Глава 104

Всички люде, събития и вещи извън Мен ще изчезнат, докато всички хора, събития и вещи в Мен ще получат всичко от Мен и ще се прославят с Мен, ще влязат в Моята планина Сион, ще влязат в Моята обител и завинаги ще съжителстват с Мен. Аз създадох всички неща в началото и ще завърша делото Си в края. И Аз ще бъда и ще властвам като Цар завинаги. Междувременно Аз също така оглавявам и управлявам цялата вселена. Никой не може да отнеме Моята власт, защото Аз съм Самият Бог. Освен това Аз имам могъществото да предам Своята власт на първородните Си синове, така че да могат да царуват заедно с Мен. Тези неща ще съществуват вечно и никога не могат да бъдат променени. Това е Моят управленски закон. (Когато говоря за Моя управленски закон, Аз имам предвид какво се случва в Моето царство и какво ще съществува вечно и никога не може да бъде променено.) Всеки трябва да бъде убеден с цялото си сърце и трябва да види Моята огромна сила в онези, които обичам. Никой не може да посрамва името Ми; всеки, който го направи, трябва да се махне от тук! И не защото Аз съм безмилостен, а защото ти не си праведен. Ако нарушиш Моето наказание, тогава Аз ще се разправя с теб и ще направя така, че да загинеш во веки веков. (Разбира се, всичко това се отнася до хората, които не са Мои първородни синове.) Такава измет не е добре дошла в дома Ми, така че побързай и се махай оттук! Не се бави нито минута, нито дори секунда! Ти трябва да правиш това, което Аз казвам, или в противен случай ще те унищожа с една дума. По-добре е да не се колебаеш и да не се опитваш да бъдеш измамен. Когато си пред Мен, ти измисляш глупости и Ме лъжеш в лицето. Побързай и се махай! Времето Ми за подобни неща е ограничено. (Когато е време да се служи, тези хора ще служат, а когато дойде време да напуснат, ще напуснат. Аз върша нещата с мъдрост, и никога нито минута, нито дори секунда по-рано или по-късно; никога. Всичките Ми действия са праведни и съвсем точни.) Когато обаче става дума за Моите първородни синове, Аз съм безкрайно търпелив и Моята любов към вас е вечна, позволявайки ви завинаги да се наслаждавате на приятни блага и вечен живот с Мен. Междувременно вие никога няма да срещате пречки или да търпите Моето правосъдие. (Това се отнася за тогава, когато започнете да се наслаждавате на благата.) Това е безпределната благословия и обещанието, което Аз дадох на Моите първородни синове, когато създадох света. Вие трябва да съзрете Моята праведност в това отношение: Аз обичам онези, които съм предопределил, и мразя онези, които съм изоставил и отстранил, во веки веков.

Като Мои първородни синове всички вие трябва да спазвате собствените си задължения и да стоите твърдо на собствените си места. Бъдете първата реколта плодове, издигнати пред Мен, и приемете Моя личен надзор, така че да можете да преживеете Моя славен образ и така че светлината на Моята слава да може да блести на вашите лица, така че Моите слова да могат да бъдат разпространявани от вашите уста, така че Моето царство да може да бъде управлявано от вас, и така че да господствате над Моя народ. Тук споменавам „първата реколта плодове“, както и термини като „издигнати“. Какво са „първата реколта плодове“? Според човешките представи, те са възприемани като първата група избрани хора, победителите или хората, които са първородни синове. Всичко това са заблуди и погрешни тълкувания на Моето слово. Първата реколта плодове са хората, които са получили откровение от Мен и на които е дадена власт от Мен. Думите „първа реколта“ се отнасят до това да бъдеш притежаван от Мен и да бъдеш предопределен и избран от Мен. „Първа реколта“ не означава „пръв по ред“. „Първата реколта плодове“ не са материални неща, видими за човешките очи. Тези така наречени „плодове“ се отнасят до неща, които излъчват аромат (това е символично значение); тоест, отнасят се до хора, които могат да Ме преживеят, да Ме проявят и да живеят с Мен завинаги. Когато говоря за „плодове“, имам предвид всички Мои синове и народи, докато „първата реколта плодове“ се отнася за първородните синове, които ще властват заедно с Мен като царе. Следователно „първа реколта“ трябва да се обясни като „овластени“; това е истинското значение на израза. „Да бъдеш издигнат“ не означава да бъдеш вдигнат от ниско на високо място, както хората биха могли да си представят Това е огромна грешка. „Да бъдеш издигнат“ се отнася за Моето предопределение и последващо избиране. То е насочено към всички онези, които съм предопределил и избрал. Всички онези, които са издигнати, са хора, които са придобили статут на първородни синове или синове, или които са Божии люде. Това е абсолютно несъвместимо с представите на хората. Онези, които в бъдеще ще споделят Моята обител, са всички, които са били издигнати пред Мен. Това е абсолютно вярно, непроменимо и неопровержимо. Това е контранападение срещу Сатана. Всеки, когото съм предопределил, ще бъде издигнат пред Мен.

Как се обяснява „светата тръба“? Какво е вашето разбиране за това? Защо се казва, че е свята и че вече звучи? Това трябва да бъде обяснено от стъпките на Моето дело и разбрано от метода, по който работя. Моментът, когато Моят съд става публично достояние, е когато Моят нрав бива разкрит на всички народи и хора. Това е времето, когато звучи светата тръба. Конкретно, Аз често казвам, че нравът Ми е свят и ненакърним, поради което „свят“ се използва за описание на „тръбата“. От това става ясно, че „тръба“ се отнася до Моя нрав и представлява това, което Аз съм и имам. Може също да се каже, че Моят съд е в ход всеки ден, Моят гняв се освобождава всеки ден и Моето проклятие сполетява всяко едно нещо, което ежедневно не съвпада с Моя нрав. Тогава може да се каже, че времето, когато започва Моят съд, е времето, когато затръбява светата тръба, и тя продължава да звучи всеки ден, без да прекъсва нито за миг и без да спира дори за минута или секунда. Отсега нататък светата тръба ще звучи все по-силно и по-силно, успоредно с постепенното настъпване на големи бедствия. С други думи, заедно с откровението на Моя праведен съд, Моят нрав ще става все по-очевиден и това, което съм и имам, все повече ще се натрупва у Моите първородни синове. Ето как ще действам Аз в бъдещето. От една страна, ще подкрепям и спасявам онези, които обичам, докато от друга страна, ще използвам словото Си, за да разкрия всички онези, които презирам. Помнете! Това е методът на Моето дело, стъпките на Моето дело, което е абсолютно истинно. Планирам това от сътворението и то не може да бъде променено от никого.

Все още има много части от Моето слово, които са трудни за разбиране от хората, затова Аз съм подобрил още повече Моя стил на говорене и методите, с които разкривам тайни. Тоест, Моят стил на говорене се променя и подобрява ежедневно, всеки ден с нови форми и методи. Това са стъпките на Моето дело и те не могат да бъдат променени от никого. Хората могат да говорят и действат единствено в съответствие с това, което казвам. Това е абсолютната истина. Направил съм подходящи нагласи както в Моята личност, така и в Моята плът. Във всяко действие и дело на Моята човешка природа се съдържа аспект от мъдростта на Моята божественост. (Тъй като човечеството изобщо не притежава никаква мъдрост, когато казвам, че първородните синове имат Моята мъдрост, това се отнася до факта, че те имат в себе си Моя божествен нрав.) Когато първородните синове вършат глупости, то е защото все още имате човешки черти у себе си. Затова вие трябва да се освободите от подобна човешка глупост и да правите това, което Аз обичам и да отхвърляте онова, което Аз мразя. Всеки, който произлиза от Мен, трябва да се върне, за да бъде в Мен всеки, който е роден от Мен, трябва да се върне, за да сподели Моята слава. Онези, които мразя, трябва да бъдат изоставени и изолирани от Мен един по един. Това са стъпките на Моето дело. Това е Моето управление и това е планът на Моето шестхилядолетно творение. Онези, които изоставям, трябва да се подчинят и покорно да Ме напуснат. Всички онези, които обичам, трябва — заради благословиите, с които съм ги дарил, — да Ме хвалят, така че името Ми да стане още по-славно и божествената светлина да бъде добавена към Моя божествен образ. Така те ще се изпълнят с Моята мъдрост в Моя прослава и още повече ще прославят името Ми в Моята божествена светлина!

Предишна: Глава 103

Следваща: Глава 105

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger