Глава 85

Използвам различни хора, за да постигна Своята воля: Моите проклятия се реализират върху онези, които наказвам, както и Моите благословии са върху онези, които обичам. Сега въпросът кои от вас ще получат Моите благословии и кои ще понесат Моите проклятия, почива изцяло на една Моя дума. Всичко се определя от Моите слова. Ти знаеш, че към когото съм добър сега, винаги ще получава Моите благословии (което означава, че постепенно ще Ме опознава и ще става все по-сигурен по отношение на Мен, ще придобива нова светлина и откровения и ще успява да е в крак с темпото на делото Ми). Тези, които ненавиждам (това е нещо вътре в Мен, което хората не могат да видят отвън), са хора, които със сигурност ще понесат Моите проклятия, и те несъмнено са сред потомството на големия червен змей. Бидейки такива, те ще имат дял в Моето проклятие към него. Колкото до онези, които не мога да понасям да виждам, които виждам, че са лишени от заложби, и които не могат да бъдат усъвършенствани или използвани от Мен, те все пак ще имат шанс да бъдат спасени и ще бъдат едни от синовете Ми. Ако някой не притежава нито една от Моите заложби, той няма духовно разбиране и не Ме познава, но има ревностен начин на мислене, тогава този човек ще бъде определен като един от Моите хора. Аз смятам, че онези, които споделят Моите проклятия, не подлежат на спасение и те са обладани от зли духове. Нямам търпение да ги изгоня. Те са родени от големия червен змей и тях мразя най-много. От този момент нататък не се нуждая от тях, за да полагат труд за Мен. Просто вече не ги желая! Не желая нито един от тях! Дори плачът им и скърцането със зъби пред Мен нямат ефект — Аз не поглеждам никой от тях. Просто ги изгонвам. Какви неща си ти? Заслужаваш ли да бъдеш пред Мен? Достоен ли си? Ти все още се преструваш на добър човек и имитираш смиреност! След като си извършил всички тези безбройни нечестиви дела, мога ли да те пощадя? И после, щом се изправиш пред Мен, започваш отново да Ме предизвикваш. Ти никога не си имал добри намерения, просто искаш да Ме заблудиш! Можеш ли наистина да станеш добър, след като си потомък на големия червен змей? Невъзможно! Ти вече си прокълнат от Мен и Аз те съдя отново и отново! Положи труд за Мен от цялото си сърце, честно и по дисциплиниран начин, и след това се върни към своята бездънна пропаст! Искаш ли дял в Моето царство? Ти сънуваш! Какво безсрамие! Ти, с твоето нечисто и мръсно тяло, си покварен до известна степен, но независимо от това имаш куража да стоиш пред Мен! Отдръпни се! Ако се бавиш още, Аз ще те накажа жестоко! Всички, които се занимават с мошеничество и измама пред Мен, трябва да бъдат разобличени. Къде можеш да се скриеш? Къде можеш да укриеш себе си? Независимо колко много хитруваш или се прикриваш, можеш ли наистина да избягаш от контрола Ми? Ако не полагаш труд за Мен добре, тогава ще имаш още по-кратко време на живот — ще бъдеш елиминиран незабавно!

Казвам ви с пълна яснота какви хора са Моите първородни синове и ви давам точни доказателства. В противен случай не бихте могли да заемете правилните си места и вместо това бихте взели безразборни решения за себе си какви трябва да бъдат вашите места. Някои биха били твърде скромни, а някои биха били твърде невъздържани. И онези, които не притежават Моите заложби или чиито заложби са твърде недостатъчни, всички биха искали да бъдат Моите първородни синове. По какъв начин се изразяват онези, които са Моите първородни синове? На първо място, те се фокусират върху разбирането на Моите намерения и проявяват внимание към тях. Също така върху всички тях работи Светият Дух. Второ, те постоянно търсят в духа си, въздържат се от разврат и се придържат към Моите граници по всяко време. Те са изключително нормални. Освен това, действайки по този начин, те не имитират. (Тъй като те са фокусирани върху усещането на работата на Светия Дух и са внимателни спрямо Моята любов към тях, те са предпазливи по всяко време и имат дълбок страх да не изпаднат в състоянието на предателство или неподчинение спрямо Мен.) Трето, те действат от цялото си сърце за Мен, способни са да предложат цялата си същност и вече са премахнали всяка идея за собствените си бъдещи перспективи, живота си, какво ядат, какво носят и използват и къде живеят. Четвърто, те постоянно гладуват и жадуват за праведност, и вярват, че им липсва твърде много и че са твърде незрели като духовен ръст. Пето, както споменах по-рано, те имат добра репутация в света, но са отхвърлени от хората по света. В отношенията си с противоположния пол те притежават морална цялост. Всички тези неща са доказателства, но сега не мога да ви ги разкрия напълно, защото делото Ми все още не е достигнало този етап. Първородни синове, не забравяйте! Чувствата на живота във вас, вашият страх от Мен, вашата любов към Мен, вашето знание за Мен, вашето търсене за Мен, вашата вяра — всички тези неща въплъщават любовта Ми към вас. Всички те са доказателство, което ви давам, за да можете наистина да станете Мои възлюбени синове и да бъдете като Мен, да ядете, да живеете и да се радвате на благословиите заедно с Мен в несравнима слава.

Не мога да проявя снизходителност към никой, който Ме е преследвал, който не е знаел за Мен (включително преди да бъде засвидетелствано името Ми), който е вярвал, че съм човек, или който е богохулствал срещу Мен и Ме е клеветил в миналото. Дори и да дадат най-яркото свидетелство за Мен точно сега, това пак няма да е достатъчно. Преследването Ми в миналото беше начин да полагате труд за Мен и ако тези хора трябваше да свидетелстват за Мен днес, те все пак щяха да са Мои инструменти. Само тези, които са истински усъвършенствани от Мен днес, са от полза за Мен, тъй като Аз съм Самият праведен Бог, излязъл съм от плътта и съм се отделил от всички взаимоотношения, които са на земята. Аз съм Самият Бог и всички хора, вещи и предмети, които бяха в миналото около Мен, са в ръцете Ми. Аз съм без плътски чувства и практикувам праведност с всички неща. Аз съм правдив и не съм опетнен и с най-малката мръсотия. Разбирате ли значението на словата Ми? Можете ли и вие да постигнете това? Хората мислят, че Аз също притежавам нормална човешка природа и че имам семейство и плътски чувства — но знаете ли, че вие напълно грешите? Аз съм Бог! Забравихте ли това? Объркани ли сте? Вие все още не Ме познавате!

Моята праведност ви беше разкрита напълно. Всеки начин, по който се разправям с който и да е човек, разкрива както Моята праведност, така и Моето величие. Понеже Аз съм Самият Бог, който носи със Себе Си гняв, няма да оставя да се измъкне безнаказан дори и един човек, който Ме е преследвал или хулил. При такова строго изискване, признавате ли това? Онези, които избрах и предопределих, са като редки перли или като парчета ахат — те са малко на брой и са редки. Това е така, защото неизменно ще има много по-малко хора, които ще управляват като царе, отколкото хора, които ще бъдат Мой народ, и това е доказателство за Моята мощ и Моите чудни дела. Често казвам, че ще ви възнаградя и ще поставя корони върху главите ви, и че с Мен има слава без край. Какво имам предвид под награди, корони и слава? Хората живеят с идеята, че наградите са материални неща като храна, дрехи или други неща, които могат да бъдат използвани, но това е напълно остарял начин на мислене. Не това имам предвид под тези термини и това е погрешно схващане. Наградите са неща, които се получават в момента — те са част от благодатта. Има обаче и някои награди, които са свързани с плътски удоволствия, и тези, които полагат труд за Мен, но които няма да спася, могат да постигнат и някаква материална наслада (въпреки че това все пак са само материални неща, които полагат труд за Мен). Короната не е значка за служба, т.е. не е материално нещо, което ви давам, за да му се наслаждавате. По-скоро това е ново име, което ви давам, и всеки, който е в състояние да оправдае новото си име, ще бъде човек, който е придобил корона, която спечелва Моите благословии. Наградите и короните са част от благословиите, но в сравнение с благословиите те са толкова различни, колкото небето и земята. Славата просто не може да се представи с човешки идеи, защото не е материално нещо. За тях това е изключително абстрактна концепция. Какво всъщност е славата? Какво означава да се каже, че ще слезете в слава заедно с Мен? Моята цялост — това, което съм и което притежавам, милост и любяща доброта (към синовете Ми), и праведност, величие, правосъдие, гняв, проклятие и изгаряне (за всички хора) — Моята личност е слава. Защо казвам, че с Мен има слава без край? Това е така, защото с Мен има мъдрост без край, както и несравнимо изобилие. И тъй, да слезете в слава с Мен означава, че вие вече сте направени пълноценни от Мен, вие притежавате това, което съм Аз и което притежавам, вие сте завършени от Мен, имате страх от Мен в сърцата си и не Ми се противопоставяте. Със сигурност до сега това вече ви се изясни!

Напрегнатата ситуация на всички народи на земята достигна връхната си точка и всички те постоянно се готвят да полагат труд за Мен и да приемат изгарянето, което им нося. Когато гневът Ми и изгарянето Ми пристигнат, няма да има никаква предишна следа. Аз обаче знам какво правя и съм абсолютно наясно с това. Трябва да сте сигурни в словата Ми и трябва да бързате да подготвите всичко. Пригответе се да бъдете пастири на онези, които идват да търсят от чужбина. Помнете това! Китай, тоест всеки един човек и място в Китай, е обект на Моите проклятия. Разбирате ли значението на словата Ми?

Предишна: Глава 84

Следваща: Глава 86

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger