Глава 77

Да сте несигурни в Моите думи е равносилно на това да поддържате отношение на отричане спрямо Моите действия. Това означава, че думите Ми излязоха от Сина Ми, но вие не им придавате никакво значение. Вие сте толкова несериозни! Много думи са излезли от Сина Ми, но вие оставате изпълнени със съмнение и несигурни. Вие сте слепи! Вие не разбирате целта зад всяко едно нещо, което съм направил. Думите, които изразявам чрез Моя Син, не са ли Моите собствени думи? Има някои неща, които не съм готов да изкажа директно, така че Аз говоря чрез Моя Син. Защо обаче сте толкова глупави, че настоявате да говоря директно? Вие не Ме разбирате и винаги имате съмнения относно Моите действия и дела! Не съм ли казвал преди, че всяко Мое движение и всяко Мое действие и дело са правилни? Хората трябва да спрат да ги изследват внимателно. Отдръпни мръсните си ръце! Нека ти кажа нещо: всички хора, които използвам, са предопределени преди създаването на света от Мен и също така са одобрени от Мен днес. Вие постоянно влагате усилия в такива неща, като изследвате човека, който съм, и изучавате Моите действия. Всички вие имате манталитет за сделки. Ако това се случи отново, със сигурност ще бъдете поразени от ръката Ми. Това, което казвам, е следното: не се съмнявайте в Мен и не анализирайте и не размишлявайте върху нещата, които направих. Още по-малко трябва да се намесвате в такива неща, защото това е свързано с Моите управленски закони. Това не е маловажен въпрос!

Използвайте времето, с което разполагате, за да направите всичко, което съм ви инструктирал. Нека го кажа отново, а също и като предупреждение: чужденци са на път да нахлуят в Китай. Това е абсолютната истина! Знам, че повечето хора се съмняват в това и не са сигурни, така че ви напомням отново и отново, за да можете бързо да търсите растеж в живота и да можете да удовлетворите Моите намерения по-рано. От днес нататък международната ситуация ще става все по-напрегната и различни страни ще започнат да се разпадат отвътре. В Китай щастливите дни са към своя край. Това означава, че работниците ще стачкуват, учениците ще напуснат класните си стаи, бизнесмените ще спрат да правят бизнес, а всички фабрики ще затворят и няма да могат да оцелеят. Онези кадри ще започнат да подготвят средства за бягство (това също ще послужи на Моя план за управление), а лидерите от централното правителство на всички нива ще бъдат твърде заети да се фокусират върху определени неща за сметка на други, докато всички те се подготвят (това ще послужи при следващата стъпка). Вгледайте се внимателно! Това е нещо, което включва цялата вселена, не само Китай, защото Моето дело е ориентирано към целия свят. Но то също така е в служба на превръщането в царе на групата хора, които са първородните синове. Виждате ли това ясно? Побързайте и търсете! Няма да се отнасям към вас несправедливо. Ще ви позволя да се радвате до насита.

Действията Ми са чудодейни. Когато се появят големи бедствия в света и докато всички злодеи и управници получават наказание или по-точно, когато злите хора, всички от които са извън Моето име, страдат, ще започна да ви дарявам с Моите благословии. Това е присъщото значение на думите: „Вие със сигурност няма да пострадате от болката или вредата от бедствията“, които съм казвал многократно в миналото. Разбирате ли това? „Това време“, за което говоря, се отнася до времето, когато думите излизат от устата Ми. Делото на Светия Дух се извършва с много бързи темпове. Няма да отлагам или да изгубя нито минута, нито дори една секунда. По-скоро ще действам в съответствие с Моите думи в момента, в който бъдат изречени. Ако кажа, че днес отстранявам някого или че презирам някого, това моментално ще бъде краят за него. С други думи, Моят Свети Дух веднага ще бъде извлечен от тези хора и те ще станат ходещи мъртъвци, напълно безполезни. Такива хора може все още да дишат, да ходят и да говорят, и може все още да се молят пред Мен, но те никога няма да осъзнаят, че съм ги оставил. Те ще бъдат напълно безполезни хора. Това е абсолютно вярно и истинско!

Думите Ми представляват човешкото същество, което съм Аз. Помнете това! Не се съмнявайте, трябва да сте абсолютно сигурни. Това е въпрос на живот и смърт! Това е изключително сериозно! В момента, в който думите Ми са изречени, това, което искам да направя, вече е минало. Всички тези думи трябва да бъдат изречени чрез Моя Син. Кой от вас е мислил сериозно по този въпрос? Как иначе мога да го обясня? Престанете да бъдете толкова уплашени и плахи през цялото време. Наистина ли не се съобразявам с чувствата на хората? Ще пропъдя ли небрежно онези, които одобрявам? Всичко, което правя, е принципно. Аз няма да разкъсам завета, който Сам установих, нито ще наруша собствения Си план. Аз не съм наивен като вас. Моето дело е велико нещо. То е нещо, което никое човешко същество не може да постигне. Казах, че съм праведен, и че за онези, които Ме обичат, Аз съм любов. Нима не вярваш, че това е истина? Вие продължавате да имате опасения! Ако имате чиста съвест за всичко, тогава защо все още се страхувате? Всичко това е, защото си се обвързал. Сине Мой! Много пъти съм ти напомнял да не бъдеш тъжен или да не проливаш сълзи и че Аз няма да те отхвърля. Нима все още не можеш да Ми се довериш? Аз ще те държа и няма да те пусна. Винаги ще те прегръщам в Моята любов. Аз ще се грижа за теб, ще те закрилям и във всичко ще ти давам откровения и прозрения, за да видиш, че Аз съм твоят Отец и че Аз съм този, който те подкрепя. Знам, че винаги се чудиш как можеш да облекчиш бремето върху раменете на твоя Отец. Това е бремето, което Аз ти дадох. Не се опитвай да се отърсиш от него! Колко хора в днешно време могат да Ми бъдат предани? Надявам се, че можеш да ускориш обучението си и да пораснеш бързо и да удовлетвориш сърцето Ми. Отецът се труди за сина ден и нощ, така че синът също трябва да бъде внимателен по отношение на плана за управление на Отца, във всяка минута и всяка секунда. Това е активното сътрудничество с Мен, за което говорих.

Всичко е Мое дело. Ще поставя бреме върху народа, който използвам днес, и ще им дам мъдрост, за да съобразят всички свои действия с Моите намерения, за да се осъществи царството Ми и да се появят ново небе и земя. Хората, които не използвам, са пълната противоположност. Те винаги са замаяни, спят след ядене и ядат след сън, без да имат представа какво означава бреме. Такива хора нямат делото на Светия Дух и трябва да бъдат премахнати от Моята църква възможно най-скоро. Сега ще ви съобщя някои неща, свързани с виденията: църквата е предварително условие за царството. Хората могат да влязат в царството само след като църквата бъде построена до известна степен. Никой не може да влезе в царството директно (ако не е обещано от Мен). Църквата е първата стъпка, но царството е целта на Моя план за управление. Всичко ще приеме форма, когато хората влязат в царството, и те няма да имат от какво да се страхуват. Засега само първородните Ми синове и Аз сме влезли в царството и сме започнали да управляваме всички нации и народи. Тоест, Моето царство започва да се организира и всички, които ще бъдат царе или Моя народ, се обявяват публично. Бъдещите събития ще ви бъдат казани стъпка по стъпка и в последователност. Не бъдете прекалено тревожни или притеснени. Помниш ли всяка дума, която ти казах? Ако ти наистина си за Мен, тогава Аз ще говоря правдиво с теб. Що се отнася до онези, които практикуват измама и мошеничество, Аз ще се отнасям към тях повърхностно в замяна и ще им позволя да имат ясна представа за това кой е този, когото подобно поведение ще доведе до гибел!

Предишна: Глава 76

Следваща: Глава 78

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger