Глава 79

Слепци! Невежи! Купчина безполезни боклуци! Вие отделяте Моята нормална човешка природа от Моята пълна божественост! Не виждате ли, че това е грях срещу Мен? Нещо повече, това е нещо, което трудно може да се прости! Практическият Бог дойде сред вас днес, но вие познавате само едната Ми страна — Моята нормална човечност — и изобщо не сте видели страната Ми, която е напълно божествена. Мислиш ли, че не знам кой се опитва да Ме измами зад гърба Ми? Аз не те критикувам. Аз просто гледам, за да видя до какво ниво можеш да стигнеш и да видя как в крайна сметка ще приключиш. Стотици хиляди думи са изречени от Мен, но независимо от това вие направихте много лоши неща. Защо постоянно се опитваш да Ме мамиш? Пази се да не изгубиш живота си! Ако предизвикаш гнева Ми до определено ниво, тогава Аз няма да ти покажа милост и ти ще бъдеш изгонен. Няма да взема под внимание какъв си бил преди, дали си бил предан или ревностен, колко си тичал наоколо или колко от себе си си Ми отдал. Няма да гледам тези неща изобщо. Сега само Ме предизвикай и Аз ще те хвърля в бездънната пропаст. Кой все още се осмелява да се опитва да Ме мами? Помнете това! Отсега нататък всеки път, когато се ядосам, независимо на кого, веднага ще те премахна, за да няма бъдещи неприятности и за да не се налага да те виждам повече. Ако Ме предизвикаш, ще те накажа веднага. Ще го имате ли предвид? Умните сред вас трябва да се покаят веднага.

Днес, тоест сега, Аз съм гневен. Всички вие трябва да Ми бъдете верни и да Ми предложите цялото си същество. Не трябва да отлагате повече. Ако не послушаш думите Ми, Аз ще простра ръката Си и ще те поразя. Правейки това, Аз ще направя Себе Си познат на всички. В този ден Аз съм гневен и величествен спрямо всички (което е дори по-тежко от Моето правосъдие). Аз изговорих толкова много думи, но вие изобщо не реагирахте. Наистина ли сте толкова глупави? Не мисля, че това е така. Това е старият дявол вътре във вас, готов за пакости. Виждате ли това ясно? Побързайте да направите радикална промяна! Днес делото на Светия Дух е напреднало до този етап. Не сте ли го видели? Моето име ще се разпространи от къща в къща, във всички нации и във всички посоки и ще бъде провъзгласено еднакво от устата на възрастни и деца в цялата вселена. Това е абсолютна истина. Аз съм единственият истински Бог и освен това съм единствената личност на Бог. Още повече, Аз, целостта на плътта, съм пълното проявление на Бог. Този, който се осмели да не се бои от Мен, който се осмели да прояви съпротива в очите си и който се осмели да говори думи на неподчинение против Мен, непременно ще умре от Моите проклятия и гняв (ще има проклятие поради гнева Ми). Освен това, този, който се осмели да не бъде предан или почтителен спрямо Мен и който се осмели да Ме измами, със сигурност ще умре от омразата Ми. Праведността Ми, величието Ми и съдът Ми ще траят вечно и завинаги. В началото бях любвеобилен и милосърден, но това не е нравът на Моята пълна божественост. Праведността, величието и правосъдието просто съставляват Моя нрав — Самият цялостен Бог. В Епохата на благодатта Аз бях любвеобилен и милосърден. Поради делото, което трябваше да свърша, притежавах любяща доброта и милост. След това обаче нямаше повече нужда от такива неща (и оттогава не е имало такава). Всичко това е праведност, величие и правосъдие, и това е цялостният нрав на Моята нормална човешка природа, съчетан с Моята пълна божественост.

Онези, които не Ме познават, ще погинат в бездънната пропаст, докато онези, които са сигурни в Мен, ще живеят вечно, ще бъдат обгрижвани и закриляни в Моята любов. В момента, в който изрека една-единствена дума, цялата вселена и краищата на земята треперят. Кой може да чуе думите Ми и да не трепери от ужас? Кой може да не развие сърце, изпълнено със страх от Мен? И кой не е в състояние да познае Моята праведност и величие от делата Ми! И кой не вижда в делата Ми всемогъществото и мъдростта Ми! Този, който не внимава, непременно ще умре. Това е така, защото онези, които не обръщат внимание, са онези, които Ми се противопоставят и които не Ме познават. Те са архангелът и са най-покварените. Проучете сами себе си: всеки, който е покварен, самоправеден, надут и арогантен, е обект на Моята омраза и е обречен да загине!

Сега произнасям управленските укази на Моето царство: всички неща са в Моето правосъдие, всички неща са в Моята праведност, всички неща са в Моето величие и Аз упражнявам Моята праведност към всички. Онези, които казват, че вярват в Мен, но които дълбоко в себе си Ми противоречат, или онези, чиито сърца са Ме изоставили, ще бъдат пропъдени — но всичко това в подходящото за самия Мен време. Хората, които говорят саркастично за Мен, но по начин, който другите не забелязват, ще умрат веднага (те ще загинат в дух, тяло и душа). Онези, които угнетяват или презират възлюбените Ми, ще бъдат съдени незабавно от гнева Ми. Това означава, че хората, които завиждат на онези, които обичам, и които Ме смятат за неправеден, ще бъдат предадени, за да бъдат съдени от Моите възлюбени. Всички онези, които се държат добре, които са прями и честни (включително онези, на които им липсва мъдрост) и които се отнасят към Мен с непоколебима искреност, ще останат в Моето царство. Онези, които не са преминали през обучение, т.е. онези честни хора, на които липсва мъдрост и прозрение, ще имат власт в Моето царство. Те обаче също са кастрени и пречупени. Това, че не са преминали обучение, не е абсолютно. По-скоро чрез тези неща ще покажа на всички Моето всемогъщество и Моята мъдрост. Ще прогоня всички онези, които все още се съмняват в Мен. Не искам нито един от тях (ненавиждам хората, които все още се съмняват в Мен във време като това). Чрез делата, които върша в цялата вселена, ще покажа на честните хора великолепието на делата Си, като по този начин ще накарам тяхната мъдрост, прозрение и проницателност да растат. Също така ще направя измамните хора да бъдат унищожени за миг в резултат на Моите чудодейни дела. Всички първородни синове, които първи приеха името Ми (тоест онези святи и непорочни, честни хора), ще бъдат първите, които ще влязат в царството и ще владеят над всички нации и всички народи заедно с Мен, управлявайки като царе в царството и съдейки всички нации и всички народи (това се отнася за всички първородни синове в царството, а не за други). Онези измежду всички нации и от всички народи, които са били съдени и които са се покаяли, ще влязат в Моето царство и ще станат Моя народ, докато упоритите и неразкаялите се ще бъдат хвърлени в бездънната пропаст (за да погинат навеки). Съдът в царството ще бъде последен и това ще бъде Моето цялостно очистване на света. Тогава вече няма да има никаква несправедливост, скръб, сълзи или въздишки, и още повече, няма да има повече свят. Всичко ще бъде проявление на Христос и всичко ще бъде царството на Христос. Такава слава! Такава слава!

Предишна: Глава 78

Следваща: Глава 80

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger