Глава 81

Колко зла и безнравствена е тази стара епоха! Аз ще те погълна целия! Планина Сион! Стани да Ме поздравиш! За завършването на Моя план за управление, за успешното изпълнение на Моето велико дело, кой смее да не стане и да не се развесели! Кой смее да не стане и да скача безкрайно от радост? Те ще срещнат смъртта си от ръката Ми! Аз въздавам правда върху всички, без ни най-малка милост или любяща доброта, и правя това напълно безпристрастно. Всички народи! Станете, за да Ми въздадете хвала, и въздайте слава на Мен! Цялата безкрайна слава, от века до века, съществува заради Мен и е установена от Мен. Кой ще се осмели да се прослави за себе си? Кой ще се осмели да приеме славата Ми като нещо материално? Те ще бъдат убити от ръката Ми! О, жестоки хора! Аз ви създадох и се грижих за вас, и ви водих до днес, но вие не Ме познавате ни най-малко и изобщо не Ме обичате. Как мога отново да покажа милост към вас? Как мога да ви спася? Мога да действам върху вас само с Моя гняв! И ще ви се отплатя с погибел и с вечно наказание. Това е праведност и тя може да бъде само по този начин.

Царството Ми е твърдо и стабилно. То никога няма да рухне. То ще просъществува във вечността! Синовете Ми, първородните Ми синове и Моят народ ще се радват на благословии с Мен вечно и завинаги! Онези, които нямат духовно разбиране и не получават откровения от Светия Дух, рано или късно ще бъдат откъснати от Моето царство. Те няма да напуснат по собствено съгласие, но ще бъдат изгонени от властта на Моя железен жезъл и от величието Ми. Освен това те ще бъдат изритани от крака Ми. Онези, които са обладани от зли духове за известно време (което означава от раждането си), ще бъдат изобличени сега. Аз ще те изритам! Още ли си спомняш какво казах? Аз, святият и непорочен Бог, не обитавам в нечист и мръсен храм. Онези, които са обладани от зли духове, знаят това за себе си и Аз не трябва да разяснявам. Аз не съм те предопределил! Ти си стар Сатана, но въпреки това искаш да проникнеш в Моето царство! В никакъв случай! Казвам ти! Днес ще ти разясня изцяло: на онези, които избрах по време на създаването на човечеството, вдъхнах Моите заложби и Моя нрав. Следователно днес те са верни само на Мен, могат да носят бреме за Църквата и са готови да отдадат всичко за Мен и да Ми предложат цялото си същество. Следователно онези, които не съм избрал, са покварени от Сатана до известна степен и не притежават нищо от Моите заложби и нищо от Моя нрав. Вие мислите, че думите Ми са противоречиви, но думите: „Вие сте предопределени и избрани от Мен, но все пак носите последствията за своите действия“, се отнасят изцяло за Сатана. Сега ще обясня един въпрос: днес онези, които могат да станат и да поемат власт над църквите, да бъдат пастири на църквите, да бъдат внимателни към Моето бреме и да изпълняват специални функции — нито един от онези хора не е в служба на Христос. Всички те са онези, които съм предопределил и избрал. Казвам ви това, за да не се притеснявате твърде много и да забавите напредъка си в живота. Колко хора могат да спечелят статута на първороден син? Възможно ли е това да е толкова лесно, колкото да се получи диплома? Невъзможно! Ако не беше вашето усъвършенстване от Мен, вие отдавна щяхте да сте покварени до известна степен от Сатана. Ето защо многократно съм подчертавал, че винаги ще се грижа и ще защитавам онези, които са Ми верни, и ще ги предпазвам от вреда и страдание. Онези, които не съм предопределил, са обладаните от злите духове. Те са онези, които са безчувствени, глупави и духовно закърнели и които не могат да бъдат пастири на църквите (т.е. онези, които имат ентусиазъм, но не са наясно с виденията). Ти трябва скоро да бъдеш отстранен от погледа Ми и колкото по-скоро, толкова по-добре, за да не се отвратя и да се ядосам, като те виждам. Ако се отдалечиш бързо, ще получиш по-малко наказание, но колкото по-дълго ти отнеме това, толкова по-сурово ще бъде наказанието. Разбирате ли? Престанете да се държите толкова безсрамно! Вие сте развратени и необуздани, немислещи и небрежни и нямате представа какъв боклук сте! Вие сте слепи!

Всички, които държат властта в Моето царство, са внимателно избрани от Мен и са преминали многократни изпитания. Тях никой не може да ги победи. Дадох им сила, така че те никога няма да паднат или да се заблудят. Те получиха Моето одобрение. Отсега нататък лицемерите ще покажат истинското си лице. Те са способни на всякакви срамни неща, но в крайна сметка няма да избягат от ръката Ми, която наказва и изгаря Сатана. Моят храм трябва да бъде свят и непорочен. Всичко това е свидетелство за Мен, Мое проявление и слава за името Ми. Моят храм е Моето вечно жилище и е обект на вечната Ми любов. Аз често го галя с ръката на любовта, утешавам го с езика на любовта, грижа се за него с очите на любовта и го прегръщам в прегръдката на любовта, така че да не попадне в капана на злите или да бъде измамен от Сатана. Днес онези, които полагат труд за Мен, но не са спасени, ще бъдат използвани от Мен за последен път. Защо бързам да прогоня тези неща от царството Си? Защо трябва да ги гоня далече от погледа Ми? Аз ги мразя до мозъка на костите Си! Защо не ги спасявам? Защо ги ненавиждам толкова? Защо трябва да ги убивам? Защо трябва да ги унищожавам? (Нито частица от тях не може да остане пред погледа Ми, включително пепелта им.) Защо? Дори големият червен змей, древната змия и старият Сатана търсят незаслужена прехрана в Моето царство! Не фантазирайте повече! Всички те ще станат на нищо и ще бъдат превърнати в пепел!

Ще унищожа тази епоха, ще я трансформирам в Моето царство и ще живея и ще се наслаждавам във вечността с хората, които обичам. Тези нечисти неща не трябва да предполагат, че те могат да останат в Моето царство. Мислите ли, че можете да ловите риба в мътни води? Забравете за такива фантазии! Вие не знаете, че очите Ми са всевиждащи! Не знаете, че всичко е подредено от ръката Ми! Не мислете, че сте толкова високо ценени! Всеки от вас трябва да заеме своето място. Не се преструвайте на смирени (имам предвид онези, които са благословени) или не треперете и не се страхувайте (имам предвид онези, които изпитват нещастие). Сега всеки трябва да го знае в сърцето си. Дори и да не ви споменавам по име, все пак трябва да се чувствате сигурни, защото съм насочил думите Си към всеки човек. Независимо дали сте били избрани от Мен или не, Моите думи са насочени към всички ваши настоящи състояния. С други думи, ако сте сред избраните от Мен, тогава Аз говоря за състоянието на онези, които съм избрал въз основа на това как са се представили. А за онези, които не съм избрал, Аз също говоря в съответствие с техните състояния. Затова думите Ми бяха изречени до известна степен. Всеки от вас трябва да е наясно с това. Не се заблуждавайте! Не се страхувайте! Тъй като броят на хората е ограничен само до малцина, измамата няма да работи! Избран е всеки, за когото кажа, че е избран, и независимо колко си добър в преструвките, без Моите заложби ще се провалиш. Тъй като държа на думата Си, не нарушавам случайно собствените Си планове. Правя каквото искам, защото всичко, което правя, е правилно. Аз съм върховен и съм уникален. Наясно ли си с това? Разбираш ли?

Сега, след като прочетоха Моите думи, онези, които вършат зло и които са непочтени и измамни, също работят усилено, за да търсят напредък и да правят свои собствени лични усилия. Те искат да платят само малка цена, за да проправят пътя си към Моето царство. Те трябва да се откажат от такива мисли! (Тези хора нямат надежда, защото не им дадох възможност да се покаят.) Аз пазя портите на царството Си. Вярваш ли, че хората могат да влязат в Моето царство, както пожелаят? Вярваш ли, че Моето царство просто ще приеме боклук? Че Моето царство ще вземе безполезен боклук? Грешиш! Днес онези в царството са онези, които упражняват царска власт с Мен. Аз внимателно ги култивирах. Това не е нещо, което може да бъде постигнато само чрез желание за него. Трябва да получиш одобрението Ми. Нещо повече, това не е нещо, което се обсъжда с някого. Това е нещо, което Аз уреждам. Всичко, което казвам, се случва. Тайните Ми се разкриват на онези, които обичам. Онези, които вършат зло, т.е. онези, които не съм избрал, нямат право да ги приемат. Дори и да бяха чули тези тайни, те не биха разбрали, защото Сатана е покрил очите им и е сграбчил сърцата им, разрушавайки цялото им същество. Защо се казва, че Моите действия са удивителни и мъдри и че Аз мобилизирам всичко в Моя полза? Аз ще предам на Сатана онези, които не са предопределени и избрани от Мен, за да ги накаже и поквари, и няма да взема участие в тяхното наказание. Толкова съм мъдър! Кой е мислил някога за това? Без никакви усилия Моето велико дело е извършено, нали?

Предишна: Глава 80

Следваща: Глава 82

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger