Каква гледна точка трябва да имат вярващите

Какво е спечелил човекът, след като е повярвал в Бог? Какво си научил за Бог? Колко те е променила вярата ти в Бог? Днес всички вие знаете, че вярата на човек в Бог не служи единствено за спасение на душата и благополучие на плътта, нито пък за обогатяване на живота на хората чрез любов към Бог и т.н. В този смисъл, ако обичаш Бог заради благополучието на плътта или моментното удоволствие, тогава, дори и накрая любовта ти към Него да достигне своя връх и да не желаеш нищо повече, тази любов, която търсиш, все пак е лъжовна и не е угодна на Бог. Тези, които използват любовта към Бог, за да обогатят скучното си съществуване и да запълнят празнотата в сърцата си, са хора, които са алчни за лесен живот, а не такива, които наистина се стремят да обичат Бог. Подобна любов е принудителна, тя е стремеж към интелектуално удовлетворение и Бог няма нужда от нея. Тогава каква точно е твоята любов? Каква е причината да обичаш Бог? Колко истинска любов към Бог има в теб днес? Любовта на повечето от вас е като тази, спомената по-горе. Такава любов може само да поддържа статуквото; тя не може да е непреходна, нито да пусне корени в човека. Тя е като цвете, което цъфти и увяхва, без да дава плод. С други думи, след като веднъж си обикнал Бог по такъв начин, ако няма кой да те поведе по пътя напред, ти ще рухнеш. Ако обичаш Бог само през времето на любов към Бог, но след това нравът ти спрямо живота не се променя, тогава няма да можеш да се измъкнеш изпод булото на влиянието на тъмнината и пак няма да можеш да се освободиш от оковите на Сатана и неговото лукавство. Такива хора не могат да бъдат напълно спечелени от Бог; в крайна сметка техният дух, душа и тяло пак ще принадлежат на Сатана. В това няма никакво съмнение. Всички онези, които не могат да бъдат напълно спечелени от Бог, ще се върнат там, където са били първоначално, т.е. обратно при Сатана, и ще слязат в езерото от огън и жупел, за да приемат следващата стъпка от Божието наказание. Спечелените от Бог са тези, които са се опълчили на Сатана и са избягалиот неговата власт. Те със сигурност са причислени към народа на Царството. Така се създава народът на Царството. Желаеш ли да станеш такъв човек? Желаеш ли да бъдеш спечелен от Бог? Желаеш ли да избягаш от властта на Сатана и да се върнеш при Бог? Сега на Сатана ли принадлежиш или се причисляваш към народа на Царството? Тези въпроси би трябвало вече да са изяснени и да не се нуждаят от допълнителни разяснения.

В миналото мнозина са търсели с необуздани амбиции и идеи, а тези търсения са били породени от собствените им надежди. Нека засега оставим настрана тези въпроси; това, което е от ключово значение в този момент, е да се намери такава практика, която ще позволи на всеки от вас да поддържа нормално състояние пред Бог и постепенно да се освободи от оковите на сатанинското влияние, така че да бъде спечелен от Бог и да живее на земята според Неговите изисквания. Само така вие можете да удовлетворите Божиите намерения. Много хора вярват в Бог, но не знаят нито какво иска Бог, нито какво иска Сатана. Те са объркани в своята вяра, просто се носят по течението и никога не са водили нормален християнски живот; нещо повече, никога не са имали нормални междуличностни отношения, още по-малко нормални отношения с Бог. От това се вижда, че трудностите и недостатъците на хората, както и другите фактори, които могат да попречат на Божията воля, са много. Това е достатъчно, за да се докаже, че човекът все още не е поел по правилния път на вярата в Бог, нито пък е навлязъл в реалния опит на човешкия живот. И така, какво означава да поемеш по правилния път на вярата в Бог? Да поемеш по правилния път означава винаги да можеш да успокоиш сърцето си пред Бог и да имаш нормално общение с Него, като постепенно осъзнаваш човешките недостатъци и бавно придобиваш по-дълбоко познание за Бог. По този начин духът ти всеки ден получава нови прозрения и ново просвещение; твоят копнеж расте, стремиш се да навлезеш в истината и всеки нов ден идва с нова светлина и ново разбиране. Като вървиш по този път, ти постепенно се освобождаваш от влиянието на Сатана и израстваш в своя живот. Такива хора са поели по правилния път. Оцени собствения си реален опит и се вгледай в пътя, който си следвал във вярата си: като съпоставиш това с описаното по-горе, смяташ ли, че вървиш по правилния път? В кои отношения си се освободил от оковите на Сатана и от неговото влияние? Ако все още не си поел по правилния път, значи връзките ти със Сатана не са прекъснати. Ако това е така, дали стремежът ти да обичаш Бог ще те доведе до любов, която е истинска, всеотдайна и чиста? Казваш, че любовта ти към Бог е непоколебима и искрена, но все още не си се освободил от оковите на Сатана. Това не е ли подигравка с Бог? Ако желаеш да постигнеш състояние, в което любовта ти към Бог е неподправена, и искаш да бъдеш напълно спечелен от Бог и причислен към народа на Царството, тогава първо трябва да тръгнеш по правилния път на вярата в Бог.

Предишна: Пътят … (8)

Следваща: За стъпките на Божието дело

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger