Глава 84

Поради липсата на познание за Мен, хората прекъсваха управлението Ми и подкопаваха плановете Ми безброй пъти, но никога не успяха да попречат на Моите напредващи стъпки. Това е така, защото Аз съм Бог на мъдростта. В Мен има безкрайна мъдрост и в Мен има безгранични и необясними тайнства. От незапомнени времена хората никога не са били в състояние да схванат и разберат напълно тези неща. Не е ли така? Не само че има мъдрост във всяка дума, която произнасям, но всяка дума съдържа и Моите скрити тайнства. С Мен всичко е тайнство, всяка част от Мен е тайнство. Днес вие просто сте видели тайнството, което означава, че сте видели Моята личност, но все още не сте разкрили тайнството, което е скрито вътре в нея. Хората могат да влязат в Моето царство само като следват Моето ръководство. В противен случай те ще загинат заедно със света и ще станат на пепел. Аз съм Самият Бог. Аз съм никой друг, освен Самият Бог. Предишните слова, като „Божието проявление“, вече са остарели. Те са износени стари неща, които вече не са приложими. Колко от вас най-накрая разбраха това? Колко от вас бяха сигурни в Мен до такава степен? Всичко трябва да бъде ясно обяснено и да получи инструкции от Мен.

Царството на Сатана беше унищожено и скоро неговите хора ще престанат да полагат своя труд за Мен. Един по един те ще бъдат изгонени от дома Ми, което означава, че истинските характери на всички, които бяха маскирани в различни роли, са разкрити и всички те ще бъдат изпъдени от Моето царство. Не забравяйте! От днес нататък всички онези, които изоставям, включително и онези, които в миналото съм изоставил, са хората, които просто играят роли и са обикновени измамници. Те просто изнасяха представление за Мен и след като тази игра приключи, трябва да напуснат сцената. Всички онези, които наистина са Мои синове, ще бъдат официално в Моето царство, за да получат любовта Ми и да се радват на благословиите, които вече съм приготвил за вас. Блажени са първородните синове! Тъй като вие бяхте предварително обучени от Мен, сега сте годни за Моята употреба. Вярвайте, че Аз съм всемогъщият Бог. Нещата, които хората не могат да постигнат, Аз мога да направя без проблеми и няма абсолютно никакво място за съревнование. Не предполагайте, че не можете да направите нищо или че не сте годни да бъдете Мои първородни синове. Вие сте абсолютно достойни! Това е така, защото всички неща зависят от Мен, за да бъдат извършени. Всички те разчитат на Мен, за да бъдат постигнати. Защо чувствате сега, че сте с такъв духовен ръст? Това е просто защото времето, в което да ви използвам наистина, все още не е настъпило. Големите таланти не могат да бъдат използвани за тривиални цели. Разбирате ли това? В целия вселенски свят вие само в един малък Китай ли сте ограничени? Това означава, че всички хора в целия вселенски свят ще ви бъдат поверени, за да им бъдете пастири и да ги ръководите, защото вие сте първородните синове, и воденето на вашите братя е ваш дълг, което трябва да изпълнявате. Знайте това! Аз съм всемогъщият Бог! Още веднъж подчертавам, че ви разрешавам да се радвате. Аз съм Този, Който работи — Светият Дух работи навсякъде и лично поема водачеството.

В миналото хората не разбираха Моето спасение. Сега разбирате ли? Има няколко аспекта на Моето спасение: единият е, че за някои хора няма абсолютно никакво предопределение, което означава, че те изобщо не могат да се радват на Моята благодат. Другият е, че има такива, които първоначално са предопределени, които се радват на Моята благодат за известен период от време, но след известно време, което е време, предопределено от Мен, Аз ще ги отхвърля и тогава животът им ще приключи напълно. Друг аспект е, че има такива, които съм предопределил и избрал и които се радват на вечни благословии. Те се радват на Моята благодат от началото до края, включително на трудностите, които са преживели преди и след приемането Ми, както и на просветлението и озарението, които са получили, след като са Ме приели. Отсега нататък те ще започнат да се радват на благословиите — тоест те са тези, които Аз спасявам напълно. Това е най-очевидното изражение на завършването на Моето велико дело. Какво тогава означават благословиите? Нека ви попитам: какво най-много искате да направите? Какво мразите най-много? Какво най-много се надявате да получите? Вие сте минали през болки и трудности в миналото, всичко с цел да Ме спечелите и да може животът ви да расте. Тези неща съставляват част от благодатта. „Благословии“ означава, че в бъдеще вие няма да имате повече нещата, които мразите, което означава, че тези неща вече няма да присъстват във вашия действителен живот. Те ще бъдат премахнати напълно, точно пред очите ви. Семейство, работа, съпруга, съпруг, деца, приятели и роднини, а дори и трите хранения дневно, които мразите всеки ден, ще изчезнат. (Това означава да не бъдеш ограничен от времето и да излезеш от плътта напълно. Само твоят сит дух може да поддържа тялото ти, но това се отнася за твоето тяло, а не за плътта. Ще бъдеш напълно свободен и трансцендентен. Това е най-голямото и най-очевидно чудо, което Бог е проявил от създаването на света.) Всички частици почва ще бъдат отстранени от вашето тяло и вие напълно ще бъдете духовни тела, които са святи и неопетнени, способни да пътуват из цялата вселена и до краищата на земята. От този момент нататък вие също ще се избавите от цялото това досадно миене и търкане и просто ще се наслаждавате възможно най-пълно. От този момент нататък вие вече няма да мислите за брак (защото Аз прекратявам една епоха, не създавам света) и няма да има повече родилни болки, които са толкова мъчителни за жените. Нито ще работите, нито ще раждате повече в бъдеще. Вие ще се потопите напълно в Моята прегръдка на любовта, наслаждавайки се на благословиите, които съм ви дал. Това е абсолютно. Докато се наслаждавате на тези благословии, благодатта ще продължи да ви следва. Ще ви бъде дадено всичко, което съм приготвил за вас, което е рядко и скъпоценно съкровище от цял свят. В този момент вие не можете нито да си въобразите, нито да си представите всички тези неща, и никой не им се е радвал преди това. Когато тези благословии дойдат върху вас, вие ще бъдете в екстаз без край, но не забравяйте, че всички те се дължат на Моята мощ, Моите действия, Моята праведност и още повече, на Моето величие. (Ще бъда благосклонен към онези, към които избирам да бъда благосклонен, и ще бъда милостив към онези, към които избирам да бъда милостив.) В този момент вие няма да имате родители и няма да има кръвни отношения. Вие всички сте хората, които обичам, Моите възлюбени синове. От този момент нататък никой няма да посмее да ви потиска. Ще бъде време за вас да пораснете и да станете възрастни, както и време, когато да управлявате нациите с железен скиптър! Кой смее да попречи на любимите Ми синове? Кой смее да ги напада? Всички ще се боят от Моите възлюбени синове, защото Отец е придобил слава. Всички неща, които никой не би могъл да си представи, ще се появят пред очите ви. Те ще бъдат неограничени, неизчерпаеми и безкрайни. Не след дълго със сигурност няма повече да се налага да бъдете изгаряни от слънцето или да понасяте мъчителна жега, нито ще трябва да страдате от студа или да чувствате докосването на дъжд, сняг или вятър. Това е така, защото Аз ви обичам и това ще бъде изцяло свят на Моята любов. Ще ви дам всичко, което искате, и ще приготвя за вас всичко, от което имате нужда. Кой смее да твърди, че не съм праведен? Аз ще те убия незабавно, защото казах преди, че гневът Ми (срещу злите) ще продължава във вечността и няма да се умилостивя дори и за миг. Обаче любовта Ми (към Моите възлюбени синове) ще трае вечно и в ни най-малка степен няма да я сдържам.

Днес хората, които чуват словата Ми като правосъдие, са тези, които не са в правилното състояние. Обаче до момента, в който открият това, Светият Дух вече ще ги е изоставил. От целия вселенски свят първородните синове са избрани измежду вас, докато синовете и хората съставляват само една малка част от вас. Акцентът Ми е върху целия вселенски свят, което означава, че синовете и хората са избрани от всички нации на света. Разбирате ли? Защо продължавам да подчертавам, че първородните синове трябва да растат бързо и да излязат, за да водят тези чужденци? Разбирате ли истинското значение на словата Ми? Това е така, защото Китай е нация, която Аз проклех. Той Ме преследваше най-много и Аз го мразя най-много. Вие трябва да знаете, че Моите първородни синове и Аз идваме от небето и сме вселенският народ — ние не принадлежим на нито една нация. Спрете да се придържате към човешките представи! Това е така, защото Аз разкрих Моята личност пред вас. Всичко зависи от Мен. Помните ли словата Ми? Защо казвам, че сред вас има все по-малко и по-малко хора и че населението става все по-облагородено? Това е така, защото Моето спасение постепенно се обръща към вселенския свят. Онези, които са пропъдени, които приеха Моето име, са онези, които полагаха труд за усъвършенстване на първородните синове. Разбирате ли? Защо казвам, че всички те са полагали труд за синовете Ми? Сега наистина разбирате, нали? Броят наистина е малък — със сигурност са малко. Тези хора обаче се облагодетелстваха значително заради синовете Ми и се радваха на изобилно количество от Моята благодат — и затова казах, че спасявам човешката раса за последен път. Сега знаете истинското значение на словата Ми! Ще накажа жестоко всеки, който Ми се противи, и ще обърна лицето Си към този, който Ме защитава. Това е така, защото от самото начало винаги съм бил величествен и праведен Бог и всичко ще се разкрие пред вас. Работя бързо по чудесни начини и скоро ще се случат чудни неща, които са невъобразими за хората. Имам предвид незабавно и скоро. Разбирате ли? Потърсете навлизане в живота, без забавяне! Възлюбени Мои синове, всичко е тук за вас и всичко съществува заради вас.

Предишна: Глава 83

Следваща: Глава 85

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger