Глава 86

Хората казват, че съм милостив Бог. Казват, че ще донеса спасение на всичко, което съм създал. Всички тези неща се казват въз основа на човешките представи. Това, че съм милостив Бог, се казва на първородните Ми синове, и че ще донеса спасение на всички, се казва на синовете Ми и на народа Ми. Тъй като Аз съм мъдър Бог, в съзнанието Ми е ясно кои хора обичам и кои хора мразя. Онези, които обичам, Аз винаги ще ги обичам до самия край и тази любов никога няма да се промени. А за онези, които мразя, Аз не се вълнувам ни най-малко, без значение колко добре се държат. Това е така, защото те не са родени от Мен и не притежават Моите качества или Моя живот. С други думи, те не са предопределени и избрани от Мен — защото Аз съм непогрешим. Това означава, че всички Мои дела се наричат святи и почтени и Аз никога не съжалявам. В очите на хората Аз съм изключително безсърдечен, но не разбираш ли, че Аз съм Самият праведен и величествен Бог? Всичко Мое е правилно. Онези, които мразя, непременно ще получат Моите проклятия, а онези, които обичам, непременно ще получат Моите благословии. Това е Моят свят и неприкосновен нрав и никой няма да го промени. Това е абсолютно!

Днес онези, които наистина са в съгласие с Моите намерения, със сигурност ще бъдат направени пълноценни от Мен, тъй като делото Ми е както откровено, така и задълбочено, и не оставям нищо незавършено. Онези, които проклинам, ще бъдат изгорени. Защо тогава мнозинството от хората са прокълнати от Мен и въпреки това Светият Дух продължава да върши делото Си върху тях (това се казва по отношение на това, че Аз не обитавам нечист храм)? Разбирате ли истинския смисъл на израза, че всички материи и всички неща полагат труд за Христос? Светият Дух върши Своето дело чрез тях, когато Аз използвам техния труд, но обикновено, когато не полагат труд за Мен, те са поначало духовно непросветлени. Дори и да търсят, те го правят от ревност и това е интрига на Сатана — защото в обикновените времена те изобщо не обръщат внимание на Моето дело и са съвсем невнимателни по отношение на Моето бреме. Сега, когато първородните Ми синове пораснаха, Аз ги прогонвам. Поради тази причина Духът Ми се е оттеглил навсякъде и се обръща специално внимание на първородните Ми синове. Разбирате ли? Всичко почива върху Моите дела, върху предопределението Ми и върху всички слова, които излизат от устата Ми. Всички места, които са получили Моите благословии, са задължително места, в които работя и в които се осъществява Моето дело. Китай е нацията, в която Сатана е най-почитан, затова тя е прокълната от Мен. Още повече, че това е нацията, положила най-много усилия, за да Ме преследва. Изобщо няма да върша делото Си върху хора, които са под влиянието на големия червен змей. Разбирате ли истинското значение на словата Ми? В края на краищата, Моите синове и Моят народ са малобройни. Абсолютно всичко е в Моите ръце. Енергията трябва да бъде фокусирана и трябва да се изразходват повече усилия за онези, които съм избрал и предопределил. С други думи, онези, които са Моите първородни синове, трябва да побързат и да практикуват, за да могат да споделят бремето Ми възможно най-скоро и да посветят всичките си усилия на Моето дело.

Тези от вас, които полагат труд за Мен, слушайте! Можете да получите част от Моята благодат, когато полагате труд за Мен. Това означава, че за известно време ще знаете за по-късното Ми дело и за нещата, които ще се случат в бъдеще, но изобщо няма да им се насладите. Това е Моята благодат. След като изпълните своята служба, тръгнете си веднага и не се бавете. Онези от вас, които са Мои първородни синове, не трябва да бъдат високомерни, но можете да се гордеете, защото Аз съм ви дарил с безкрайни благословии. Тези от вас, които са набелязани за унищожение, не трябва да се тревожат или да тъжат заради съдбата си. Нима ти не си наследник на Сатана? След като положиш своя труд за Мен, можеш да се върнеш в бездънната пропаст, защото вече ще Ми бъдеш безполезен. Тогава ще започна да се разправям с вас с Моето наказание. След като започна да върша делото, Аз ще го следвам докрай. Делата Ми ще се изпълнят и постиженията Ми ще траят вечно. Всичко това се отнася за първородните Ми синове, за синовете Ми и за народа Ми, и то се отнася също и за вас: Моите наказания за вас ще бъдат вечни. Много пъти съм ви казвал преди, че злодеите, които Ми се противят, непременно ще бъдат наказани от Мен. Ако не бъдеш порицан от Светия Дух, след като Ми се противиш, тогава ти вече си прокълнат и впоследствие ще бъдеш повален от ръката Ми. Ако сте дисциплинирани от Светия Дух, докато имате лоши мисли за Мен, то вие сте получили Моите благословии. Трябва обаче да сте винаги предпазливи, но никога невнимателни или небрежни.

Предишна: Глава 85

Следваща: Глава 87

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger