Глава 78

Казвал съм и преди, че Аз съм Този, който върши делото, а не който и да е отделен човек. С Мен всичко е спокойно и щастливо, но с вас нещата са много различни. Вие се сблъсквате с изключителна трудност във всичко, което правите. Всичко, което одобрявам, със сигурност ще го постигна. Всеки, когото одобрявам, ще го усъвършенствам. Човешки същества: не се бъркайте в делото Ми! Вие трябва само да действате, докато Ме следвате, да правите това, което обичам, да отхвърляте всичко, което мразя, да се измъквате от греха и да се хвърляте в Моята любяща прегръдка. Аз не ви се хваля, нито преувеличавам. Това е всъщност истината. Ако кажа, че ще унищожа света, тогава във времето, което ви е необходимо, за да мигнете, светът ще се превърне в пепел. Вие често сте прекалено тревожни и добавяте към собственото си бреме, като дълбоко в себе си се страхувате, че думите Ми са празни. По този начин вие тичате наоколо, като се опитвате да „намерите изход“ за Мен. Сляпо! Глупаво! Ти дори не знаеш собствената си стойност, но се опитваш да бъдеш Мой съветник. Достоен ли си? Погледни се добре в огледалото!

Нека ти кажа нещо! Боязливите трябва да бъдат наказани за своята плахост, докато най-силно вярващите ще получат благословии за вярата си. Да бъда ясен: най-важният момент точно сега е вярата. Преди да се открият благословиите, които ще дойдат върху вас, вие трябва — точно сега — да пожертвате всичко, за да отдадете всичко за Мен. Именно това е аспектът, за който се отнасят „получаването на благословии“ и „претърпяването на бедствие“. Синове Мои! Думите Ми все още ли са издълбани в сърцата ви? „Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“. Днес наистина ли разбираш смисъла, който се съдържа в това? Аз не говоря празни думи. Отсега нататък нищо няма да бъде скрито. Това означава, че нещата, които преди са били скрити в Моите думи, сега ще ви бъдат казани, едно по едно, без никакво скриване. Освен това всяка дума ще бъде Моят истински смисъл, да не говорим, че разкриването на всички скрити хора, събития и неща пред Мен ще бъде извършено лесно и няма да бъде трудно за Мен. Всичко, което правя, съдържа аспект на Моята нормална човешка природа, както и аспект на Моята пълна божественост. Наистина ли имате ясно разбиране за онези думи? Ето защо продължавам да повтарям, че не трябва да бързаш твърде много. Разкриването на човек или предмет не е трудно за Мен и винаги има време за това. Не е ли така? Толкова много хора изложиха пред Мен истинските си форми. Независимо дали са лисици, кучета или вълци по дух, всички те разкриват истинските си форми в конкретно време, което определям, защото всичко, което правя, е част от Моя план. По този въпрос трябва да имате напълно ясно разбиране!

Наистина ли разбираш за какво се отнасят думите „Времето не е далеч“? В миналото вие винаги си мислехте, че това се отнася до Моя ден, но всички тълкувате думите Ми въз основа на вашите представи. Нека ти кажа следното! Отсега нататък всеки, който тълкува погрешно думите Ми, без съмнение е абсурден! Думите, които изрекох, „Времето не е далеч“, се отнасят до вашите дни на наслаждаване на благословиите, тоест дните, когато всички зли духове ще бъдат унищожени и прогонени от Моята църква и всички човешки начини за правене на нещата ще бъдат отхвърлени. Нещо повече, този израз се отнася до дните, когато ще се спуснат всички големи бедствия. Помнете това! Всичко това са големи бедствия. Не го тълкувайте погрешно повече. Моите големи бедствия ще слязат от ръцете Ми върху целия свят наведнъж. Онези, които са придобили Моето име, ще бъдат благословени и със сигурност няма да трябва да търпят такова страдание. Помните ли това все още? Разбирате ли за какво говоря? Моментът, за който говоря, е точно когато започвам да работя (когато са се случили големите бедствия, точно в този момент). Вие не разбирате истински намеренията Ми. Знаете ли защо ви поставям толкова строги изисквания, без да ви показвам никаква снизходителност? Точно когато международната ситуация е напрегната и докато (така наречените) хора на власт в Китай правят всички приготовления, това е същото време, когато е на път да избухне бомба със закъснител. Онези от седемте нации, които търсят истинския път, отчаяно ще се вливат в Китай като вода през шлюзовете, независимо от цената. Някои са избрани от Мен, а други са предназначени да полагат труд за Мен, но между тях няма първороден син. Това е Мое дело! Това вече беше решено, когато създадох света. Отървете се от човешките си представи. Не си мислете, че говоря глупости! Това, за което мисля, е това, което вече съм постигнал, и Моят план е нещо, което също вече съм постигнал. Ясно ли ви е това?

Всичко зависи от Моите мисли и от Моя план. Сине Мой! Избрах те заради теб самия и още повече, защото те обичам. Който се осмели да не се подчини в мислите си или да предизвика ревност, ще умре от Моето проклятие и изгаряне. Това включва управленските укази на Моето царство, защото царството на този ден вече е образувано. Обаче, сине Мой, ти трябва да бъдеш предпазлив и не трябва да се отнасяш към това като към някакъв капитал. Трябва да си внимателен към сърцето на твоя Отец и чрез това да оцениш старателните усилия на твоя Отец. От това синът Ми трябва да разбере какъв човек обичам най-много, какъв човек обичам на второ място, какъв човек мразя най-много и какъв човек ненавиждам. Не продължавай да налагаш все повече натиск върху себе си. Нравът, който имаш, е предопределен от Мен и е откровение на един аспект от Моя божествен нрав. Отхвърли съмненията си! Аз не тая омраза към теб. Как да кажа това? Все още ли не разбираш? Нима все още си ограничен от страховете си? Кой е верен, кой е страстен, кой е честен, кой е измамен — Аз знам всичко, защото, както вече казах, познавам положението на светиите като дланта на ръката Си.

В Моите очи всичко отдавна е постигнато и разкрито. (Аз съм Бог, който изследва най-съкровеното в сърцата на хората. Моята цел е просто да ви покажа аспекта на Моята нормална човешка природа.) Въпреки това, от ваша гледна точка, всичко все още е скрито и нищо не е постигнато. Това се дължи изцяло на факта, че вие не Ме познавате. Всичко е в ръцете Ми, всичко е под краката Ми и очите Ми наблюдават внимателно всичко. Кой може да избегне Моето правосъдие? Всички онези, които са нечисти, онези, които имат какво да крият, онези, които съдят зад гърба Ми, онези, които таят съпротива в сърцата си и т.н. — всички тези хора, които не смятам за ценни с очите Си, трябва да коленичат пред Мен и да се разтоварят ат бремето си. Може би, след като чуят това, някои ще бъдат леко мотивирани, докато други няма да приемат това като такъв сериозен въпрос. Предупреждавам ви! Нека мъдрият побърза да се покае! Ако си глупак, просто изчакай! Когато дойде времето, просто вижте кой ще претърпи бедствие!

Небето все още е първоначалното небе и земята все още е първоначалната земя, но според Мен и двете вече са се променили и вече не са небето и земята, които някога бяха. За какво се отнася небето? Знаеш ли? Какво означава днешното небе? Какво означаваше небето от миналото? Позволете Ми да ви съобщя това: небето на миналото се отнасяше за Бог, в когото вярвахте, но когото никой не беше виждал, и Той беше Богът, в когото хората вярваха с неподправена искреност (защото не можеха да Го видят). Днешното небе, от друга страна, се отнася както за Моята нормална човешка природа, така и за Моята пълна божественост, тоест то се отнася за Самия практичен Бог. И двамата са един и същ Бог, така че защо казвам, че Аз съм новото небе? Всичко това е насочено към представите на човека. Днешната земя се отнася до мястото, на което сте разположени. Земята от миналото не е имала нито едно свято място, докато местата, които посещавате днес, са отделени като святи. Затова казвам, че това е нова земя. „Нова“ тук означава „свята“. Новото небе и земя вече са напълно осъществени. Разбирате ли това сега? Ще ви разкрия всички тайни, страница по страница. Не бързайте и ще ви се разкрият още по-големи тайни!

Предишна: Глава 77

Следваща: Глава 79

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger