение за вас. Не търсете трескаво пипнешком, разбрахте ли?

Има все по-малко и по-малко хора, но членовете са все по-изтънчени. Това е Моето дело, Моят план за управление и още повече Моята мъдрост и Моето всемогъщество. Това е координацията на Моята нормална човешка природа и на Моята пълна божественост. Виждате ли това ясно? Имате ли някакво реално разбиране по този въпрос? Едно по едно ще постигна чрез Своята божественост всичко, за което говорих от Моята нормална човешка природа. Ето защо продължавам да повтарям, че казаното от Мен ще се сбъдне без всякаква двусмисленост. По-скоро всичко ще бъде много ясно и очевидно. Всичко, което казвам, ще се изпълни и със сигурност не небрежно. Аз не говоря празни думи и не правя грешки. Всеки, който дръзне да Ме измерва, ще бъде съден и няма да може да избегне дланта на ръката Ми. Щом бъдат произнесени думите Ми, кой смее да се съпротивлява? Кой смее да увърта или да крие нещо от Мен? Казвал съм го и преди: Аз съм мъдър Бог. Аз използвам Моята нормална човешка природа, за да разкрия всички хора и сатанинско поведение, да изоблича онези, които имат погрешни намерения, онези, които действат по един начин пред другите и по друг начин зад гърба им, онези, които Ми се противопоставят, онези, които са нелоялни към Мен, онези, които жадуват за пари, онези, които не са внимателни към бремето Ми, онези, които се занимават с измама и изкривяване спрямо своите братя и сестри, онези, които говорят със сребърен език, за да карат хората да се радват, и онези, които не могат да се координират с братята и сестрите си единодушно по сърце и ум. Толкова много хора, заради Моята нормална човешка природа, тайно Ми се противопоставят и се занимават с измама и изкривяване, приемайки, че Моята нормална човешка природа не знае. И толкова много хора обръщат специално внимание на Моята нормална човешка природа, като Ми дават хубави неща за ядене и пиене, служейки Ми като слуги и говорейки това, което е в сърцата им за Мен, но през цялото време действат напълно различно зад гърба Ми. Слепци! Колко малко Ме познавате — Богът, който гледа дълбоко в човешкото сърце. Ти все още не Ме познаваш дори и сега. Все още мислиш, че не съм наясно с това, което правиш. Помисли отново: колко хора са се самоунищожили заради Моята нормална човешка природа? Събуди се! Не Ме заблуждавай повече. Ти трябва да поставиш пред Мен всички свои постъпки и поведение, всяко свое слово и дело и да приемеш Моя строг контрол върху него.

Предишна: Глава 75

Следваща: Глава 77

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger