Глава 62

Разбирането на Моите намерения не е само за да можеш да ги познаваш, а за да можеш да действаш в съответствие с Моите желания. Хората просто не разбират сърцето Ми. Когато казвам, че посоката е изток, те неизбежно се впускат в разсъждения, като се чудят: „Това наистина ли е изток? Може би не е. Не мога просто да приема това на доверие, трябва да потърся сам за себе си“. Това е степента, в която вие, хората, сте трудни за управление; вие не знаете какво е истинско подчинение. Когато знаеш желанията Ми, тревожи се само за осъществяването им — не мисли! Ти винаги приемаш това, което казвам, с известно съмнение и го проумяваш по абсурден начин. Как може това да доведе до истинско прозрение? Ти никога не навлизаш в думите Ми. Както вече казах, това, което искам, е съвършенство в хората, а не множество на техния брой. Тези, които не се фокусират върху навлизането в думите Ми, не заслужават да бъдат добри войници на Христос; по-скоро те действат като лакеи на Сатана и прекъсват делото Ми. Не мислете, че това е маловажен въпрос. Който прекъсва делото Ми, нарушава управленските Ми закони и е сигурно, че ще дисциплинирам строго тези хора. Това означава, че отсега нататък, ако се отвърнеш от Мен дори и за миг, ще те сполети присъда. Ако не вярваш на думите Ми, тогава провери сам за себе си какво е да живееш в светлината на присъствието Ми и какво е да си Ме изоставил.

Това, че не живееш в духа, не Ме притеснява. Делото Ми е напреднало до настоящия етап, така че какво можеш да направиш? Не се безпокой, защото всичко, което правя, има своите етапи и Аз ще върша делото Си Сам. Веднага щом започна да действам, всички са напълно убедени; ако не бяха, щях да ги накажа с удвоена строгост, което засяга още повече управленските Ми закони. Вижда се, че управленските Ми закони вече са започнали да се издават и изпълняват и вече не са скрити. Трябва да разберете това ясно! Сега всичко опира до Моите управленски закони, а който ги наруши, трябва да претърпи загуба. Това не е маловажен въпрос. Наистина ли имате някаква представа за това? Виждате ли това с яснота? Аз трябва да започна да общувам: всички народи и всички хора по света се управляват от ръцете Ми и независимо от тяхната религия, те трябва да потекат обратно към Моя трон. Разбира се, след като бъдат съдени, някои ще бъдат хвърлени в бездънната яма (като обекти на разрушението, които ще бъдат напълно изгорени и няма да останат повече), докато други, след като бъдат съдени, ще приемат името Ми и ще станат хора на Моето царство (на което ще се наслаждават само хиляда години). Вие обаче ще притежавате царството с Мен във вечността и понеже преди това сте страдали за Мен, Аз ще заменя вашите страдания с благословии, които ще ви давам без край. Тези, които са Моят народ, просто ще продължат да полагат труд за Христос. Това, което се нарича наслада тук, не означава само удоволствие, но и че тези хора ще бъдат предпазени от претърпяване на бедствия. Това е вътрешното значение на Моите искания към вас, които сега са толкова строги, и на всичко, което сега се отнася за Моите управленски закони. Причината за това е, че ако не приемете Моето обучение, няма да има начин да ви дам това, което е предназначено да наследите. И така, вие все още се страхувате от страданието и се боите, че душите ви ще бъдат наранени, като винаги си мислите за плътта и постоянно правите разпоредби и планове за себе си. Не са ли подходящи Моите разпоредби за вас? Защо тогава продължавате да правите разпоредби за себе си? Ти Ме хулиш! Не е ли така? Аз уреждам нещо за теб, после ти го отхвърляш напълно и правиш свои собствени планове.

Вие може да бъдете красноречиви, но в действителност изобщо не съблюдавате Моите намерения. Чуйте Ме! Абсолютно не бих казал, че сред вас има някой, който е способен да прояви истинско внимание към намеренията Ми. Въпреки че твоите действия може да са съгласно Моите намерения, Аз със сигурност няма да те хваля. Това е Моят метод за спасение. Дори и така вие все още сте самодоволни на моменти, като мислите себе си за невероятни, докато презирате всички останали. Това е един от аспектите на поквареното човешко поведение. Това, че всички вие признавате тази гледна точка, която излагам, е повърхностно. За да можете истински да се промените, трябва да се доближите до Мен. Общувай с Мен и Аз ще ти дам благодат. Някои хора искат само да седят бездейни и да жънат това, което другите са посели, смятайки, че за да бъдат облечени, трябва само да протегнат ръцете си, и за да бъдат нахранени, трябва само да отворят устата си, като дори чакат другите да сдъвчат храната им и да я поставят в устата им, преди те да я погълнат. Такива хора са най-глупави, те обичат да ядат това, което е било сдъвкано от други. Това също е проява на най-мързеливия аспект на човека. След като чухте тези Мои думи, не трябва повече да ги подминавате. Ще постъпите правилно само като удвоите вниманието си и само тогава ще удовлетворите намеренията Ми. Това е най-добрият вид подчинение и послушание.

Предишна: Глава 61

Следваща: Глава 63

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger