Глава 107

Когато словата Ми достигнат определено ниво на строгост, повечето хора се оттеглят заради тях — и точно в този момент се разкриват първородните Ми синове. Казах, че не вдигам пръст, а използвам само словата Си, за да постигна всички неща. Със словата Си унищожавам всичко, което мразя, и ги използвам, за да усъвършенствам първородните Си синове. (Когато се изговорят словата Ми, седемте гърма ще прозвучат и в този момент Моите първородни синове и Аз ще променим своята форма и ще навлезем в духовното царство.) Когато казах, че Моят Дух осъществява лично дело, имах предвид, че словата Ми постигат всичко и от това е очевидно, че съм всемогъщ. Следователно човек може да види с още по-голяма яснота целта и предназначението зад всяко изречение, което произнасям. Както казах и преди, всичко, което изказвам в Своята човешка природа, е аспект на Моето проявление. Така че тези хора, които не могат да бъдат сигурни и които не вярват истински в това, което казвам в рамките на нормалната Ми човешка природа, трябва да бъдат премахнати! Многократно съм подчертавал, че Моята нормална човешка природа е незаменим аспект на Моята пълна божественост, но толкова много хора продължават да се съсредоточават върху второто и пренебрегват първото. Ти си сляп! Казваш, че не съответствам на твоите представи и че човекът, Който съм, не съответства на твоя Бог. Могат ли тези хора да останат в Моето царство? Ще те стъпча под краката Си! Посмей да продължиш да Ми се противопоставяш! Посмей да продължиш с това своеволие! Моята усмивка не се вписва в представите ти, речта Ми не е приятна за ушите ти и действията Ми не са от полза за теб — прав ли съм? Всички тези неща трябва да са по твой вкус. Това ли харесва Бог? И дали тези хора все още искат да останат в Моя дом и да получат благословии в Моето царство? Дали не бленуваш? Откога нещата са толкова чудесни! Ти искаш да Ми се възпротивяваш, но независимо от това желаеш да получиш благословии от Мен. Казвам ти: в никакъв случай! Както съм казвал много пъти, онези, които влизат в Моето царство и получават благословии, трябва да бъдат хора, които обичам. Защо наблягам на тези слова? Знам и разбирам какво мисли всеки един. Няма нужда да посочвам мислите им една по една. Истинските им форми ще бъдат разкрити чрез Моите слова на правосъдие и всички ще плачат със скръб пред съдийския Ми престол. Това е очевиден факт, който никой не може да промени! В крайна сметка Аз ще ги вкарам в бездънната пропаст един по един. Това е крайният резултат, който искам да постигна с Моето правосъдие за дявола Сатана. Трябва да използвам правосъдие и управленски закони, за да се занимавам с всеки човек, и по този начин наказвам хората. Имате ли някакво истинско разбиране за това? Не е нужно да давам на Сатана причина. Аз просто използвам Моя железен скиптър, за да го удрям, докато почти умре и непрекъснато моли за милост. Следователно, когато хората четат Моите слова на правосъдие, те не могат да ги разберат ни най-малко, но от Моя гледна точка всеки ред и всяко изречение е изпълнение на Моите управленски закони. Това е очевиден факт.

Тъй като днес споменах правосъдието, тази тема засяга съдийския престол. В миналото вие често казвахте, че ще получите правосъдие пред престола на Христос. Вие имате някакво разбиране за правосъдието, но не можете да си представите съдийския престол. Може би някои хора смятат, че съдийският престол е физически обект или могат да си представят, че това е голяма маса, или може би го виждат като съдийско място като тези в светския свят. Разбира се, този път в Моето обяснение Аз няма да отричам това, което сте казали, но за Мен нещата във въображението на хората все още носят символично значение. Така пропастта между това, което хората си представят, и Моят смисъл, е все още толкова голяма, колкото и тази между небето и земята. В представите на хората има много човеци, които лежат на земята пред съдийския престол, плачейки със скръб и молейки за милост. С това човешкото въображение е достигнало своя връх и никой не може да си представи нищо повече от това. В такъв случай какво е съдийският престол? Преди да разкрия това тайнство, трябва да отхвърлите всички ваши предишни погрешни схващания. Само тогава Моята цел може да бъде постигната. Това е единственият начин, по който вашите представи и мисли по този въпрос могат да бъдат разсеяни. Всеки път, когато говоря, трябва да внимавате. Вече не трябва да бъдете невнимателни. Моят съдийски престол е установен от създаването на света. В миналите векове и поколения мнозина са умрели пред него, но също така мнозина са се изправяли пред него, връщайки се към живота. Може също да се каже, че от началото до края Моето правосъдие никога не спира и следователно Моят съдийски престол винаги съществува. Всеки път, когато се споменава съдийският престол, хората усещат следа от страх. Разбира се, от това, което казах по-горе, вие нямате представа какво представлява този съдийски престол. Съдийският престол съществува заедно с правосъдието, но те са от два различни вида материя. (Тук „материя“ не се отнася до физически обект, а до слова. Хората изобщо не могат да видят тази материя.) Присъдата се отнася до словата Ми. (Независимо дали са тежки, или леки, всички те са включени в Моето правосъдие. Всичко, което излиза от устата Ми, е правосъдие.) Преди хората разделяха словата Ми на много различни категории, включително слова на правосъдие, слова на милост и слова, които поддържат живота. Днес ще изясня за вас, че правосъдието и Моите слова са взаимосвързани. Това означава, че правосъдието е Моите слова, а словата Ми са правосъдие. В никакъв случай не трябва да говорите за тях отделно. Хората си представят, че тежките слова са правосъдие, но тяхното разбиране не е пълно. Всичко, което казвам, е правосъдие. Началото на правосъдието, за което се говореше в миналото, се отнасяше до това кога Моят Дух официално е започнал да работи на всяко място и да изпълнява Моите управленски закони. В това изречение „правосъдие“ се отнася до действителната реалност. Сега ще обясня съдийския престол: защо казвам, че съдийският престол съществува от вечност до вечност и върви рамо до рамо с Моето правосъдие? Нима сте придобили някакво разбиране за това от Моето обяснение на правосъдието? Съдийският престол се отнася до човешкото същество, което съм Аз. От вечност до вечност Аз винаги се изразявам и говоря. Аз живея вечно, така че Моят съдийски престол и Моето правосъдие са във вечно съжителство. Това трябва да е станало ясно досега! Във въображението на хората те се отнасят към Мен като към предмет, но в това отношение Аз нито ви обвинявам, нито ви осъждам. Надявам се само, че ще бъдете послушни и ще приемете Моето откровение и ще познаете от него, че Аз съм Самият всеобхватен Бог.

Словата Ми са напълно неразбираеми за хората, стъпките Ми са невъзможни за откриване от тях и волята Ми е невъзможна за разбиране от тях. Така че състоянието, в което сте днес (да можете да приемете Моето откровение, да схванете волята Ми отвътре и да следвате стъпките Ми през него), е напълно резултат от Моите чудодейни действия, Моята благодат и Моето състрадание. Един ден дори ще ви позволя да видите мъдростта Ми, да съзрете какво съм направил с ръцете Си и да зърнете чудото на Моето дело. Когато дойде това време, подробните проекти на целия Ми план за управление ще бъдат напълно разкрити пред очите ви. Навсякъде из вселенския свят и всеки ден части от Моите чудодейни действия се проявяват и всички полагат труд, за да може Моят план за управление да бъде изпълнен. Когато това бъде напълно разкрито, вие ще видите какви хора съм уредил да полагат труд, какви хора съм уредил да изпълняват Моята воля, какво съм постигнал чрез използването на Сатана, какво съм осъществил Аз Самият, какви хора плачат, какви хора скърцат със зъби, какви хора ще бъдат унищожени и какви хора ще паднат в погибел. Под „унищожени“ имам предвид онези, които ще бъдат хвърлени в езерото от огън и жупел и ще бъдат напълно изгорени. Под „погибел“ имам предвид онези, които ще бъдат хвърлени в бездънната пропаст, за да гният там през цялата вечност. Затова не смятайте разрушението и погибелта за едно и също нещо. Напротив, двете са много различни. Полагащите труд, които днес изоставят името Ми, ще претърпят погибел, а които не са от Моето име, ще претърпят разрушение. Ето защо казвам, че онези, които паднат в погибел, ще Ме възхваляват вечно след Моето правосъдие, но все пак тези хора никога няма да се отърват от Моето наказание и винаги ще приемат Моето управление. Ето защо казвам, че бездънната пропаст е ръката, която използвам, за да наказвам хората. Също така казвам, че всичко е в Моите ръце. Въпреки че казах, че „бездънната пропаст“ се отнася до влиянието на Сатана, тя също е в Моите ръце, които използвам, за да наказвам хората. Така че всичко е в Моите ръце и няма противоречие. Словата Ми не са безотговорни, всички те са правилни и последователни. Те не са нито измислени, нито безсмислени, и всеки трябва да вярва на Моите слова. В бъдеще ще страдате заради това. Заради словата Ми много хора охладняват или се отчайват, или се разочароват, или плачат горчиво, или ридаят. Ще има всякакъв вид реакции. Един ден, когато всички хора, които мразя, се оттеглят, Моето велико дело ще се изпълни. В бъдеще много хора ще паднат заради първородните синове и в крайна сметка всички те ще си тръгнат, стъпка по стъпка. С други думи, домът Ми постепенно ще стане свят и всички видове демони постепенно ще се оттеглят от Моята страна, заминавайки си тихо, смирено и без нито дума на оплакване. След това ще се разкрият всички Мои първородни синове и ще започна следващата стъпка от делото Си. Само тогава първородните синове ще бъдат царе с Мен и ще управляват цялата вселена. Това са етапите на Моето дело и те са важна част от Моя план за управление. Не пренебрегвайте това. В противен случай ще направите грешка.

Времето, когато словата Ми се разкрият пред вас, е времето, когато започвам делото Си. Нито едно от словата Ми няма да остане неизпълнено. За Мен един ден е като хиляда години, а хиляда години са като един ден. По какъв начин разбирате това? Вашата представа за времето е много по-различна от Моята, защото Аз контролирам вселената и постигам всички неща. Делото Ми се осъществява ден след ден, стъпка по стъпка и етап след етап. Още повече, напредъкът на Моето дело не спира дори и за секунда: във всеки един момент то се осъществява постоянно. Моите слова никога не са прекъсвани, още от създаването на света. И до днес продължавам да говоря и да изказвам Своите слова. Това ще остане непроменено и в бъдеще. Времето Ми обаче е внимателно уредено и организирано и е много подредено. Ще направя това, което трябва да направя, когато трябва да го направя (с Мен всички ще бъдат освободени, всички ще бъдат свободни), и нищо не Ме безпокои ни най-малко по отношение на етапите на Моето дело. Мога да уредя всеки в Моя дом. Мога да уредя всеки в света, но изобщо не съм зает, защото Моят Дух работи. Моят Дух изпълва всяко място, защото Аз съм Самият уникален Бог и целият вселенски свят е в Моите ръце. Така човек може да види, че Аз съм всемогъщ, мъдър и че славата Ми изпълва всяко кътче на вселената.

Предишна: Глава 106

Следваща: Глава 108

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger