Глава 82

Като чуят думите Ми, всички се ужасяват и всеки отделен човек се изпълва с трепет. От какво се страхувате? Няма да ви убия! Това е, защото имате гузна съвест. Това, което правите зад гърба Ми, е толкова лекомислено и безполезно. Това Ме накара да ви мразя толкова много, че Ми се иска горещо да бях хвърлил всички, които не съм предопределил и избрал, в бездънната пропаст, за да бъдат разбити на парчета. Аз обаче имам Свой план. Аз имам Свои цели. Ще пощадя дребния ти живот за известно време и ще се въздържам да не те изритам, докато не приключи труда ти за Мен. Не искам да виждам такива същества, те са позор за името Ми! Знаеш ли това? Разбираш ли? Безполезни негодници! Набийте това в главите си! Когато ти си използван, Аз съм, който прави това, и когато не си използван, това също е заради Мен. Аз ръководя всичко и в Моите ръце всичко върви гладко и организирано. Всеки, който се осмели да помръдне, когато не му е редът, незабавно ще бъде поразен от ръката Ми. Често казвам „поразен“. Мислиш ли, че наистина го правя със собствената Си ръка? Не Ми е необходимо! Действията Ми не са толкова глупави, колкото си представят хората. Какво се има предвид, когато се казва, че всичко е установено и е изпълнено с Моите думи? Всичко се постига без дори да си повдигам пръста. Разбирате ли истинското значение на думите Ми?

Никога няма да донеса спасение на никого от онези, които полагат труд за Мен. Те нямат дял в царството Ми. Това е така, защото онези хора се занимават само с външни въпроси, а не следват Моята воля. Въпреки че ги използвам сега, в действителност те са хората, които мразя най-много, хората, които най-много ненавиждам. Днес Аз обичам всички, които могат да следват Моята воля, които могат да проявяват загриженост за Моето бреме и които могат да отдадат всичко свое за Мен с предано сърце и искреност. Аз постоянно ще ги просветлявам и няма да ги оставя да се изплъзнат от Мен. Често казвам: „Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“. За какво се отнася думата „благославям“? Знаеш ли? В контекста на настоящата работа на Светия Дух тя се отнася до тежестите, които ти давам. За всички, които са в състояние да носят бреме за църквата и които искрено Ми се принасят, тяхното бреме и тяхната сериозност са двете благословии, които идват от Мен. Освен това Моите откровения към тях са и благословия от Мен. Това е така, защото онези, които в момента нямат бреме, не са предопределени и избрани от Мен. Моите проклятия вече са слезли върху тях. С други думи, онези, които съм предопределил и избрал, имат дял в положителните аспекти на това, което съм казал, докато онези, които не съм предопределил и избрал, могат само да споделят отрицателните аспекти на Моите слова. Колкото повече се изговарят думите Ми, толкова по-ясно става тяхното значение. Колкото повече ги казвам, толкова по-прозрачни стават те. Всеки един от онези, които са непочтени и измамни и които не съм предопределил, беше прокълнат от Мен преди сътворението на света. Защо се казва, че годината, месецът, денят и дори часът, минутата и второто от вашите раждания са планирани правилно от Мен? Отдавна предопределих кои ще получат статут на първородни синове. Те са в очите Ми. Те отдавна са смятани от Мен за скъпоценни и отдавна имат място в сърцето Ми. Всяка дума, която изричам, има тежест и носи Моите идеи. Какво е човек? С изключение на малцината, които обичам, които притежават статута на първородни синове, колко малко хора проявяват някакво внимание към Моите намерения? Какво струват синовете Ми? Какво струва Моят народ? В миналото терминът „Мои синове“ беше название за първородните Ми синове, но онези от Моите синове и Моя народ, които нямаха срам, смятаха, че това е почетна титла за тях. Не играйте безсрамно ролята на Моите първородни синове. Заслужаваш ли такава титла? Днес единствените, които са проверени, са онези, които са поставени на важни позиции пред Мен. Тези хора са получили статут на първородни синове. Те вече имат дял в Моя престол, Моята корона, Моята слава и Моето царство. Всичко е подредено внимателно от Мен. Всички, които днес са получили статут на първородни синове, са претърпели голяма болка, преследване и несгоди, включително това, което са преживели в семействата си от раждането си, собствените си индивидуални перспективи, работа и брак. Тези първородни синове не са спечелили този статут, без да платят цена. По-скоро те вече са преминали през всички аспекти на живота: доброто и лошото, възходите и паденията. Всички, които преди това са били ценени високо от хората по света и които са живели комфортно у дома, нямат дял при първородните синове. Те не заслужават да бъдат първородни синове. Те носят срам на името Ми и Аз изобщо не ги искам. Моите синове и Моят народ, които избрах, също имат добра репутация в света, но далеч не достигат първородните Ми синове. В момента използвам определени хора, но сред тях мнозина дори не отговарят на условията да бъдат Мой народ. Те са само обект на вечна погибел. Те са използвани, за да полагат труд за Мен за известно време, но не са предназначени за дългосрочна употреба. Дълбоко в сърцето Си вече съм решил кои да използвам в дългосрочен план. Това означава, че онези, които поставям на важни позиции, са онези, които обичам, и Аз започнах да ги използвам отдавна. С други думи, техните функции вече са определени. Що се отнася до хората, които ненавиждам, на настоящия етап те просто са използвани временно. И именно когато дойдат чужденците, тогава първородните синове ще бъдат ясно разкрити пред вас.

Точно сега Аз изисквам от вас да растете бързо и да покажете внимание към Моето бреме. Това бреме не е твърде голямо и Аз ще ви накарам да вършите само това, което е във вашите възможности. Аз познавам вашия духовен ръст, знам какви функции можете да изпълнявате. Знам всичко това и разбирам тези неща. Просто искам вие, Моите синове, доброволно да се отречете от себе си и наистина да обичате това, което обичам, да мразите това, което мразя, да правите това, което правя, и да казвате това, което казвам. Не се оставяйте да бъдете възпирани от пространството, географията, времето или от което и да е друго лице. Моето желание е вашите духове да бъдат свободни навсякъде и всеки от вас да може да застане в положението на Моите първородни синове. Кой Ми предлага цялото си същество днес? Кой Ми дава предано всичко от себе си? Кой е буден ден и нощ заради Мен? Кой управлява домашните Ми работи вместо Мен? Кой облекчава бремето върху раменете Ми? Не са ли те Моите синове? Всичко, което правя, е да усъвършенствам Моите синове и го правя в служба на Моите синове. Разбираш ли? Всичко е заради първородните Ми синове и Аз не правя грешки. Не се труди с погрешното схващане, че Аз заблуждавам хората, и не мисли, че Аз те гледам отвисоко. Не предполагай, че Аз използвам големия талант по-малко, отколкото е необходимо, или че съм направил грешка, като не съм те предопределил. Това не е така. Ти не го заслужаваш! Знаеш ли това? Сега ще ви потвърдя някои неща: който често предизвиква гнева Ми и често е обект на критиката или кастренето Ми, със сигурност е обект на Моята омраза. Такива хора със сигурност ще умрат — това е издълбано в камък. Казах, че повече няма да кастря първородните Си синове, защото тези хора вече са преминали тежките Ми изпитания и са получили одобрението Ми. Когото и да погледна с мрачно изражение, е в опасност. Не ви ли е страх? Мнозина ще умрат веднага щом думите Ми излязат от устата Ми. Някои обаче ще запазят плътта си. Просто духовете им ще бъдат мъртви. Най-ясният им показател е, че те не притежават делото на Светия Дух и не се поддават на въздържание. (Те вече са покварени от Сатана в дълбочина.) Винаги, когато плътта им бива унищожена, това се случва след подходящо планиране от Мен и по време, което съм определил. Тяхната духовна смърт не може да Ми бъде от голяма полза. Аз ще използвам плътта им, за да покажа чудодейността на Моите постъпки. От това хората ще се убедят. Те ще въздадат вечна хвала и няма да има никой, който да не се бои и ужасява от Мен. Аз не Се отнасям с лека ръка към нито една подробност. Всички трябва да живеят или да умрат за Мен и никой не може да си тръгне, докато не е изпълнил службата си за Мен. Дори Сатана не може да се оттегли в бездънната пропаст, докато не извърши своята служба за Мен. Всяка стъпка, която предприемам, е стабилна и сигурна, и е поставена на здрава основа. Нито една стъпка, която предприемам, не е непрактична — в ни най-малка степен.

Кой би се осмелил да се сравнява с Мен? Кой би се осмелил да Ми се противопостави? Аз ще те поразя незабавно! Няма да оставя следа и плътта ти ще бъде заличена. Това е абсолютно вярно. Когато казвам тези неща, Аз ги изпълнявам незабавно и няма да има връщане назад. Светът се разпада ден след ден и ден след ден човечеството загива. С всеки изминал ден Моето царство се оформя и Моите първородни синове растат. От ден на ден гневът Ми расте, наказанията Ми стават все по-тежки и думите Ми стават все по-сурови. Вие все още чакате да ви говоря по-меко и тонът Ми да стане по-лек, но помислете отново! Тонът Ми зависи от това с какви хора се занимавам. За онези, които обичам, тонът Ми е нежен и винаги утешителен, но за вас мога само да покажа грубост и съд, към които добавям наказание и ярост. Без никой да осъзнава това, ситуацията във всяка страна по света става все по-напрегната, разпада се и изпада в хаос всеки изминал ден. Ръководителите на всяка страна се надяват накрая да спечелят властта. Не им е хрумвало, че Моето наказание вече е върху тях. Те се стремят да изземат Моята власт, но това е само неизпълнима мечта! Дори ръководителят на ООН трябва да Ме моли за прошка. Лошите дела, които е извършил, са многобройни. Сега е времето за наказание и Аз няма да го пусна лесно. Всички, които са на власт, трябва да свалят короните си. Само Аз заслужавам да управлявам всички неща. Всичко зависи от Мен — всичко това, включително и шепа чужденци. Веднага ще поразя всеки, който Ме разглежда критично, защото дотук е стигнало делото Ми. Всеки ден вижда ново откровение, всеки ден има нова светлина. Всичко става все по-пълно. Последният ден на Сатана идва все по-близо и става все по-очевиден.

Предишна: Глава 81

Следваща: Глава 83

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger