Глава 80

Във всички неща истинското общуване с Мен е необходимо, за да бъде човек просветлен и озарен. Само чрез това духът може да бъде в мир. В противен случай духът няма да има мир. В момента най-сериозната болест сред вас е, че разделяте Моята нормална човешка природа от пълната Ми божественост. Нещо повече, мнозинството от вас подчертават Моята нормална човешка природа, сякаш никога не сте знаели, че Аз притежавам също пълна божественост. Това е богохулство спрямо Мен! Знаете ли това? Вашето заболяване е толкова сериозно, че ако не побързате и не се възстановите, ще бъдете убити от ръката Ми. В лицето Ми вие се държите по един начин (при което изглеждате като човек на честта; смирен и търпелив), но зад гърба Ми се държите напълно различно (напълно лицемерно, разпуснато и невъздържано, правите каквото си искате, като създавате фракции, създавате независими царства, искате да Ме предадете). Вие сте слепи! Отвори очите си, които са заблудени от Сатана! Виж кой съм всъщност! Ти нямаш срам! Ти не знаеш, че Моите действия са чудодейни! Ти не знаеш за Моето всемогъщество! За кого може да се каже, че служи за Христос, докато все още не е спасен? Ти не знаеш каква роля играеш! Ти всъщност идваш пред Мен прикрит, като излагаш на показ чара си — ти си жалък! Ще те изгоня от дома Си. Аз не използвам този тип хора, защото нито съм ги предопределил, нито съм ги избрал.

Аз върша това, което казвам. Който върши зло, не трябва да се бои. Аз не причинявам зло на никого. Винаги действам според плана Си и върша нещата според Моята праведност. Понеже онези, които вършат зло, са потомци на Сатана от сътворението, Аз не ги избрах. Точно това се има предвид с поговорката: „Въпреки че планините и реките може да се променят и трансформират, природата на човека няма да се промени“. По въпроси, които човечеството не може да разбере, всичко е изяснено и нищо не е скрито за Мен. Може да успеете да скриете нещо от очите на малък брой хора и дори да спечелите доверието на доста хора, но с Мен това не е толкова лесно. В крайна сметка не можете да избягате от Моето правосъдие. Погледът на човечеството е ограничен и дори онези, които могат да разберат малка част от настоящата ситуация, се считат за притежаващи някакво умение. За Мен всичко върви гладко и нищо не Ми пречи ни най-малко, защото всичко е под Моя контрол и подредба. Кой би се осмелил да не се подчини на Моя контрол! Кой би се осмелил да наруши Моето управление! Кой би се осмелил да бъде нелоялен или непочтителен спрямо Мен! Кой би се осмелил да Ми каже нещо, което не е вярно, а вместо това да Ми каже куп лъжи! Никой от тях няма да избяга от Моята гневна ръка. Дори и сега да си допуснал поражение и да си готов да бъдеш наказан и да влезеш в бездънната пропаст, Аз все пак няма да те пощадя лесно. Аз трябва да те извадя от бездната, така че отново да бъдеш подложен на Моето гневно наказание (крайно презрение). Има ли място, където можеш да избягаш? Това, което най-много мразя, е, когато хората отделят нормалната Ми човешка природа от пълната Ми божественост.

Благословени са онези, които са Ми верни, т.е. благословени са онези, които наистина Ме идентифицират като Самия Бог, който проучва внимателно човешкото сърце. Със сигурност ще умножа благословиите ти и ще ти позволя да се радваш на добри благословии в Моето царство вовеки. Това също е най-ефективният начин да се посрами Сатана. Но не бъдете прекалено нетърпеливи или тревожни. Аз съм определил време за всичко. Ако времето, което съм предопределил, все още не е дошло, тогава дори и да е само една секунда по-рано, Аз няма да действам. Аз действам точно и според определен ритъм, не действам без причина. От човешка гледна точка изобщо не Ме притеснява безпокойството. Аз съм стабилен като планината Тай — но ти не знаеш ли, че Аз съм Самият всемогъщ Бог? Не бъди нетърпелив, всичко е в Моите ръце. Всичко отдавна е подготвено и нищо не може да чака, за да Ми служи. Целият вселенски свят изглежда отвън, че е в хаос, но от Моя гледна точка всичко е наред. Това, което съм подготвил за вас, е само за ваше наслаждение. Осъзнавате ли това? Не се вмъквайте в Моето управление. Ще позволя на всички нации и на всички народи да видят всемогъществото Ми от делата Ми, ще им позволя да благославят и да хвалят святото Ми име заради чудодейните Ми дела. Това е така, защото, както казах, нищо, което правя, не е без основание. По-скоро всичко е изпълнено с Моята мъдрост и с Моята сила, с Моята праведност и величие, и още повече, с Моя гняв.

Онези, които незабавно се събудят, след като чуят думите Ми, със сигурност ще получат Моите благословии и определено ще получат Моята защита и грижа. Те няма да изпитат болката от наказанието, а напротив, ще се радват на семейно щастие. Знаеш ли това? Страданието е вечно, а радостта е още по-вечна. И двете ще бъдат изпитани отсега нататък. Дали страдаш или изпитваш радост зависи от това какво отношение имаш, докато признаваш греха си. Що се отнася до това дали си един от Моите предопределени и избрани или не, трябва да си сигурен в това в светлината на това, което си казал. Ти можеш да заблуждаваш хората, но не можеш да заблудиш Мен. Онези, които съм предопределил и избрал, отсега нататък ще бъдат много благословени; а онези, които не съм предопределил и избрал, отсега нататък ще наказвам строго. Това ще бъде Моето доказателство за вас. Онези, които са благословени сега, несъмнено са Моите възлюбени, а що се отнася до онези, които са наказани, няма нужда да казвам, че не съм ги предопределил, нито избрал. Това трябва да ви е ясно! С други думи, ако това, което получаваш сега, е да те кастря, и ако получаваш Моите слова на тежка присъда, тогава Аз те мразя и ненавиждам в сърцето Си и ти ще бъдеш сред онези, които отхвърлям. Ако получиш Моята утеха и Моята жизнена подкрепа, тогава ти си в Мое притежание. Ти си един от Моите възлюбени. Не можеш да определиш това въз основа на външния Ми вид. Не губи ума си по отношение на това!

Думите Ми говорят за действителното състояние на всеки човек. Вярвате ли, че Аз просто продължавам да говоря на случайни теми или просто казвам каквото Ми дойде на ум? Абсолютно не! Моята мъдрост е скрита във всяка Моя дума. Просто трябва да приемете думите Ми за истина. В рамките на много кратко време чужденците, които търсят истинския път, ще влязат. Когато това се случи, вие ще бъдете стъписани и всичко ще бъде постигнато без най-малката трудност. Не знаете ли, че Аз съм всемогъщият Бог? Като чуете тези Мои думи, вие им вярвате непоколебимо, нали? Аз не правя грешки, а още по-малко изказвам погрешни твърдения. Знаеш ли това? Ето защо многократно съм подчертавал, че вие трябва бързо да приемете Моето обучение, за да ги водите и да бъдете техни пастири. Знаеш ли това? Чрез вас Аз ще ги направя съвършени. Още по-важно е, че чрез вас ще изявя Своите огромни знамения и чудеса. Тоест, сред онези, които хората презират, Аз избрах група хора, които да Ме проявят, да прославят името Ми, да поемат отговорност за всичко за Мен и да царуват с Мен като царе. По този начин Моето текущо обучение за вас е най-великото управление на света. То е нещо удивително, което човечеството не може да извърши. Чрез вашето усъвършенстване Аз ще хвърля Сатана в езерото от огън и жупел и в бездънната пропаст, ще победя напълно големия червен змей и той ще умре, за да не възкръсне никога повече. Следователно всички, които са хвърлени в бездънната пропаст, са потомци на големия червен змей. Мразя ги до крайна степен. Аз причиних това. Не можете ли да видите? Всички, които са нелоялни и всички, които използват изкривяване и измама, бяха разобличени. Горделивите, надменните, самоправедните и безсрамните са потомци на архангела и те са най-типичните за Сатана — всички те са Мои заклети врагове, Мои противници. Трябва да ги накажа един по един, за да угася омразата в сърцето Си. Аз ще направя това едно по едно, като решавам всяко от тях по реда си.

Какво точно представляват езерото от огън и жупел и бездънната пропаст? В човешкото въображение езерото от огън и жупел е нещо материално, но човечеството не знае, че това е много погрешно обяснение. Въпреки това то все още заема определено място в човешкото съзнание. Езерото от огън и жупел е Моята ръка, която въздава наказание върху човечеството. Който бъде хвърлен в езерото от огън и жупел, е убит от ръката Ми. Духовете, душите и телата на онези хора страдат завинаги. Това е истинското значение на думите Ми, когато казах, че всичко е в Моите ръце. За какво се отнася бездънната пропаст? Хората си я представят като голяма бездна, която е безкрайна и неизмеримо дълбока. Истинската бездънна пропаст е влиянието на Сатана. Ако човек попадне в ръцете на Сатана, този човек е в бездънната пропаст. Дори и да му пораснат крила, той не може да излети. Затова я наричат бездънна пропаст. Такива хора ще бъдат подложени на вечно наказание. Така съм го уредил.

Предишна: Глава 79

Следваща: Глава 81

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger