Глава 101

Няма да бъда ни най-малко снизходителен към никого, който прекъсва управлението Ми или се опитва да проваля замисъла Ми. Всеки трябва да вникне в смисъла на словата, които изричам, и ясно да разбира какво казвам. Предвид сегашното положение всеки от вас трябва да се вгледа в себе си: каква е твоята роля? Заради Мен ли живееш, или служиш на Сатана? Всяко едно твое действие от Мен ли произхожда, или от дяволите? Трябва да си наясно с това, за да не нарушаваш Моите управленски закони и да не си навличаш яростния Ми гняв. Като си припомням миналото, виждам, че хората никога не са Ми били верни и са таили неприязън към Мен; били са непочтителни и дори са Ме предавали. Ето защо днес те се изправят пред Моя съд. Макар да изглеждам като обикновен човек, онези, които не одобрявам, (трябва да разберете какво искам да кажа с това: не е важно колко си красив или колко си обаятелен, а дали Аз съм те предопределил и избрал) ще бъдат пропъдени от Мен. Това е чистата истина. Защото отвън може и да изглеждам човек, но ти трябва да прозреш отвъд човешката Ми природа, за да съзреш божествената Ми същност. Както неведнъж съм казвал: „Нормалната човешка природа и пълната божествена същност са двете неделими страни на Самия Бог в неговата цялост“. Въпреки това вие все още не Ме разбирате; отдаваш значение само на този твой неясен Бог. Вие, хората, нямате духовно разбиране. При все това подобни люде и досега желаят да бъдат Мои първородни синове. Какво безсрамие! Те не виждат какво е собственото им положение в действителност! Та те дори не са в положение да служат като Мой народ, така че как биха могли да бъдат Мои първородни синове и да царуват заедно с Мен? Подобни хора не познават себе си; те са подобия на Сатана и не са достойни дори да са колоните в дома Ми, какво остава да Ми служат. Затова ще ги пропъдя един по един и ще разкрия истинските им лица.

Моето дело се разгръща стъпка по стъпка, без пречки и без ни най-малка трудност, защото съм извоювал победа и властвам над цялата вселена като Цар. (Говоря за това, че след като победих дяволите и Сатана, възвърнах наново Своето могъщество.) Когато спечеля всички първородни синове, на планината Сион ще се издигне победното знаме. С други думи, Моите първородни синове са Моето победно знаме, Моята слава и онова, с което се гордея; те са знак, че съм унизил Сатана, и са способа, по който върша делото Си. (С помощта на група хора, които след предопределението Ми бяха покварени от Сатана, но които пак се върнаха при Мен, Аз унизявам големия червен змей и властвам над всички синове на непокорството.) Първородните Ми синове са това, в което се крие Моето всемогъщество; те са Моята голяма заслуга, неотменна и неоспорима. Именно чрез тях ще доведа докрай Своя план за управление. Когато навремето казах: „Чрез вас ще направя така, че всички народи и всички племена да се завърнат при Моя престол“, това имах предвид. За това говорех и когато изрекох словата: „на вашите плещи лежи тежкото бреме“. Ясно ли е това? Разбирате ли? Първородните синове са еманация на целия Ми план за управление; поради тази причина никога не съм бил мек с тях и винаги съм ги дисциплинирал строго (тази строга дисциплина са страданията, които светът търпи, несгодите на семействата и изоставените от родители, съпрузи, съпруги и деца — накратко, да бъдеш изоставен от света и прокуден от епохата) и затова днес имате късмета да дойдете пред Мен. Това е отговорът на въпроса, който сте си задавали толкова често: „Защо останалите не приеха това име, а аз го приех?“. Сега вече знаете!

Днес вече нищо не е като преди. Моят план за управление е възприел нови способи, делото Ми е дори още по-различно от преди, а словото Ми — още по-нечувано. Затова неведнъж съм изтъквал, че вие трябва да полагате труд за Мен както подобава (това се отнася за полагащите труд). Не се отнасяйте към себе си негативно, а продължавайте усърдно да търсите. Да получиш малко благодат е хубаво, нали? Много по-добре е от страданията в света. Казвам ви! Ако вместо да полагате предано труд за Мен, се оплаквате, че съм несправедлив, то утре ще пропаднете в Хадес и ада. Никой не иска да умира рано, нали така? Даже и един ден живот повече е важен и затова ти ще се отдадеш изцяло на Моя план за управление, а след това ще чакаш присъдата Ми над теб и Моето праведно порицание. Не мисли, че говоря безсмислици; чрез Мен говори Моята правда и Моят нрав. При това постъпвам според своето величие и правда. А че всички казват, че не съм справедлив, е защото не Ме познават; това е ясен израз на непокорния им нрав. Колкото до Мен, Аз не изпитвам плътски чувства, при Мен има само праведност, величие, правосъдие и гняв. С течение на времето ще виждате все по-ясно Моя нрав. Настоящето е преходно и вие можете да видите само малка част от него; виждате само отделни външни проявления. Щом първородните Ми синове се явят, Аз ще ви позволя да видите и разберете всичко. Всички ще бъдат убедени в сърцата и словата си. Ще Ви накарам да свидетелствате за Мен, да Ме прославяте навеки и вечно да Ме възхвалявате. Неизбежно е това и никой няма да го промени. Хората дори не могат да си го представят, а още по-малко да го повярват.

Първородните синове прозират виденията все по-ясно и любовта им към Мен расте все повече. (Това не е романтичната любов, която е изкушението на Сатана за Мен и трябва да бъде разпознавана. Именно заради това и преди съм казвал, че има и такива, които излагат на показ прелестите си пред Мен. Подобни хора са лакеи на Сатана, които вярват, че Аз ще бъда привлечен от тяхната външност. Безсрамници! Те са най-жалките нищожества!) Чрез изреченото от Мен през това време обаче онези, които не са първородни синове, все по-често губят яснота за виденията и вярата си в личността Ми. После постепенно стават все по-равнодушни, докато накрая не дойде падението им. Такива хора не могат да си помогнат. Точно тази е целта на всичко казано от Мен през това време; всеки трябва да го прозре (говоря на първородните синове) и чрез Моето слово и дела да съзре Моето великолепие. Защо е казано, че Аз съм Князът на мира, Отец на вечността, че Аз съм Чудесният и съм Съветникът? Да се дава обяснение за това от гледна точка на тъждествеността Ми, на Моите слова или на делата Ми би било твърде повърхностно; не си струва дори да го споменаваме. Причините да Ме наричат Княз на мира се коренят в мощта, с която съм направил първородните Си синове пълноценни, в присъдата Ми над Сатана и в безграничните благословения, с които съм дарил първородните синове. Казано иначе, само първородните синове имат право да Ме наричат Княз на мира, защото Аз обичам първородните Си синове и от техните уста трябва да излиза определението „Княз на мира“. За тях Аз съм Князът на мира. Моите синове и Моят народ Ме познават като Отец на вечността. Понеже първородните Ми синове съществуват и могат заедно с Мен да властват като царе и да ръководят всички народи и всички племена (т.е. синовете и народа), синовете и народът трябва да Ме наричат Отец на вечността — което означава Самия Бог, който е над първородните синове. За онези, които не са синове, народ или първородни синове, Аз съм Чудесният. Заради великолепието на делото Ми, невярващите въобще не могат да Ме видят (защото съм забулил очите им) и не виждат ясно делото Ми. Затова за тях Аз съм Чудесният. За всички дяволи и за Сатана Аз съм Съветникът, защото всяко Мое дело е за да ги позори; всичко, що върша е за първородните Ми синове. Всяка Моя стъпка напред е плавна и с всяка своя стъпка постигам победа. Нещо повече, Аз мога да прозря всички замисли на Сатана и да ги употребя, за да Ми служат, превръщайки ги в средство, което да служи на целите Ми от обратната страна. Това се разбира под същността Ми на „Съветник“, която никой не може да промени и да разбере напълно. По отношение на Моята личност обаче Аз съм Князът на мира и Отец на вечността, както и Съветникът и Чудесният. В това няма нищо, което да не е вярно. То е неопровержима и неизменна истина!

Имам толкова много да кажа; просто не може да се намери нищо подобно. Затова искам да сте търпеливи и да чакате. Каквото и да правите, не се поддавайте на внезапни прищевки да напуснете. Защото което сте разбрали преди, сега е отживяло, неприложимо е вече, а настоящето е време на промяна — като при прехода между династии. Ето защо от вас искам да промените мисленето си и да се откажете от старите си представи. Това е истинското значение на „да облечеш святата дреха на праведността“. Аз единствен мога да обясня Своите слова и само Аз Самият знам с какво съм се заел. Ето защо само Моето слово е свободно от нечистота и представлява в пълна степен намеренията Ми, а тъкмо това е обличане в святата дреха на праведността. Разбиранията на човешкия ум са просто въображение; човешките разбирания са нечисти и не могат да достигнат Моите намерения. Затова говоря Аз и Сам го обяснявам, това имах предвид, когато казах: „Сам върша работата си“. Това е неизменна част от Моя план за управление и всички трябва да Ме прославят и да Ме възхваляват. Колкото до това дали ще се разбере Словото Ми, Аз никога не съм давал тази сила на хората и те изобщо не притежават такава способност. Това е един от способите Ми да унижавам дявола. (Ако хората разбираха изречените от Мен думи и можеха да проумяват замислите Ми на всяка крачка, то Сатана би могъл да ги обсебва когато пожелае и впоследствие те биха Ме предали, което ще направи невъзможно постигането на целта Ми да избера първородните синове. Ако Аз разбирах всяка тайна и Моята личност говореше неща, които никой да не проумява, тогава и Аз можеше да се окажа обладан от Сатана. Ето защо, когато съм в плът, не съм изобщо свръхестествен.) Нужно е всеки да осъзнае ясно значението на тези думи и да следва Моето ръководство. Не правете опити сами да проумявате дълбоки думи и учения.

Предишна: Глава 100

Следваща: Глава 102

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger