Глава 102

Аз казах някои неща и Моето дело достигна до определен момент; всеки от вас трябва да схване Моята воля и в различна степен да може да разбере Моето бреме. Сега е повратната точка, когато плътта преминава в духовния свят — вие сте предтечите, които преминават от епоха в епоха, вселенските хора, които прекосяват вселената и земята от край до край. Вие сте Ми най-скъпи; вие сте тези, които обичам. Може да се каже, че не обичам никого освен вас, защото всичките Ми напрегнати усилия са били заради вас. Възможно ли е да не го знаете? Защо да създавам всички неща? Защо да ги разполагам така, че да ви служат? Всички тези действия бяха израз на любовта Ми към вас. Планините и всички неща в планините, земята и всички неща на земята Ме възхваляват и Ме прославят за това, че ви приобщих. Наистина, всичко е направено; нещо повече, всичко е направено старателно. Вие дадохте гръмко свидетелство за Мен и унизихте дяволите и Сатана заради Мен. Всички хора, дела и предмети извън Мен се подчиняват на Моята власт и всички, поради завършването на Моя план за управление, следват своя род (Моят народ принадлежи на Мен, а всички от рода на Сатана принадлежат на езерото от огън — те пропадат в бездънната пропаст, където ще ридаят вечно и ще погинат завинаги). Когато говоря за „погиване“ и „от там насетне отнемане на духа, душата и тялото“, имам предвид да ги предам на Сатана и да ги оставя да бъдат потъпкани. С други думи, всички, които не са от Моя дом, ще бъдат обект на унищожение и ще престанат да съществуват. Това не означава, както хората си представят, че те ще изчезнат. Може да се каже също, че всичко извън Мен, според Мен, не съществува, и това е истинското значение на погибелта. На човешките очи им се струва, че тези неща все още съществуват, но, според Мен, те са се превърнали в небитие и ще погинат вовеки. (Подчертавам, че хората, върху които вече не работя, са извън Мен.) Хората, колкото и да мислят, не могат да разберат това и колкото и добре да виждат, не могат да вникнат в него. Хората не могат ясно да разберат, освен ако не ги просветля, не ги озаря и изрично не им посоча. Нещо повече, всички стават все по-объркани, чувстват се все по-празни и все повече усещат, че няма път, който да следват — те са почти като мъртви. В момента повечето хора (тоест всички, с изключение на първородните синове) са в това състояние. Посочил съм тези неща с голяма яснота, и въпреки това такива хора не реагират и все още се грижат за плътските си удоволствия. Те ядат и после спят; спят и после ядат. Те не размишляват върху Моите слова. Дори когато са стимулирани, то е само за кратко; после те са все същите, каквито са били, напълно непроменени, сякаш изобщо не са Ме слушали. Това са типичните безполезни хора, които нямат никакво бреме; те са най-очевидните използвачи. След време Аз ще ги изоставя един по един, не се притеснявайте! Един по един ще ги върна в бездънната пропаст. Светият Дух никога не обработва такива хора и всичко, което те правят, произтича от дарбите, които са получили. Когато говоря за дарби, имам предвид, че това са хора без живот, които са Мои обслужващи. Не искам никой от тях и ще ги изпъдя (но към момента все още има известна полза от тях). Вие, които сте обслужващи, слушайте! Не си мисли, че щом те използвам, значи съм благосклонен към теб; не е толкова просто. Ако искаш да съм благосклонен, трябва да си някой, когото одобрявам и когото лично усъвършенствам. Такива хора обичам. Дори хората да кажат, че съм сгрешил, Аз никога няма да се откажа. Знаете ли това? Онези, които полагат труд, са само добитък и коне. Как могат да са Мои първородни синове? Няма ли това да е глупост? Няма ли да е нарушение на природните закони? Който има Моя живот и Моите качества, е Мой първороден син. Това е разумно. Никой не може да го опровергае. Така е редно. Иначе нямаше да има кой да изиграе тази роля, нито кой да я замести. Това не е въпрос, основан на емоции, защото Аз съм Самият праведен Бог. Аз съм Самият свят Бог. Аз съм Самият величествен, ненакърним Бог!

Всичко, което е невъзможно за хората, върви гладко и свободно за Мен. Никой не може да го спре и никой не може да го промени. Този свят, с цялата му необятност, е изцяло в Моите ръце, да не говорим за малкия дявол Сатана. Ако не беше Моят план за управление и ако не бяха първородните Ми синове, отдавна да съм унищожил това старо зло, както и тази разюздана епоха, толкова пропита с воня на смърт. Въпреки това Аз действам благопристойно и не говоря лекомислено. Щом кажа нещо, то ще бъде осъществено. Дори и да не беше така, винаги съществува аспектът на Моята мъдрост, която ще осъществи всичко за Мен и ще отвори пътя за Моите действия. Това е така, защото думите Ми са Моята мъдрост. Думите Ми са всичко. Хората фундаментално се провалят в опита си да ги разберат и не могат да ги осмислят. Често споменавам „езерото от огън“. Какво означава това? По какво се различава от езерото от огън и жупел? Езерото от огън и жупел се отнася до влиянието на Сатана, докато езерото от огън се отнася до целия свят, подвластен на Сатана. Всички в света подлежат на жертвено изгаряне в езерото от огън (тоест те стават все по-покварени и след като покварата им достигне определено ниво, ще бъдат унищожени от Мен един по един, което мога да направя лесно само като изрека една-единствена дума). Колкото по-голям е Моят гняв, толкова по-високо горят пламъците в езерото от огън. Става дума за това, че хората стават все по-зли. Времето, когато изригне Моят гняв, ще бъде и времето, когато ще изригне езерото от огън, тоест това ще е времето, когато ще погине целият вселенски свят. В този ден Моето царство ще бъде напълно осъществено на земята и ще започне нов живот. Това ще стане скоро. След като Аз го изрека, всичко ще се изясни. Това е човешкото виждане по въпроса, но според Мен нещата вече са предварително завършени, защото за Мен всичко е лесно. Аз казвам и то е направено. Аз казвам и то е установено.

Всеки ден ядете Моите слова, наслаждавате се на богатството в Моя храм, пиете вода от Моята река на живота и откъсвате плод от Моето дърво на живота. Какво е тогава богатството в Моя храм? Каква е водата в Моята река на живота? Какво е дървото на живота? Какъв е плодът от дървото на живота? Макар тези фрази да са често срещани, те все пак са неразбираеми за всички хора, които са объркани. Те ги произнасят безотговорно, използват ги безразсъдно и ги прилагат произволно. Богатството в храма не се отнася нито до думите, които съм изрекъл, нито до благодатта, която съм ви дарил. Какво тогава всъщност означава то? От древни времена не се е намерил някой, който да е имал щастието да се наслаждава на богатството в Моя храм. Едва в последните дни, сред първородните Ми синове, хората могат да видят какво е това богатство в храма Ми. „Храмът“ в тази фраза се отнася до Моята личност, отнася се до планината Сион, Моята обител. Без Моето разрешение никой не може нито да влезе, нито да излезе от нея. За какво се отнася „богатството“? То се отнася до благословението да можеш да царуваш с Мен в тялото. Най-общо казано, това се отнася до благословението на първородните синове да могат да царуват с Мен в тялото, и това не е трудно за разбиране. Водата от реката на живота има две значения: от една страна, тя се отнася до живата вода, която тече от Моята утроба, тоест всяко слово, което излиза от устата Ми. От друга страна, тя се отнася до мъдростта и стратегията, които стоят зад Моите действия, както и до това, което съм и което имам. Думите Ми съдържат безкрайни, скрити тайнства (а това, че тайнствата вече не са скрити, се споменава в контраст с миналото, но в сравнение с публичното откровение, което ще се случи в бъдеще, те все още са скрити. Тук „скрити“ не е категорично, то е относително). С други думи, водата в реката на живота е вечно течаща. В Мен има безкрайна мъдрост и хората изобщо не могат да схванат какво съм Аз и какво имам. Тоест водата на реката на живота е вечно течаща. Според хората в природата има много видове дървета, но никой никога не е виждал дървото на живота. Макар че го виждат днес, хората все още не го разпознават — и въпреки това дори говорят за ядене от дървото на живота. Това наистина е нелепо! Те биха яли от него безразборно! Защо казвам, че днес хората го виждат, но не го разпознават? Защо го казвам? Разбирате ли смисъла на думите Ми? Самият практически Бог днес е човекът, който съм Аз, и Той е дървото на живота. Не използвайте човешки представи, за да Ме измервате. Отвън не приличам на дърво, но знаеш ли, че всъщност Аз съм дървото на живота? Всяко Мое движение, речта Ми и поведението Ми са плодовете на дървото на живота и те са Моята личност — те са това, което трябва да ядат първородните Ми синове, така че в крайна сметка само първородните Ми синове и Аз ще станем напълно еднакви. Те ще могат да Ме изживяват и да свидетелстват за Мен. (Това са неща, които ще се случат, след като навлезем в духовния свят. Само в тялото можем да бъдем напълно еднакви. В плътта можем да бъдем само приблизително еднакви, но все още имаме своите предпочитания.)

Аз не само ще разкрия могъществото Си в първородните Си синове, но ще го разкрия и в управлението им над всички страни и всички народи. Това е една стъпка от Моето дело. Сега е моментът, нещо повече — сега е повратният момент. Когато всичко бъде изпълнено, ще видите какво изработват ръцете Ми и ще разберете как планирам и как управлявам — това обаче е ясно. Предвид развитието на всяка страна по света, това ще се случи скоро. То е нещо, което хората не могат да си представят, нито да предвидят. Трябва да сте изключително внимателни и наблюдателни, за да не пропуснете възможността да бъдете благословени и възнаградени. Перспективата за царството е на лице, а целият свят постепенно пада мъртъв. Бездънната пропаст и езерото от огън и жупел избухват в стенания, които ужасяват хората и ги карат да се чувстват уплашени и те няма къде да се скрият. Всеки, който бъде избран в Моето име и след това изпъден, ще свърши в бездънната пропаст. Така, както съм казвал много пъти, Аз ще захвърля тези, които трябва да пропъдя, в бездънната пропаст. Когато целият свят бъде разрушен, всичко, което е било унищожено, ще пропадне в езерото от огън и жупел. С други думи, тези неща ще бъдат прехвърлени от езерото от огън в езерото от огън и жупел. По това време всички ще бъдат определени или за вечно унищожение (което означава всички, които са извън Мен), или за вечен живот (което означава всички, които са в Мен). По това време Аз и Моите първородни синове ще излезем от царството и ще влезем във вечността. Това е нещо, което ще се изпълни по-късно. Дори и да ви го кажа сега, не бихте го разбрали. Можете само да Ме следвате, да ходите в Моята светлина, да Ме придружавате в Моята любов, да се радвате с Мен в Моя дом, да царувате с Мен в Моето царство и да управлявате с Мен над всички страни и всички народи под Моята власт. Всичко, което описах по-горе, съставя безкрайните благословии, които ви давам.

Предишна: Глава 101

Следваща: Глава 103

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger