Глава 64

Не трябва да проумявате словата Ми по изопачен начин. Трябва да ги проумеете от всички аспекти и да се опитате да ги проумеете в по-голяма степен и да ги обмисляте многократно — не само за един ден или за една нощ. Вие не знаете в какво се състоят намеренията Ми или в какви аспекти съм платил трудна цена. Как можеш да се съобразиш с Моите намерения? Ето какви сте вие хората — напълно неспособни за задълбочаване в детайлите, фокусирани само върху повърхността и способни единствено на имитация. Как може това да се нарече духовност? Това е просто човешки ентусиазъм, това е нещо, което не препоръчвам и още повече — нещо, което ненавиждам. Казвам ти следното: всички неща, които ненавиждам, трябва да бъдат премахнати. Те трябва да изчезнат в бедствията и да се предадат на Моето изгаряне и на Моя съд. Иначе хората няма да знаят какво означава да си уплашен и ще бъдат толкова покварени, че винаги ще Ме виждат с човешките си очи — толкова са глупави! Най-добрият начин да се освободите от идеите на Сатана е да се доближите до Мен и да общувате с Мен. Бих искал всички вие да действате в съответствие с това правило, така че да можете да избегнете да бъдете съдени и да понасяте загуба в живота си.

Толкова е трудно да се справя с хората. Те винаги са възпирани от външни хора, събития и неща, както и на собствените си представи. В резултат на това те не са способни да свидетелстват за Мен добре и не са способни да си сътрудничат с Мен много добре. Аз постоянно ви подкрепям и насърчавам, но вие просто не сте способни да направите всичко възможно, за да си сътрудничите с Мен. Всички тези неща щедро показват вашата липса на разбиране спрямо Мен. Когато дойде времето, когато вече нямаш никакви съмнения по отношение на Мен, никой няма да може да ти попречи да вървиш по истинския път и никакви човешки представи няма да те възпират. Защо казвам това? Наистина ли разбираш значението на Моите слова? Само когато изяснявам подобни думи, вие придобивате малко разбиране. Хората са толкова глупави и слабоумни. Едва когато иглата достигне до костта, те започват да усещат най-малката болка. Тоест, едва когато думите Ми посочват източника на твоята болест, ти си напълно убеден. Въпреки това, вие все още понякога не желаете да приложите думите Ми на практика или да опознаете себе си. Защо в този момент все още не сте разбрали колко е трудно да се справя с хората? Дали думите Ми не са достатъчно очевидни или прозрачни? Това, което искам, е да си сътрудничите с Мен, сериозно и искрено. Независимо дали изричаш някакви приятно звучащи думи или не, стига да желаеш да си сътрудничиш с Мен и да можеш да Ми се покланяш искрено, Аз ще те закрилям. Дори и този тип хора да са много невежи, Аз ще ги просветя, за да могат да отхвърлят невежеството си. Това е така, защото Моите действия непременно са в съответствие с думите Ми. Аз съм Всемогъщият Бог, който никога не дава обещание, което не може да спази.

Незабавно ще разкрия намеренията Си на църквите и на всички първородни синове и никога вече нищо няма да бъде скрито, защото денят, в който всичко се разкрива, е настъпил. Тоест думата „скрито“ повече няма да се използва, още по-малко нещо скрито ще продължи да съществува. Всички скрити хора, събития и неща със сигурност ще бъдат разкрити едно по едно. Аз съм мъдрият Бог, който притежава пълна власт. Аз държа в ръцете Си всички събития, всички неща и всеки отделен човек. Предприемам Свои собствени действия, за да ги разкрия и ще ги разкрия всички, едно по едно, по организиран начин. Що се касае до всеки, който се осмелява да се умилква около Мен или който се опитва да скрие нещо от Мен, Аз ще гарантирам, че никога повече няма да се изправи. Ще предприема действия по този начин, така че всичко да е очевидно, за да можете да го видите. Вгледайте се внимателно! Трудната цена, която платих, не беше напразна, а ще даде плод. Който не се вслуша или не се покори, незабавно ще се сблъска с Моята присъда. Кой все още се осмелява да се изправи срещу Мен? Всички трябва да Ми се подчинявате. Ще ти кажа следното: всичко, което казвам и правя, и всяко действие, идея, мисъл и план, които имам днес, са напълно правилни. Те не оставят на човека абсолютно никакво място за по-нататъшно обмисляне. Защо ви повтарям непрекъснато, че всичко, което трябва да направите, е да следвате, и че няма нужда да мислите повече за това? Това е поради тази причина. Все още ли ти е нужно да го изяснявам?

Вашите представи ви възпират, но вие не мислите, че това е така, защото вие самите не сте положили достатъчно усилия. Вместо това ти търсиш причини в Мен, казвайки, че не съм те просветил. Що за приказки са това? Вие самите не поемате отговорност и винаги Ми се оплаквате. Предупреждавам те! Ако продължите по този начин, като продължавате да не плащате никаква цена, ще бъдете пропъдени! Аз не говоря големи приказки по цял ден, за да ви сплашвам. Това наистина е факт: Аз правя това, което казвам. Щом думите излязат от устата Ми, веднага започват да се изпълняват. Преди думите, които изричах, се изпълняваха бавно. Сега обаче нещата са различни и вече няма да се случват бавно. Нека да го кажа ясно — вече нито настоявам, нито убеждавам. Вместо това, Аз ви пришпорвам и ви принуждавам да вървите по пътя. Да го кажа още по-ясно! Тези, които могат да издържат, ще го направят, докато онези, които не могат да издържат и които не могат да продължат напред, ще бъдат отстранени. Преди се опитвах да говоря с вас търпеливо по всеки възможен начин, но вие просто не слушахте. След като работата стигна до този етап, какво ще правите? Наистина ли ще продължавате да се отдавате на страстите си? Такива хора не могат да бъдат направени пълноценни, но със сигурност ще бъдат отстранени от Мен!

Предишна: Глава 63

Следваща: Глава 65

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger