Пътят … (8)

Не са минали само ден-два, откакто Бог дойде на земята, за да общува с човечеството и да живее с хората. Може би през това време хората получават богато познание за Бог и може би придобиват нещо повече от отделни прозрения за служенето на Бог и стават опитни във вярата си в Бог. Какъвто и да е случаят, повече или по-малко хората разбират Божия нрав, а изразяват и собствения си нрав по безброй начини. Според Мен различните проявления у хората са достатъчни, за да ги използва Бог като образци, а умствената им дейност е задоволителна, за да ги използва като еталон. Това може да е аспект на сътрудничеството между човека и Бог, за който човекът не знае, а това прави изпълнението, режисирано от Бог, много живо и реалистично. Казвам тези неща на Моите братя и сестри като главен режисьор на тази драма — всеки един от нас може да разкаже за мислите и чувствата си, след като изиграе това, и да говори за това как всеки от нас изживява живота си в тази драма. Можем да проведем и съвсем нов вид симпозиум, на който да отворим сърцата си, да говорим за нашите сценични изкуства и да видим как Бог напътства всеки един, така че в следващото изпълнение да сме способни да изразим по-високо ниво на нашето изкуство и всеки да изиграе своята роля възможно най-добре, без да разочарова Бог. Надявам се, че Моите братя и сестри ще приемат това сериозно. Никой не трябва да се отнася към това лекомислено, защото доброто изпълнение на ролята не може да се постигне за ден-два; то изисква да изживеем живота, да навлезем по-дълбоко в реалния си живот в дългосрочен план и да имаме практически опит от различните видове живот. Едва тогава можем да се качим на сцената. Изпълнен съм с надежда за Моите братя и сестри. Вярвам, че няма да се обезсърчите или обезкуражите, че каквото и да прави Бог, вие ще бъдете като гърне с огън — никога безразлични и упорити до самия край, докато Божието дело не се разкрие напълно, докато драмата, която Бог режисира, не приключи окончателно. Нищо друго не искам от вас, надявам се само, че ще издържите, че няма да сте нетърпеливи да видите резултати, че ще Ми съдействате, за да може делото, което трябва да извърша, да бъде свършено добре и никой да не го прекъсва или смущава. Когато тази част от делото бъде завършена, Бог ще ви разкрие всичко. След като делото Ми бъде завършено, ще представя вашите заслуги пред Бог, за да Му се отчета. Това не е ли по-добре? Да си помагаме взаимно, за да постигнем собствените си цели — не е ли това идеалното решение за всички? Сега е труден момент, който изисква от вас да платите определена цена. Тъй като сега Аз съм режисьорът, се надявам, че никой от вас не изпитва неприязън към това. Такова е делото, което върша. Може би един ден ще премина към по-подходяща „работна група“ и повече няма да ви затруднявам. Ще ви покажа всичко, което искате да видите, и ще ви дам всичко, което искате да чуете. Но не сега. Днешното дело е това дело и Аз не мога да ви дам свобода на действие и да ви позволя да правите, каквото си поискате. Това би затруднило делото Ми; честно казано, то няма да даде никакъв резултат и няма да ви е от полза. Така че днес трябва да изтърпите „несправедливостта“. Когато дойде денят и този етап от Моето дело бъде завършен, Аз ще бъда свободен, няма да нося толкова тежко бреме и ще се съглася на всичко, което поискате от Мен; стига да е полезно за живота ви, ще изпълня това, което поискате. Днес поех тежка отговорност. Не мога да тръгна срещу заповедите на Бог Отец и не мога да нарушавам плановете за Моето дело. Аз не мога да управлявам личните Си дела чрез служебните — и се надявам, че всички вие можете да Ме разберете и да Ми простите, защото всичко, което правя, е според желанието на Бог Отец; правя всичко, което Той поиска от Мен, без значение какво иска, и не бих предизвикал Неговия гняв или ярост. Правя само това, което трябва. Затова от името на Бог Отец ви съветвам да издържите още малко. Никой не трябва да се притеснява. След като свърша това, което трябва да направя, можете да правите, каквото искате, и да виждате, каквото искате — но Аз трябва да довърша делото, което трябва да изпълня.

На този етап от делото от нас се изисква изключителна вяра и любов. Можем да се препънем и при най-малката небрежност, защото този етап на делото е различен от всички предишни: това, което Бог довежда до съвършенство, е вярата на хората, която е едновременно невидима и неосезаема. Това, което Бог прави, е да превръща словата във вяра, в любов и в живот. Хората трябва да стигнат до момент, в който са претърпели облагородяване стотици пъти и притежават вяра, по-голяма от тази на Йов. Те трябва да понесат невероятни страдания и всякакви мъчения, без никога да изоставят Бог. Когато те са покорни до смърт и имат голяма вяра в Бог, тогава този етап от Божието дело ще е завършен. Това е делото, което съм поел, така че се надявам, че Моите братя и сестри са способни да разберат затрудненото Ми положение и че няма да искат нищо друго от Мен. Това е изискването на Бог Отец към Мен и Аз не мога да избягам от тази реалност; трябва да върша делото, което е необходимо да върша. Надявам се само да не използвате натрапени аргументи и изкривена логика, да сте по-проницателни и да не гледате на въпроса твърде опростено. Мисленето ви е твърде детинско, твърде наивно. Божието дело не е толкова елементарно, колкото си представяте, Той не прави просто каквото си поиска; ако Го правеше, планът Му щеше да се провали. Не сте ли съгласни? Аз върша Божието дело. Аз не върша просто някакви странни работи за хората, не правя каквото си искам и не определям лично дали да правя нещо, или не. Днес нещата не са толкова прости. Аз съм изпратен от Отца, за да съм режисьор — смятате ли, че Аз Самият съм уредил и избрал това? Човешките идеи често проявяват тенденцията да прекъсват Божието дело и затова, след като работя известно време, има много молби от хората, които не мога да изпълня, и хората променят мнението си за Мен. Всички трябва да сте наясно с тези ваши идеи; няма да ги излагам поотделно, мога само да обясня делото което върша. Чувствата Ми изобщо не са наранени от това. След като сте разбрали това, можете да го разглеждате, както искате. Няма да повдигам никакви възражения, защото така работи Бог; не съм длъжен да обяснявам всичко. Току-що дойдох да изпълня делото на словата, да работя и да позволя на тази драма да се разиграе под режисурата на словата. Няма нужда да говоря за нищо друго, нито мога да правя нещо друго. Обясних всичко, което имам да кажа, не Ме интересува какво мислите и то няма значение за Мен. Но все пак бих искал да ви напомня, че Божието дело не е толкова просто, колкото си го представяте. Колкото по-малко съответства то на представите на хората, толкова по-дълбоко е значението му; и колкото повече съответства то на представите на хората, толкова по-малко ценно е, толкова повече му липсва истински смисъл. Обмислете внимателно тези слова — това е всичко, което ще кажа по този въпрос. Вие сами можете да анализирате останалото. Няма да го обяснявам.

Хората си въобразяват, че Бог прави нещата по определен начин, но дали това, което видяхме и изживяхме от Божието дело през последната около една година, наистина съответстваше на човешките представи? От сътворението на света досега нито един човек не е успял да разбере етапите или правилата на Божието дело. Ако можеше, защо онези религиозни водачи не разбират, че това е начинът, по който Бог работи днес? Защо толкова малко хора разбират днешната реалност? От това можем да видим, че никой не разбира Божието дело. Хората трябва само да действат според напътствието на Неговия Дух; те не трябва просто строго да прилагат правила към Неговото дело. Ако вземеш образа и делото на Исус и го сравниш с настоящото Божие дело, това е точно както евреите се опитват да съпоставят Исус с Йехова. Не губите ли от това? Дори Исус не знаеше какво ще бъде Божието дело в последните дни; знаеше само, че това, което трябваше да направи, беше да бъде разпнат на кръст. Как тогава другите биха могли да знаят? Как биха могли да знаят какво дело ще извърши Бог в бъдеще? Как би могъл Бог да разкрие Своя план на човешките същества, които са обладани от Сатана? Нима това не е глупаво? Бог иска от теб да знаеш и да разбираш Неговите намерения. Той не иска от теб да мислиш за бъдещото Му дело. Трябва само да се грижим за вярата в Бог, да действаме според Неговите напътствия, да се справяме прагматично с реалните трудности, да не затрудняваме Бог и да не Му създаваме проблеми. Трябва да вършим това, което сме длъжни да вършим; стига да сме в рамките на настоящото Божие дело, това е достатъчно! Това е пътят, по който ви водя. Ако се съсредоточим само върху това да продължим напред, Бог няма да се отнесе зле с нито един от нас. През последната година на вашите необикновени изживявания вие получихте изключително много неща; вярвам, че няма да го приемете толкова тежко. Пътят, по който ви водя, е Моето дело и Моята мисия и той беше повелен от Бог много отдавна, така че ние бяхме предопределени да стигнем дотук, до днес. Това, че успяхме да го направим, е нашата голяма благословия и въпреки че пътят ни не беше гладък, приятелството ни е вечно и ще се предава през вековете. Независимо дали става дума за радост и смях, или за тъга и сълзи, нека всичко това се превърне в красив спомен! Може би знаете, че дните на Моето дело са преброени. Имам много работни проекти и не мога да ви придружавам често. Надявам се, че можете да Ме разберете — защото първоначалното ни приятелство не се е променило. Може би един ден отново ще се явя пред вас и се надявам да не Ми създавате трудности. В крайна сметка, Аз съм различен от вас. Пътувам навсякъде заради делото Си, а не прахосвам живота Си по хотели. Независимо от това как сте, Аз просто върша това, което трябва да свърша. Надявам се, че нещата, които сме споделяли в миналото, могат да се превърнат в цвета на нашето приятелство.

Може да се каже, че този път беше отворен от Мен и независимо дали беше горчив, или сладък, Аз го прокарах. Това, че сме стигнали до днес, се дължи на Божията благодат. Може да има хора, които са Ми благодарни, а може да има и такива, които се оплакват от Мен, но нищо от това няма значение. Искам само да видя, че това, което трябва да се постигне в тази група хора, е постигнато. Това е нещо, което трябва да се отпразнува. Така че не се сърдя на онези, които се оплакват от Мен; всичко, което искам, е да завърша делото Си възможно най-бързо, така че Божието сърце скоро да се успокои. По това време няма да нося никакво тежко бреме и в Божието сърце няма да има никакви притеснения. Искате ли да съдействате по-добре? Не е ли по-добре да се стремим да вършим Божието дело добре? Може да се каже, че през този период понесохме безброй трудности и изпитахме всякакви радости и скърби. Като цяло представянето на всеки един от вас беше общо взето на ниво. Може би в бъдеще от вас ще се изисква по-добро дело, но не се умисляйте за Мен, а просто правете това, което трябва. Това, което трябва да свърша, е почти готово; надявам се да останете предани през цялото време и да не изпитвате носталгия по делото Ми. Трябва да знаете, че съм дошъл само за да завърша един етап от делото и със сигурност не за да изпълня цялото Божие дело. Трябва да сте наясно с това и да нямате други идеи за него. Божието дело изисква още много способи, за да бъде завършено; не можете винаги да разчитате на Мен. Може би вече сте разбрали, че съм дошъл да изпълня само една част от делото — такава, която не представлява Йехова или Исус; Божието дело е разделено на много етапи, така че не трябва да бъдете твърде непреклонни. Докато работя, трябва да Ме слушате. Във всяка епоха Божието дело се променя; не всичко е изрязано по един и същи калъп и не всеки път се повтаря една и съща стара песен. И всеки етап Неговото дело съответства на епохата и се променя, защото епохата не е една и съща. И тъй, понеже си роден в тази епоха, трябва да ядеш и пиеш Божиите слова и да четеш тези слова. Може да дойде ден, в който делото Ми ще се промени, но в такъв случай трябва да продължите напред, както е необходимо; Божието дело не може да е грешно. Не обръщайте внимание на това как се променя външният свят; Бог не може да греши и Неговото дело не може да е грешно. Просто понякога старото Му дело приключва и започва Неговото ново дело. Това обаче не означава, че тъй като е дошло новото дело, старото дело е погрешно. Това е заблуда! За Божието дело не може да се каже, че е правилно или погрешно, може само да се каже, че е по-ранно или по-късно. Това е напътствието за вярата на хората в Бог и не трябва да се пренебрегва.

Предишна: Пътят … (7)

Следваща: Каква гледна точка трябва да имат вярващите

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger