Глава 105

Заради принципите, които стоят зад словата Ми, и поради начина, по който Аз действам, хората Ме отричат. Това е целта, с която Аз говоря толкова продължително (това е насочено към всичките наследници на големия червен змей). Това е мъдрият метод на Моето дело. Това е Моето правосъдие за големия червен змей. Това е Моята стратегия и нито един човек не може да я разбере напълно. При всяка повратна точка, което ще рече на всеки преходесв етап от Моя план за управление, някои хора трябва да бъдат изпъдени. Те биват пъдени според реда в Моето дело. Такъв и единствено такъв е начинът, по който работи целият Ми план за управление. След като изхвърля един по един хората, които искам да изпъдя, Аз започвам следващата стъпка от Моето дело. Това обаче е последното пропъждане (имам предвид в рамките на църквите в Китай). Това е и времето, когато по време на преходната фаза ще са били изпъдени най-голям брой хора от сътворението на света насам. В хода на историята всеки път когато са били пропъждани хора, част от тях са били оставяни да служат на по-нататъшното дело. Но този път не е същото както предните пъти — чисто и ефективно е. Този път е най-критичният и най-всеобхватният от всичките пъти. Въпреки че повечето хора, след като прочетат словата Ми, се опитват да изтръгнат съмнението от умовете си, в крайна сметка те не могат да го победят и накрая пропадат в борбите си. Това решение не зависи от тях, защото онези, които съм предопределил, не могат да се измъкнат, а онези, които не съм предопределил, мога само да презра. Единствените хора, които обичам, са онези, на които гледам благосклонно. В противен случай нито един човек не може свободно да напуска и да влиза в Моето царство. Това е Моят железен жезъл и единствено той е могъщото свидетелство и пълно проявление на практическото изпълнение на Моите управленски закони. Това със сигурност не е въпрос само на одухотвореност. Защо Аз казах, че Сатана е безпомощен срещу падението? Първоначално той имаше сила, но той е в Моите ръце. Ако поискам той да легне, той трябва да легне; а ако поискам той да се изправи, за да полага труд за Мен, той трябва да се изправи и да полага труд за Мен, и то да го върши добре. Не че Сатана желае да прави това. Моят железен жезъл управлява Сатана. Само по този начин той е убеден в сърцето си и на думи. Моите управленски закони го управляват и Аз притежавам мощ, затова няма как Сатана да не бъде напълно убеден. Той трябва да бъде погазен от нозете Ми без ни най-малък признак на съпротива. В миналото, когато полагаше труд за Моите синове, Сатана беше крайно дързък и ги тормозеше преднамерено, като се надяваше по този начин да Ме засрами, и твърдеше, че Аз съм неспособен. Какъв слепец! Аз ще те стъпча с крак до смърт! Хайде, Аз те предизвиквам още веднъж да бъдеш свиреп! Предизвиквам те още веднъж да се отнесеш към Моите синове със студено безразличие! Колкото по-честни са хората и колкото повече слушат Моето слово и Ми се подчиняват, толкова повече ти ги тормозиш и изолираш (тук Аз имам предвид, че ти събираш съучастници, за да сформирате клика). Сега наближава краят на твоите дни на свирепост и малко по малко Аз разчиствам сметките Си с теб. Няма да ти позволя да се измъкнеш дори и с прашинка от онова, което си извършил. Сега не ти, Сатана, си взел властта. По-скоро Аз съм си взел тази власт обратно и настъпи времето да призова Моите синове да се разправят с теб. Ти трябва да си покорен и ни най-малко да не се съпротивляваш. Няма значение колко примерен си бил пред Мен в миналото — днес това няма да ти помогне. Ако не си измежду онези, които обичам, тогава Аз не те искам. Неприемливо е да търпя и един в повече. Броят трябва да е толкова, колкото Аз съм предопределил, а още по-лошо е един да не достига. Сатана, не бъди разрушителен! Възможно ли е да не съм наясно в сърцето Си кого обичам и кого мразя? Нужно ли Ми е ти да Ми напомняш? Би ли могъл Сатана да роди Моите синове? Всички са абсурдни! Всички са жалки! Аз изцяло и напълно ще отхвърля всички. Не е желан дори един. Всички трябва да напуснат! Шестхилядолетният план за управление е към края си, Моето дело е завършено и Аз трябва да разчистя тази орда от зверове и скотове!

Онези, които вярват в Моите слова и ги изпълняват, трябва да бъдат онези, които обичам. Аз няма да изоставя ни един от тях и няма да пусна ни един да си тръгне. Затова онези, които са първородни синове, не бива да се тревожат. Понеже от Мен е предоставено, никой не може да го отнеме, а Аз съм длъжен да го предоставя на онези, които благославям. Онези, които одобрих (преди сътворението на света), Аз благославям (днес). Това е начинът, по който действам. Това е и основният принцип зад всяка клауза от Моите управленски закони и никой не може да го промени. Не може да бъдат добавени нито една дума, нито едно изречение. Нито пък може да бъдат пропуснати дори една дума или изречение. В миналото Аз често казвах, че Моята личност ви се явява. Какво тогава е Моята „личност“ и как се явява? Дали това се отнася просто за личността, която Аз съм? Дали просто означава всяко изречение, което казвам? Тези два аспекта, макар и безусловно необходими, съставят само малка част. Тоест, те не съставят пълно обяснение на Моята личност. Моята личност включва Моето плътско Аз, Моето слово и също Моите дела, но най-точното обяснение е, че Моите първородни синове и Аз сме Моята личност. Това ще рече, че една група целокупни християни, които царуват и държат властта, са Моята личност. Поради това всеки един от първородните синове е безусловно необходим и е част от Моята личност. Затова Аз подчертавам, че хората не могат да бъдат с нито един повече на брой (което би навлякло унижение на Моето име), нито, което е по-важно дори, с един по-малко (което би попречило на пълното Ми проявление). Още повече, че Аз подчертавам отново и отново, че първородните синове са ми най-мили, Мои съкровища и кристализацията на Моя шестхилядолетен план за управление. Единствено те могат да въплътят Моето съвършено и пълно проявление. Аз Самият мога единствено да бъда пълно проявление на Моята личност. Само заедно с първородните синове за Мен Самия може да се каже, че съм пълно и съвършено проявление. Затова Аз поставям строги изисквания към Моите първородни синове, без да пренебрегвам нито едно нещо, и отново и отново посичам и убивам всички освен Моите първородни синове. Това е коренът на всичко, което съм казвал, и това е крайната цел на всичко, което съм казвал. При това многократно подчертавам, че те трябва да са хора, одобрени от Мен, които Аз лично съм избрал от сътворението на света. Как тогава може да бъде обяснена думата „явявам се“? Дали се отнася за времето, когато човек навлиза в духовния свят? Повечето хора вярват, че това е времето, когато Моето плътско Аз е било помазано, или че е времето, когато те са видели Моето плътско Аз, но всичко това не е вярно. То дори не е близо до истината. „Явява се“ според първоначалното си значение в никакъв случай не е трудно да се разбере, но да се разбере според Моето намерение е много по-трудно. Може да бъде казано по този начин: когато Аз създадох света, Аз влагах Моето качество в тази група хора, която обичах, и тази група от хора беше Моята личност. Нека го кажа по друг начин — Моята личност дотогава вече се е беше явила. Не че Моята личност се е явила, след като е било получено това име, а по-скоро тя се яви, след като Аз предопределих тази група от хора, защото те съдържаха Моето качество (тяхната природа не се променя и те все още са част от Моята личност). По този начин Моята личност, от времето на сътворението на света до днешния ден, винаги се е явявала. Повечето хора вярват на представата, че Моето плътско Аз е Моята личност, което изобщо не е така. Тази идея просто се ражда в техните мисли и представи. Ако само Моето плътско Аз беше Моята личност, тогава това не би било достатъчно, за да посрамя Сатана. Това не би възвеличавало Моето име и всъщност би имало противоположен ефект, като по този начин би посрамило името Ми и би станало знак за посрамването на Моето име от Сатана през вековете. Аз съм Самият мъдър Бог и никога не бих направил нещо толкова глупаво.

Моето дело трябва да носи резултати, още повече, че Аз трябва да говоря словата систематизирано. Всички Мои слова и изказвания са казани според Моя дух и Аз говоря според всичко това, което казва Моят дух. Затова всички би трябвало чрез Моето слово да чувстват Моя дух и да видят какво прави Моят дух. Те би трябвало да разбират какво точно искам да направя Аз. Въз основа на Моите слова те би трябвало да разберат метода, по който Аз действам, и да разберат какви са принципите на целия Ми управленски план. Аз наблюдавам пълната картина на вселената — всеки човек, всяко събитие и всяко място са изцяло под Мое командване. Няма никой, който да дръзне да наруши Моя план. Всички напредват стъпка по стъпка по реда, който Аз съм предписал. Това е Моята мощ. В това се крие мъдростта на управлението на целия Ми план. Никой не може да разбере напълно или да говори ясно. Всичко се прави лично от Мен и се контролира само от Мен.

Предишна: Глава 104

Следваща: Глава 106

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger