Глава 63

Трябва да разбираш собственото си състояние и освен това — да си наясно с пътя, по който трябва да вървиш. Не чакай повече да отварям ушите ти и да ти посочвам нещата. Аз съм Бог, Който наблюдава най-съкровените дълбини на човешкото сърце, и познавам всяка твоя мисъл и идея. Нещо повече, Аз разбирам действията и поведението ти, но дали всички те съдържат Моите обещания? Съдържат ли всички те Моите намерения? Търсил ли си ги някога преди? Наистина ли си отделил време за това? Наистина ли си положил усилия? Не те критикувам. Вие просто сте пренебрегнали този аспект! Ти винаги си толкова объркан и не можеш да видиш нищо ясно. Знаеш ли каква е причината за това? Това е, защото вашите мисли са неясни и вашите представи са твърде здраво вкоренени. Нещо повече, вие изобщо не се съобразявате с Моите намерения. Някои хора ще кажат: „Как можеш да твърдиш, че ние не се съобразяваме с Твоите намерения? Постоянно се опитваме да разберем намеренията Ти, но никога не успяваме — така че какво да правим? Можеш ли наистина да кажеш, че не полагаме никакви усилия?“. Нека те попитам следното: би ли се осмелил да твърдиш, че наистина си Ми предан? И кой се осмелява да каже, че се жертва за Мен в съвършена преданост? Страхувам се, че нито един от вас не може да каже това, защото, не е нужно да го казвам, но всеки от вас има свои собствени избори, свои собствени вкусове и още повече свои собствени намерения. Не Ме заблуждавайте! Отдавна придобих задълбочено разбиране за всички ваши най-съкровени мисли. Все още ли трябва да изяснявам това? Ти трябва да изследваш в по-голяма степен всеки аспект (твоите мисли и идеи, всичко, което казваш, всяка дума, всяко намерение и мотивация за всяко твое действие). По този начин ще постигнеш достъп до всеки аспект. Освен това ще можеш да се въоръжиш с пълната истина.

Ако не ви казвах такива неща, вие все още щяхте да бъдете объркани, жадуващи за плътски удоволствия по цял ден и нямаше да имате никакво желание да проявите каквото и да е внимание към Моите намерения. Постоянно използвам любящата Си ръка, за да ви спася. Знаете ли това? Осъзнахте ли го? Аз те обичам искрено. Смееш ли да кажеш, че и ти Ме обичаш искрено? Често си задавай следния въпрос: наистина ли си способен да дойдеш пред Мен, за да подложиш всяко свое действие на Моята проверка? Можеш ли наистина да Ми позволиш да проверя всяко твое действие? Казвам, че си покварен, и ти скачаш в своя защита. Моят съд идва върху теб и сега трябва да се събудиш за истината! Всичко, което говоря, е истината. Думите Ми показват действителното ти вътрешно състояние. Ах, човечество! Толкова е трудно да се разправям с теб. Само когато посоча действителното ви състояние, вие приемате напълно това, което казвам. Ако не правех това, тогава вие винаги щяхте да се придържате към остарелия си набор от идеи и щяхте да прилагате неизменно начина си на мислене, като приемате, че никой на земята не е по-умен от вас. Това не означава ли, че сте просто самоправедни? Не се ли отдавате на самодоволство и самонадеяност и не сте ли арогантни и самолюбиви? Трябва вече да разпознавате това! Не трябва да мислите, че сте умни или необикновени, а по-скоро трябва постоянно да сте наясно със собствените си недостатъци и слабости. По този начин вашата решимост да Ме обичате няма да намалява, а ще става все по-силна, и собственото ви състояние ще продължи да се подобрява. По-важното е, че ден след ден ще реализирате все по-голям напредък в живота си.

Когато започнете да разбирате намеренията Ми, вие ще започнете да опознавате себе си, като по този начин ще постигнете по-добро разбиране за Мен и ще напредвате все повече във вашата увереност по отношение на Мен. Ако в момента някой не може да постигне деветдесет процента увереност в Мен, а вместо това продължава да е сигурен една минута и несигурен в следващата, като променя постоянно мнението си, тогава казвам, че този човек със сигурност ще бъде отхвърлен. Останалите десет процента зависят изцяло от Моето просветление и озарение — с тях хората могат да постигнат сто процента увереност в Мен. Точно сега, имам предвид днес, колко от вас могат да постигнат този духовен ръст? Аз непрекъснато ти разкривам намеренията Си и усещането за живот непрекъснато тече в теб. Защо тогава не действаш в съответствие с Духа? Страхуваш ли се, че ще направиш грешки? Ако това е така, защо не се съсредоточиш върху обучението? Казвам ти, че хората не могат да разберат Моите намерения, като просто опитат веднъж или два пъти. Те трябва да преминат през някакъв процес. Посочвал съм това много пъти, така че защо не го приложиш на практика? Не смяташ ли, че си непокорен? Искаш да свършиш всичко на мига и никога не проявяваш желание да положиш усилия или да отделиш време за каквото и да било. Колко си объркан и още повече — невеж!

Не сте ли наясно, че Аз винаги говоря за нещата без заобикалки? Защо продължавате да сте невъзприемчиви, безчувствени и тъпоумни? Трябва да изследвате себе си повече и ако има нещо, което не разбирате, тогава трябва да идвате пред Мен по-често. Ще ти кажа следното: говоря с вас по един или друг начин с цел да ви доведа пред Мен. Защо след толкова време все още не осъзнавате това? Дали защото думите Ми напълно ви объркаха? Или защото не сте приели всяка една от думите Ми на сериозно? Когато ги четете, вие придобивате добро познание за себе си, а продължавате да казвате неща като например, че сте Ми задължени и че не можете да разберете намеренията Ми. Какво обаче се случва след това? Сякаш не си имал нищо общо с тези неща; сякаш просто не си човек, който вярва в Бог. Не поглъщаш ли просто информация, без да си даваш време да я усвоиш? Когато се наслаждаваш на думите Ми, това е все едно просто да хвърляш поглед на цветята, докато препускаш на кон. Ти всъщност никога не се опитваш да разбереш от думите Ми какви са намеренията Ми. Ето какви са хората: те винаги обичат да се представят за скромни. Това са най-омразният тип хора. Когато се събират, за да общуват с другите, те винаги обичат да споделят своите знания за себе си пред други хора, за да ги възприемат като загрижени за бремето Ми, докато в действителност те са най-глупавите от всички. (Те не споделят истинските си прозрения или познания за Мен със своите братя и сестри. Вместо това те просто се излагат на показ и се хвалят пред други хора. Ненавиждам такива хора най-много, тъй като те Ме очернят и злепоставят.)

Аз често карам Моите най-големи чудеса да се проявяват във вас. Можете ли да не ги видите? Така наречената „реалност“ се изживява от тези, които искрено Ме обичат. Нима не сте го разбрали? Не е ли това най-доброто доказателство, чрез което можете да Ме познаете? Не свидетелства ли то по-добре за Мен? И все пак вие не го разпознавате. Кажете Ми: кой може да изживее истинността на тази безразборна земя, която е толкова мръсна, отвратителна и покварена от Сатана? Не са ли всички хора покварени и празни? Във всеки случай думите Ми достигнаха своя апогей. Няма думи, които могат да бъдат разбрани по-лесно от тези. Дори пълен идиот би могъл да прочете думите Ми и да ги разбере — така че не е ли просто защото не сте положили достатъчно усилия?

Предишна: Глава 62

Следваща: Глава 64

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger