Глава 103

Гръмотевичен глас звучи и разтърсва цялата вселена. Толкова е оглушителен, че хората не могат навреме да отскочат от пътя му. Някои от тях са убити, други са изтрити от лицето на земята, а трети са осъдени. Никой досега не е виждал подобно зрелище. Слушайте внимателно: гръмотевиците са придружавани от звуци на ридания и тези звуци идват от Хадес, идват от ада. Това са горчивите ридания на онези синове на бунта, които осъдих. Онези, които не слушаха какво казвам, които не приложиха думите Ми на практика, бяха съдени строго и си навлякоха проклятието на гнева Ми. Моят глас е съд и гняв; не съм благ с никого и не проявявам милосърдие към никого, защото Аз съм Самият праведен Бог и съм обзет от гняв и съм завладян от желание да изгарям, пречиствам и унищожавам. В Мен няма нищо скрито и няма плътски чувства, напротив — всичко е открито, праведно и безпристрастно. Тъй като Моите първородни синове вече са с Мен на престола и управляват всички нации и всички народи, започва съд над несправедливите и неправедните неща и хора. Ще ги проуча поединично, без да пропускам нищо, и ще ги разоблича докрай. Защото Моят съд се разкри напълно пред всички и започна своята работа, и Аз не запазих нищо в тайна. Ще изхвърля всичко, което не е в съгласие с намеренията Ми, и нека то умре завинаги в бездънната пропаст. Такава е Моята праведност и такава е Моята откровеност. Никой не може да промени това и всичко трябва да се подчинява на заповедите Ми.

Повечето хора пренебрегват словата Ми и приемат, че думите са просто думи, а фактите са факти. Те са слепи! Не знаят ли, че Аз съм Самият истински Бог? Думите и делата Ми се случват едновременно. Не е ли наистина така? Хората просто не разбират думите Ми и само просветените могат наистина да разберат. Това е факт. Щом хората видят думите Ми, те губят ума си от страх и хукват да си търсят скривалище. Това важи с още по-голяма сила за момента, когато настъпи Моят съд. Когато създадох всичко, когато унищожавам света и когато правя първородните Си синове цялостни, всичко това се извършва само с една дума от устата Ми, защото самото Ми слово е власт и съд. Може да се каже, че личността, която съм, е съд и величие. Това е неизменен факт. Това е един от аспектите на Моите управленски закони, само един от начините Ми да съдя хората. За Мен всичко — всички хора, всички дела и всичко съществуващо — е в Моите ръце и подлежи на Моя съд. Никой и нищо не се осмелява да се държи необуздано и своеволно и всичко трябва да се извършва в съответствие с думите, изречени от устата Ми. В човешките представи всеки вярва на думите на личността, която съм. Когато се чуе гласът на Моя Дух, хората се съмняват. Те нямат абсолютно никакво познание за Моето всемогъщество и дори отправят упреци към Мен. Казвам ти, че всички, които се съмняват в словата Ми и които пренебрегват думите Ми, ще са онези, които ще бъдат унищожени. Те са вечните синове на погибелта. От това следва, че първородните синове са много малко, тъй като това е методът Ми на работа. Както вече казах, изпълнявам всичко, без дори да си мръдна пръста: използвам само думите Си. В това се съдържа Моето всемогъщество. В Моите думи никой не може да открие източника или целта на онова, което изричам. Хората не могат да постигнат това, те могат да действат само като Ме следват и вършат всичко в съответствие с Моите намерения, в съгласие с Моята праведност, така че семейството Ми да има праведност и спокойствие, да живее вечно и да остане завинаги непоколебимо и непоклатимо.

Моят съд идва при всеки, Моите управленски закони засягат всички, Моите думи и Моята личност са разкрити пред всички. Това е времето на великото дело на Моя Дух (на този етап има разграничение между онези, които ще бъдат благословени, и онези, които ги очакват беди). Щом думите Ми бъдат изречени, Аз вече съм разграничил онези, които ще получат благословия, и онези, които ги очакват беди. Това е пределно ясно и Аз мога да го видя с един поглед. (Казвам това във връзка с Моята човешка природа, следователно тези думи не противоречат на Моето предопределение и избор.) Бродя по планините и реките и сред всичко съществуващо, през пространството на Вселената, наблюдавам и пречиствам всяко място, така че онези нечисти места и неморални земи да престанат да съществуват и да бъдат изпепелени докрай в резултат на словото Ми. За Мен всичко е лесно. Ако сега е времето, което съм предопределил за унищожението на света, Аз бих могъл да го погълна с изричането на една дума. Но моментът още не е настъпил. Всичко трябва да е готово, преди да свърша тази работа, така че планът Ми да не бъде объркан и да няма прекъсване в управлението Ми. Знам как да го направя разумно: притежавам Своята мъдрост и Своите приготовления. Хората не трябва да си мърдат пръста — внимавайте да не бъдете поразени от ръката Ми. Това вече е упоменато в Моите управленски закони. Тук можете да видите строгостта на Моите управленски закони, както и принципите, заложени в основата им, които имат две страни: от една страна, убивам всички, които не са съгласно намеренията Ми и които нарушават Моите управленски закони; от друга страна, в гнева Си проклинам всички, които нарушават Моите управленски закони. Тези две страни са задължителни и представляват ръководните принципи в основата на Моите управленски закони. Съдбата на всеки се определя според тези два принципа, без емоции, независимо от това колко е лоялен човекът. Това е достатъчно, за да покажа Моята праведност, Моето величие и Моя гняв, който ще изпепели всичко земно, всичко светско и всичко, което не е съгласно намеренията Ми. В думите Ми се крият тайни, които остават скрити, но в тях има и тайни, които се разкриват. Така, според човешките представи и в човешкия ум, думите Ми са винаги неразбираеми, а сърцето Ми е винаги непроницаемо. Това означава, че трябва да изтръгна хората от техните идеи и техния начин на мислене. Това е най-важната точка от Моя план за управление. Трябва да го направя точно така, за да спечеля първородните Си синове и да завърша онова, което искам да направя.

Бедствията по света се увеличават с всеки изминал ден, а силата на катастрофалните бедствия в Моя дом нараства още повече. Хората наистина нямат къде да се скрият, няма къде да се скатаят. Тъй като преходът се извършва в този момент, никой не знае къде ще премине в следващия етап. Това ще стане ясно едва след Моя съд. Помни! Това са етапите на Моята работа и това е методът, по който работя. Ще утешавам Моите първородни синове един по един, ще ги възвисявам лека-полека. Що се отнася до обслужващите, ще ги отстраня и изоставя един по един. Това е една част от Моя план за управление. След като бъдат разкрити всички обслужващи, ще бъдат разкрити и Моите първородни синове. (За Мен това никак не е сложно. След като чуят думите Ми, всички обслужващи постепенно ще отстъпят пред съда и заплахата на думите Ми и ще останат само Моите първородни синове. Това не става съзнателно, нито е нещо, което човешката воля може да промени. По-точно е работа, извършена лично от Моя Дух.) Това не е далечно събитие и би трябвало да можете да го усещате до известна степен на този етап от Моята работа и в Моето слово. За хората е необяснимо защо казвам толкова много и защо словата Ми са толкова непредсказуеми. Аз се обръщам към Моите първородни синове с тон на утеха, милосърдие и любов (тъй като винаги просвещавам тези хора и няма да ги напусна, тъй като съм ги предопределил), докато всички останали освен Моите първородни синове подлагам на суров съд и заплахи, като ги карам да живеят в постоянен страх и нервите им винаги да са изопнати. Щом ситуацията достигне определен етап, те ще излязат от това състояние (след като унищожа света, тези хора ще бъдат в бездънната пропаст), но никога няма да избягат от ръката на Моето правосъдие, нито ще се освободят от тази ситуация. Това е тяхната присъда, това е тяхното наказание. В деня, когато пристигнат чужденците, Аз ще разкрия тези хора един по един. Това са етапите на Моето дело. Разбирате ли сега намерението, което се крие зад предишните пъти, когато съм изричал тези думи? Според Мен нещо, което не е изпълнено, е същевременно нещо изпълнено, но онова, което е изпълнено, не е непременно нещо постигнато. Това е защото имам Своята мъдрост и Своя метод на работа, които са просто неразбираеми за хората. Когато получа резултатите от този етап (след като разкрия всички нечестивци, които Ми се противопоставят), ще продължа към следващия етап, тъй като пред волята Ми няма препятствия и никой не се осмелява да попречи на Моя план за управление, и нищо не смее да издига препятствия — те всички трябва да разчистят пътя! Деца на големия червен змей, чуйте Ме! Аз дойдох от Сион и се въплътих в този свят, за да спечеля Моите първородни синове, за да унижа вашия баща (тези думи са отправени към потомците на големия червен змей), за да подкрепя Моите първородни синове и да поправя несправедливостите, които са им нанесени. Затова не освирепявайте отново, защото ще оставя на Моите първородни синове да се разправят с вас. В миналото синовете Ми бяха преследвани и потискани, а понеже Отецът упражнява Своята власт заради синовете Си, те ще се върнат в Моите любящи обятия и никой повече няма да ги преследва и потиска. Аз не съм неправеден; това показва Моята праведност и това наистина е „любов към онези, които обичам, и омраза към онези, които мразя“. Ако казвате, че съм неправеден, тогава трябва да побързате да се махнете оттук. Не бъдете безсрамни използвачи в Моя дом. Трябва да побързаш да се върнеш в дома си, за да не се налага да те виждам повече. Вашето място е в бездънната пропаст и точно там ще попаднете. Ако сте в Моя дом, за вас няма да има място, защото вие сте товарни животни, вие сте инструментите, които използвам. Когато от вас вече няма полза, ще ви хвърля в огъня, за да ви изпепеля. Това е Моят управленски закон. Това е начинът, по който трябва да го изпълня, и само това показва метода Ми на работа и разкрива Моята праведност и Моето величие. Още по-важно е, че само по този начин ще дам възможност на Моите първородни синове да управляват заедно с Мен.

Предишна: Глава 102

Следваща: Глава 104

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger