Глава 87

Трябва да ускорите темпото си и да направите това, което искам да бъде направено — това предвиждам за вас с голямо нетърпение. Възможно ли е дори сега да не сте разбрали смисъла на словата Ми? Възможно ли е все още да не знаете какво е Моето намерение? Говорех все по-ясно и казвах все повече и повече, но все още ли не сте положили усилия да вникнете в смисъла на словата Ми? Сатана, не си въобразявай, че можеш да разрушиш Моя план! Онези, които служат на Сатана, тоест потомците на Сатана (това се отнася за онези, които са обладани от Сатана, които следователно със сигурност водят живота на Сатана и затова се казва, че са негови потомци), молят за милост в нозете Ми, плачат и скърцат със зъби. Аз обаче не бих направил такава глупост! Мога ли да простя на Сатана? Мога ли да донеса спасение на Сатана? Това би било невъзможно! Правя това, което казвам, и никога няма да съжалявам за това!

Всичко, което изкажа, става реалност. Нима не е така? Въпреки това продължавате да не Ми вярвате, да се съмнявате в словата Ми и да мислите, че само Се шегувам с вас. Просто е толкова нелепо. Аз съм Самият Бог! Разбирате ли? Аз съм Самият Бог! Ако не притежавах никаква мъдрост или сила, нима можех просто да правя и да казвам каквото си искам? И все пак продължавате да не Ми вярвате. Неведнъж съм ви подчертавал тези неща и съм ви ги казвал отново и отново. Защо повечето от вас все още не вярват? Защо продължавате да таите съмнения? Защо така отчаяно се вкопчвате в собствените си представи? Нима могат да те спасят? Правя това, което казвам. Казвал съм ви няколко пъти: считайте словата Ми за верни и не се съмнявайте. Взехте ли ги на сериозно? Сам не можеш да направиш нищо, но не си в състояние да повярваш в това, което правя. Какво може да се каже за такъв човек? Ако трябва да бъда откровен, все едно никога не съм ви създавал. С други думи, в нито едно отношение не си годен да полагаш труд за Мен. Всеки трябва да вярва на думите Ми! Всички трябва да преминат теста; няма да позволя на никого да се изплъзне. Разбира се, с изключение на тези, които вярват. Хората, които вярват в словата Ми, със сигурност ще получат благословиите Ми, които ще ти бъдат дадени и осъществени в теб според това, в което вярваш. Мои първородни синове! Сега започвам да ви дарявам с всички Свои благословии. Малко по малко ще започнете да отхвърляте всички онези омразни връзки на плътта: брака, семейството, храненето, обличането, спането, и всички природни бедствия (вятър, слънце, дъжд, силни бури, несгодите от снеговалежа и всичко останало, което мразите). Ще пътувате през океаните, по земята и по въздуха, без да сте ограничени от пространство, време или география, ще се наслаждавате от сърце в Моята любяща прегръдка и ще контролирате всичко под Моята любяща грижа.

Кой не се гордее с първородните синове, които направих пълноценни? Кой няма да възхвали името Ми заради тях? Защо сега искам да ви разкрия толкова много тайни? Защо сега, а не в миналото? Това само по себе си също е загадка, знаеш ли това? Защо преди не споменах, че Китай е нация, която съм проклел? И защо не разкрих онези, които полагат труд за Мен? Днес ще ви кажа и това: днес, според Мен, всичко е изпълнено, и казвам това по отношение на първородните Си синове. (Защото днес Моите първородни синове дойдоха да царуват заедно с Мен — и не само формално, но и действително царуват заедно с Мен. Сега онези, в които действа Светият Дух, със сигурност царуват заедно с Мен — и това се разкрива точно сега, не вчера и не утре.) Днес изваждам наяве всички Свои тайни за нормалната човешка природа, защото хората, които искам да разкрия, са разкрити и в това е Моята мъдрост. Делото Ми напредна до този етап: тоест в този момент трябва да осъществя плана за управленските закони, който съм определил специално за този период. Затова Аз възлагам съответните проверки на първородните синове, на синовете, народа и на полагащите труд, защото имам власт и ще издам присъда, и ще управлявам с железния жезъл. Кой смее да не полага покорно труд за Мен? Кой се осмелява да Ми се оплаква? Кой би посмял да каже, че Аз не съм Бог на праведността? Знам, че демоничната ви природа отдавна е разкрита пред Мен: изпитвате ревност и омраза към всеки, към когото съм добър. Това е точно природата на Сатана! Добър съм към Синовете Си. Би ли се осмелил да твърдиш, че съм несправедлив? Бих могъл да те пропъдя напълно, но за твой късмет полагаш труд за Мен и сега не му е времето; иначе щях да те пропъдя!

Подобия на Сатана! Престанете да бъдете диваци! Не говорете повече! И да действате престанете! Делото Ми вече започна да се извършва в избраните от Мен синове и хора и вече се разпространява сред всички народи, всички вероизповедания, всички религии и всички слоеве на обществото извън Китай. Защо онези, които полагат труд за Мен, никога не са духовно просветени? Защо винаги им липсва духовно разбиране? Защо Моят Дух никога не действа в тези хора? Като цяло просто не мога да изразходвам твърде много усилия за онези, които нито съм предопределил, нито съм избрал. Цялото Ми предишно страдание, всичките Ми усърдни грижи и усилия са били в името на първородните Ми синове и на малка част от синовете и хората. Освен това направих тези неща, за да може бъдещото Ми дело да бъде завършено безпроблемно и волята Ми да не бъде възпрепятствана. Тъй като Аз съм Самият мъдър Бог, съм направил подходяща подготовка за всяка стъпка. Не полагам никакви усилия да задържа когото и да е (това се отнася за онези, които не са били избрани или предопределени), нито повалям някого случайно (това се отнася за избраните и предопределените): това е Моят управленски закон, който никой не може да промени! Към онези, които мразя, съм безмилостен, а към тези, които обичам, съм грижовен и закрилящ. Затова Аз правя това, което казвам (онези, които избера, са избрани, а онези, които предопределя, са предопределени. Това са Моите дела, които съм уредил още преди сътворението).

Кой може да промени сърцето Ми? Кой би дръзнал да действа прибързано и да не се подчинява на Моите заповеди, освен Мен Самия, който действам в съгласие с плановете, създадени според желанието Ми? Всичко това са Моите управленски закони. Кой би дръзнал да отдели от Мен дори един от тях? Всичко трябва да бъде по Моя заповед. Някои хора казват, че даден човек е изстрадал извънредно много, че е честен и непорочно се съобразява с Моето сърце. Защо тогава не избрах него? Това също е Мой управленски закон. Ако кажа, че някой е в унисон с Моите намерения, значи този човек е в унисон с Моите намерения и е човек, когото обичам. Ако кажа, че някой е дете на Сатана, тогава той е човек, когото мразя. Не ласкай никого. Наистина ли можеш да прозреш този човек? Всички тези неща се решават от Мен. Синът винаги ще бъде син, а Сатана винаги ще бъде Сатана. С други думи, природата на човека не се променя. Ако не ги накарам да се променят, всички ще следват своя вид и са непроменими!

С напредването на Моето дело ви разкривам Своите тайни. Знаете ли всъщност до кой етап е стигнало Моето дело? Наистина ли ще следвате ръководството на Моя Дух, за да вършите това, което Аз върша, и да казвате това, което Аз казвам? Защо споменавам, че Китай е нация, която съм проклел? Първо, Аз създадох днешния китайски народ по Свой образ и подобие. Те нямаха дух и още в началото бяха покварени от Сатана и не можеха да бъдат спасени. Затова се разгневих на тези хора и ги проклех. Най-много мразя тези хора и се ядосвам всеки път, когато дори само ги споменат, защото те са деца на големия червен змей. Това напомня за епохата, в която страните по света анексираха Китай. И до ден днешен е същото и всичко това е Моето проклятие — Моята най-тежка присъда срещу големия червен змей. И накрая, Аз създадох друг вид хора, сред които предопределих първородните Си синове, Моите синове, Моя народ и онези, които полагат труд за Мен. Така че всичко, което правя днес, отдавна е уредено от Мен. Защо управляващите в Китай постоянно ви преследват и потискат? Причината е, че големият червен змей е недоволен от Моето проклятие и Ми се противопоставя. Въпреки това, именно при такива преследвания и заплахи, Аз правя пълноценни първородните Си синове, за да може това да даде силен отпор на големия червен змей и неговите деца. Ще ги подбера по-късно. Сега, след като изслушахте словата Ми, разбирате ли наистина колко важно е да ви позволя да царувате с Мен? Времето, когато казвам, че големият червен змей е окончателно повален мъртъв, е и времето, когато първородните Ми синове царуват с Мен. Преследването на първородните синове от страна на големия червен змей Ми е много полезно и когато синовете Ми пораснат и могат да управляват делата на дома Ми, тези нечестивци ще бъдат изхвърлени настрана. Понеже Моите първородни синове ще са царували с Мен и ще са осъществили Моите намерения, Аз ще тласна един по един полагащите труд в езерото от огън и жупел: те трябва да си отидат на всяка цена! Напълно съм наясно, че подобните на Сатана също искат да се наслаждават на Моите благословии и не желаят да се върнат под властта на Сатана. Аз обаче имам Свои управленски закони, с които всеки трябва да се съобразява и които трябва да бъдат спазвани — и за никого няма да има изключение. По-късно ще ви съобщя един по един Моите управленски закони, за да ви предпазя от нарушаването им.

Предишна: Глава 86

Следваща: Глава 88

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger