Глава 83

Вие не знаете, че Аз съм Всемогъщият Бог, нито знаете, че всички събития и неща са под Мой контрол! Какво означава, че всичко е установено и завършено от Мен? Благословиите или нещастията на всеки човек зависят от Моето изпълнение и от Моите действия. Какво може да стори човек? Какво може да постигне човек чрез мислене? В тази последна епоха, в тази развратна епоха, в този мрачен свят, който Сатана е покварил до известна степен, колко ли оскъдно човешко малцинство може да бъде в хармония с Моите намерения? Независимо дали е днес, вчера или в близко бъдеще, животът на всички се определя от Мен. Независимо дали получават благословии или страдат от нещастия и независимо дали са обичани или мразени от Мен, всичко беше точно определено от Мен с един замах. Кой от вас смее да твърди, че твоите стъпки са независими и че съдбата ти е под твой контрол? Кой смее да каже това? Кой смее да бъде толкова непокорен? Кой не се страхува от Мен? Кой е непокорен в сърцето си спрямо Мен? Кой смее да действа както си иска? Аз ще ги накажа на място и повече няма да имам абсолютно никаква милост към човечеството, нито ще предоставя по-нататъшно спасение. Този път, т.е. в момента, в който вие сте приели името Ми, е последният път, когато ще проявя някаква снизходителност към човечеството. С други думи, Аз избрах част от човечеството, която, макар и благословиите й да не са вечни, се радва на голяма част от Моята благодат. Следователно, дори и да не е предопределено, че ще бъдеш вечно благословен, не следва, че ще бъдеш угнетен, и ще бъдеш много по-добре от онези, които ще претърпят пряко нещастие.

Действително, Моето правосъдие вече е достигнало връх и навлиза в невиждана досега територия. Моето правосъдие е за всеки човек и сега то е гневно правосъдие. В миналото то беше величествено правосъдие, но сега е съвсем различно. В миналото хората не изпитваха нито капка ужас, докато не се сблъскаха с въздаването на Моето правосъдие. Сега обаче, щом чуят само една дума, те губят ума си от страх. Някои дори се плашат, когато само отворя устата Си. Само да се чуе гласът Ми, когато започна да говоря, и те се плашат толкова, че не знаят какво да правят, и в този момент искрено желаят да се скрият в дупка в земята или да останат скрити в най-тъмните ъгли. Такива хора не могат да бъдат спасени, защото са обладани от зли духове. Когато съдя големия червен змей и древната змия, те стават плахи и дори се страхуват да бъдат видени от другите. Действително, те са потомци на Сатана, родени в тъмнината.

Често изричах думите „предопределение и подбор“. Какво точно означават те? По какъв начин предопределям и подбирам? Защо някой не би бил сред предопределените и подбраните? Как можете да разберете това? Тези неща изискват ясно обяснение от Мен и налагат да ви говоря директно. Ако Аз разкрия тези неща вътре във вас, невъзприемчивите биха повярвали погрешно, че това е мисъл, дадена от Сатана! Аз бих бил несправедливо очернен! Сега ще говоря директно и няма да задържа нищо: когато сътворих всички неща, първо създадох онези материали, които служат на човечеството (цветя, трева, дървета, гори, планини, реки, езера, сушата и океана, всякакви насекоми, птици и животни — някои за ядене, а други — за да ги гледа човешкият род). За човечеството бяха създадени различни видове зърно според различията между различните области. Едва след като създадох всички тези неща, започнах да създавам хората. Има два вида хора — първите са Моите подбрани и предопределени. Вторите притежават заложбите на Сатана и този тип хора бяха създадени преди да сътворя света, но тъй като те бяха напълно покварени от Сатана, Аз ги изоставих. След това създадох тип хора, подбрани и предопределени от Мен, всеки от които притежава Моите заложби в различна степен. Следователно всеки един от онези, които са избрани от Мен днес, притежава Моите заложби в различна степен. Въпреки че са покварени от Сатана, те все пак Ми принадлежат — всяка стъпка е част от Моя план за управление. Честните управляват в царството, защото това беше планирано предварително от Мен. Онези, които са нечестиви и измамни, никога не могат да бъдат честни, защото те са отроци на Сатана и са обладани от Сатана — те са негови слуги и са под негова команда от началото до края. Целта на всичко това обаче е да изпълня Моята воля. Аз съм го изяснил, за да избегна вашите догадки. За онези, които усъвършенствам, ще се погрижа и ще ги закрилям. Що се отнася до онези, които ненавиждам, щом службата им приключи, те ще напуснат Моето място. Когато се говори за тези хора, Аз се гневя. При самото им споменаване, Аз силно желая да се разправя с тях незабавно. Въпреки това Аз съм сдържан в действията Си. Премерен съм в действията и речта Си. Мога да потисна света в пристъп на гняв, но тези, които предопределих, са изключението. След като се успокоя, мога да държа света в дланта на ръката Си. С други думи, Аз контролирам всичко. Когато видя, че светът е покварен до такава степен, че хората не могат да го понесат, веднага ще го унищожа. Не мога ли просто да го направя с изричането на една-единствена дума?

Аз съм Самият практически Бог. Аз не извършвам свръхестествени знамения или чудеса, но Моите чудни дела са навсякъде. Пътят напред ще стане несравнимо по-сияен. Моето разкриване за всяка стъпка е пътят, който ви посочвам, и това е Моят план за управление. С други думи, в бъдеще тези откровения ще стават още по-многобройни и все по-ясни. Дори в хилядолетното царство — в близко бъдеще — вие трябва да напредвате според Моите откровения и като следвате Моите стъпки. Всичко е оформено и всичко е подготвено — очакват ви вечни благословии сред благословените, докато бичуваните ги очаква вечно наказание. Моите тайнства са твърде многобройни за вас. Това, което за Мен са най-простите думи, за вас са най-трудните. Ето защо, Аз говоря все повече и повече, защото вие разбирате твърде малко и имате нужда Аз да ви обяснявам всяка дума. Не се притеснявайте твърде много обаче — Аз ще ви говоря в съответствие с делото Ми.

Предишна: Глава 82

Следваща: Глава 84

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger