Глава 106

Онези, които не познават словата Ми, онези, които не познават Моята нормална човешка природа, и онези, които отричат Моята божественост, ще бъдат сринати в небитието. Никой няма да бъде изключен от това и всички трябва да преминат изпитанието в този аспект, защото става дума за Моя управленски закон и това е най-сериозното нещо, което да се претвори в практика. Тези, които не познават словата Ми, са онези, които са слушали нещата, които ясно съм посочвал, но още нямат познание за тях. С други думи, това са хора, които нямат духовно разбиране (тъй като не съм създал човешка способност, която да съответства на духовните неща, Аз не изисквам много от тях. Аз просто искам те да слушат словата Ми и да могат да ги прилагат в практиката). Това не са хора от Моя дом, нито са от същия вид като Мен. Те принадлежат на Сатана. Ето защо Аз не желая нито един от тези хора, които нямат духовно разбиране. Преди вие мислехте, че Аз съм стигнал твърде далеч, но вече би трябвало да разбирате. Как е възможно зверове да общуват с Бог? Не би ли било това абсурдно? Хората, които не познават Моята нормална човешка природа, са онези, които използват собствените си представи, за да измерват това, което Аз върша в Моята човешка природа. Наместо да се подчинят, с очите си от плът те търсят за какво да Ми придирят. Може би словата, които съм изрекъл, са били напразни? Казах, че Моята нормална човешка природа е неделима част от Мен, Самия Бог, и че това е правилният начин, по който Моята нормална човешка природа и пълна божествена същност се съчетават помежду си. Когато нещата, които правя чрез Моята нормална човешка природа, не съответстват на човешките представи, онези, които Ме отричат, и онези, които не Ми съответстват, биват разкрити. След това Моята пълна божествена същност говори чрез човешката природа и по този начин Аз съм се справил с някои хора. Ако ти не разбираш какво правя, но въпреки това можеш да се подчиниш, тогава ти си от този тип хора, които Аз не порицавам. Аз просто просвещавам такива хора. Аз обичам такива хора и поради твоето подчинение Аз те просвещавам. Тези, които оспорват Моята божествена същност, са онези, които не знаят словата Ми, които са несъвместими с Моята нормална човешка природа и които не одобряват какво върша в божествената Си същност (например Моя гняв или създаването на църквата и т.н.). Всичко това е израз на съпротива спрямо Моята божествена същност. Има нещо обаче, на което трябва да наблегна, и всеки един от вас трябва да обърне внимание на това: тези, които не са съвместими с личността, която съм Аз днес, противостоят на Моята божествена същност. Защо продължавам да казвам, че личността, която съм Аз, е изцяло Самият Бог? Нравът на личността, която съм Аз, обхваща Божествения нрав в неговата цялост. Не използвайте човешки представи, за да Ме измервате. Дори сега много хора все още твърдят, че Аз притежавам нормална човешка природа и че не всяко от нещата, които върша, задължително е правилно. Когато хората се държат така, те не желаят ли просто смъртта си? Те не знаят и една дума от това, което Аз казвам, и са абсолютни потомци на слепите и деца на големия червен змей! Ще кажа на всеки един още веднъж (и след това няма да повтарям и всички, които отново извършат това оскърбление, със сигурност ще бъдат прокълнати): Моите думи, Моят смях, Моето хранене, Моето живеене, Моята реч и Моето поведение се вършат от Мен — Самия Бог — и в тях няма ни най-малка следа от човешка природа. Никаква! Съвсем никаква! Хората трябва да спрат да играят своите манипулативни игрички и да престанат с жалките си сметки. Колкото повече хората продължават с тях, толкова по-обречени ще бъдат. Вслушайте се в съвета Ми!

Аз винаги търся най-съкровеното в сърцето на всекиго, търся всяка дума и действие на всеки един от вас. Виждам ясно един по един онези, които харесвам и които не харесвам. Това е нещо, което хората не могат да си представят, и освен това то е нещо, което не могат да постигнат. Казал съм толкова много и съм направил толкова много неща. Кой би могъл да посочи каква е целта на Моите думи и на това, което върша? Никой. Ето защо ще изговоря още повече слова. От една страна, това ще отстрани всички хора, които не харесвам, докато от друга страна, ще накара и вас да страдате малко повече в тази връзка, така че да усетите възкресението още веднъж, но с повече суровост. Това не може да бъде определено от хора, нито пък някой може да го предотврати. Дори и да знаете това сега, когато дойде времето, вие пак няма да можете да избегнете този вид страдание, защото това е методът на Моето дело. Трябва да работя така, за да постигна Моите цели и за да може Моята воля да се изпълни за вас. Ето защо се нарича „последното страдание, което ще трябва да изтърпите“. След това плътта ви вече никога няма да страда, защото големият червен змей ще бъде унищожен от Мен и няма да дръзне отново да се бунтува. Това е крайната стъпка преди влизането в тялото. Това е преходният етап. Но не се страхувайте — Аз определено ще ви преведа през редица трудности. Вярвайте, че Аз съм Самият праведен Бог и че това, което Аз казвам, със сигурност ще се случи. Аз съм Самият Бог, на Когото да се доверите. Всички държави, всички земи и всички вероизповедания се връщат към Мен и се тълпят пред Моя трон. Това е Моята велика мощ и Аз ще съдя всеки син на бунта и ще го хвърля в езерото от огън и жупел — всяко едно без изключение. Всички трябва да отстъпят. Това е последната стъпка от Моя план за управление и след като тя завърши, за Мен ще настъпи покой, защото всичко ще е направено и Моят план за управление ще е приключил.

Тъй като темпото на Моето дело се ускори (въпреки че Аз изобщо не се тревожа), Аз разкривам Моите думи пред вас всеки ден и откривам мистериите, които пазя за вас всеки ден, така че да можете плътно да следвате стъпките Ми. (Това е Моята мъдрост. Аз използвам Моите слова, за да усъвършенствам хората, но и за да ги поразявам. Всички четат Моите слова и могат да действат съгласно Моята воля в Моите слова. Онези, които са скептични, ще бъдат скептични, а онези, които трябва да бъдат разкрити, ще покажат истинските си цветове. Непокорните ще се съпротивляват, а онези, които Ме обичат във вярност, ще Ми станат още по-верни. По този начин всички ще могат да следват Моите стъпки. Всички тези ситуации, които описах, представляват методи, по които Аз действам, и цели, които Аз желая да постигна.) В миналото Аз съм казвал нещо от този тип: както Аз ви водя, така и вие трябва да търсите. Каквото и да ви казвам, вие трябва да слушате. Какво имам предвид с това? Знаете ли? Какви са целта и значимостта на Моето слово? Разбирате ли? Колко хора могат напълно да предадат това? Когато казвам „Както Аз ви водя, така и вие трябва да търсите“, Аз не просто имам предвид насоката, която давам в качеството Си на личността, която съм, а по-скоро имам предвид словата, които говоря, и пътя, по който поемам. Днес тези слова наистина се изпълниха. Още щом изрека Моите слова, всички демонични образи се разкриват пред светлината на Моето присъствие, давайки ви ясна представа кои са всичките те. Тези Мои изявления представляват не само оповестяване на Сатана, но също и поверение към всички вас. Повечето от вас пренебрегвате тези слова, вярвайки, че те представляват поверение към вас. Вие не осъзнавате, че това са слова на правосъдие и слова, които носят власт. Целта на Моите слова е да заповядам на Сатана да полага труд за Мен, както е редно, и да Ми се подчини напълно. От мистериите, които разкрих в миналото, все още има много, които не сте разбрали. Затова в бъдеще Аз ще ви разкрия повече, така че да можете да имате по-ясно и по-цялостно разбиране.

Когато идват катастрофи, всеки е ужасен. Всички хора плачат жално и чувстват отвращение от злините, които са извършили в миналото, но тогава е твърде късно, тъй като това е ерата на гнева. Не е тогава времето да се спасяват хора и да се дарява милост, а е време за отделяне на всички, които полагат труд, за да могат Моите синове да управляват вместо Мен. Това наистина е различно от миналото; то е безпрецедентно от времето на сътворението. Тъй както някога създадох света, така и ще го унищожа и това, което съм предопределил да се случи, никой не ще може да промени. Двата термина „целокупните християни“ и „целокупните универсални нови хора“ преди бяха споменавани доста често. Как би трябвало да бъдат обяснени? Дали „целокупните християни“ се отнася до първородните синове? Дали „целокупните универсални нови хора“ се отнася също до първородните синове? Не, хората не тълкуват правилно тези изрази. Тъй като човешките представи могат да им помогнат да разбират нещата само до тази степен, Аз ще ги разясня за вас тук и сега. Целокупните християни и целокупните универсални нови хора не са едно и също нещо. Те имат отделни значения. Въпреки че тези два термина са много сходни по звучене и може да изглеждат като едно и също нещо, истинската ситуация е напълно различна. За кого точно се отнася „целокупни християни“? Или за какво се отнася? Говорейки за християни, всеки безусловно ще помисли за Мен. В това няма да има нищо грешно. Освен това в човешките представи терминът „хора“ определено ще се отнася до човешки същества. Никой няма да го свърже с нещо друго. Когато говорим за термина „целокупен“, хората биха си помислили, че това значи сбор от много хора, които на практика са едно цяло и затова се наричат „целокупни“. Тук може да се види колко опростени са човешките мозъци. Те въобще не могат да разберат Моя смисъл. Сега Аз официално ще започна да обяснявам какво представляват целокупните християни (но хората трябва да оставят настрани своите собствени представи, иначе никой няма да може да разбере и дори ако Аз обясня термина, те няма да повярват, нито ще могат да вникнат в него): когато Моите слова бъдат изречени, Моите първородни синове ще могат да действат съгласно Моите намерения и да изразяват Моите намерения, така те ще са с едно сърце и една уста. Докато те съдят всички нации и всички народи, те ще могат да осъществяват Моята праведност и да прилагат Моите управленски закони — те изразяват Мен и са Моя проява. И така, може да се каже, че целокупните християни са явлението на прилагането на Моите управленски закони от Моите първородни синове. Те са властта в ръцете на първородните синове. Всичко това е свързано с Христос, оттам и терминът „християни“. В допълнение, всички първородни синове могат да действат според Моите намерения и по тази причина Аз използвам термина „целокупни“. „Целокупните универсални нови хора“ означава всички хора в Моето име. С други думи — Моите първородни синове, Моите синове и Моите хора. Думата „нов“ е свързана с Моето име. Тъй като те са в Мое име (Моето име носи всичко и е вечно ново и никога не остарява. То е непроменимо от човека) и тъй като те ще останат живи завинаги в бъдещето, те са универсалните нови хора. Думата „целокупен“ тук се отнася за броя на хората, а не означава същото като в предишния случай. Когато се говори Моето слово, всички трябва да вярват в него. Не го подлагайте на съмнение. Отървете се от вашите човешки представи и човешки мисли. Моят текущ процес на разкриване на мистерии е именно процесът на отстраняване на човешки представи и мисли. (Тъй като хората използват собствените си представи, за да измерват Мен и онова, което казвам, Аз използвам Моите собствени разкрити мистерии за отстраняване на човешките представи и мисли). Тази работа скоро ще се свърши. Когато Моите мистерии се разкрият до определена степен, хората почти няма да разсъждават повече върху Моите слова и ще престанат да Ме измерват с човешките си представи. Аз ще разкривам това, което те си мислят всеки ден и ще му отвръщам подобаващо. В един определен момент хората ще спрат да мислят. Главите им ще се изпразнят от мисъл и те напълно ще се подчинят на словата Ми. Това ще бъде времето, когато вие ще влезете в духовното царство. Това е стъпка в Моето дело, след която Аз ще ви позволя да влезете в духовното царство. Вие трябва да се отървете от всички човешки представи преди да успеете да станете святи и непорочни и да влезете в духовното царство. Това се има предвид под „Аз съм свято духовно тяло“. Вие обаче трябва да действате в съответствие с Моите стъпки и преди да сте го разбрали, Моето време ще дойде.

Предишна: Глава 105

Следваща: Глава 107

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger