За стъпките на Божието дело

Отстрани изглежда, че стъпките на настоящото Божие дело вече са приключили и човекът вече е преживял съда, наказанието, поразяването и облагородяването от Божиите слова и е преминал през такива етапи като изпитанието на обслужващите, облагородяването от времето на наказанието, изпитанието на смъртта, изпитанието на контрастиращите предмети и времето на любов към Бог. И все пак, въпреки че по време на всеки етап, хората изпитват огромни трудности, те продължават да остават в неведение за Божиите намерения. Помислете, например, за изпитанието на обслужващите: те все още не са наясно какво са спечелили, какво са узнали и какъв ефект е искал да постигне Бог. Ако погледнем скоростта, с която се разпространява Божието дело, ще забележим, че човек изглежда напълно неспособен да навакса спрямо днешната скорост. Може да се види, че Бог първо разкрива на човека тези етапи от Своето дело и че вместо непременно да постигне ниво, което човек може да си представи в някой от етапите, Той хвърля светлина върху даден въпрос. За да може Бог да усъвършенства някого, така че той наистина да бъде придобит от Него, Той трябва да предприеме всички стъпки, описани по-горе. Целта на извършването на това дело е да се покаже какви стъпки трябва да извърши Бог, за да усъвършенства дадена група хора. По този начин, погледнато отвън, стъпките на Божието дело са изпълнени — но по същество Той едва сега официално е започнал да усъвършенства човечеството. Хората трябва да са наясно с това: стъпките на Неговото дело са завършени, но самото дело не е приключило. Въпреки това, в представите си, хората вярват, че всички стъпки на Божието дело са били разкрити на човека и затова не може да има съмнение, че Божието дело е приключило. Този начин на приемане на нещата е напълно погрешен. Божието дело е в разрез с човешките представи и във всяко едно отношение се противопоставя на тези представи; най-вече стъпките на Божието дело са в разрез с човешките представи. Всичко това показва Божията мъдрост. Вижда се, че човешките представи предизвикват смущения на всяка крачка, а Бог се противопоставя на всичко, което човек си представя и това става очевидно по време на действителните преживявания. Всички си мислят, че Бог работи твърде бързо и че Божието дело приключва, преди да са го разбрали, преди да са придобили някакво разбиране и докато все още се намират в състояние на объркване. Така е с всеки етап от Неговото дело. Повечето хора смятат, че Бог си играе с хората — но не това е целта на Неговото дело. Неговият метод на работа е метод на размишление: първо като бърз поглед на препускащ конник към околните цветя, после навлизане в детайлите и след това пълно прецизиране на тези детайли — което изненадва хората. Хората се опитват да са нехайни към Бог, като си мислят, че ако успеят да се справят, докато достигнат определен момент, Бог ще бъде удовлетворен. В действителност как Бог би могъл да бъде удовлетворен от опитите на човека да се справи? За да постигне оптимален ефект, Бог работи, изненадвайки хората, поразявайки ги, когато те не знаят; това им дава по-голямо познание за Неговата мъдрост и по-голямо разбиране за Неговата праведност, величие и ненакърним нрав.

Днес Бог официално започна усъвършенстването на човека. За да бъдат усъвършенствани, хората трябва да преминат през откровението, съда и наказанието на Неговите думи, трябва да преживеят изпитанията и облагородяването на Неговите думи (като например изпитанието на обслужващите) и трябва да могат да издържат на изпитанието на смъртта. Това означава, че сред съда, наказанието и изпитанията на Бог, онези, които наистина следват Божията воля, са способни да възхваляват Бог от дълбочината на сърцето си, напълно да се покорят пред Бог и да се опълчат на себе си, като по този начин обикнат Бог с искрено, неразделено и чисто сърце; такъв е съвършеният човек и това е точно делото, което Бог възнамерява да извърши, и делото, което ще извърши. Хората не бива да правят прибързани заключения за метода, по който Бог работи. Те трябва само да се стремят да навлязат в живота. Това е основното. Недей непрекъснато да изследваш метода на Божието дело; това само ще попречи на бъдещите ти изгледи. Колко от метода, по който работи Бог, си видял? Доколко си бил покòрен? Колко си спечелил от всеки един метод на Неговото дело? Желаеш ли да бъдеш усъвършенстван от Бог? Желаеш ли да станеш съвършен? Това са все неща, които трябва ясно да разберете и в които да навлезете.

Предишна: Каква гледна точка трябва да имат вярващите

Следваща: Поквареният човек е неспособен да представлява Бог

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger