Глава 61

Когато си наясно със собственото си състояние, тогава можеш да спазваш Моите намерения. Всъщност Моите намерения не са трудни за разбиране, просто в миналото ти никога не си търсил в съответствие с Моите желания. Аз не искам идеите или мислите на хората, а още по-малко твоите пари или твоите притежания. Това, което искам, е твоето сърце. Разбираш ли? Това е Моето намерение. Нещо повече, това е, което искам да получа. Хората винаги използват собствените си представи, за да Ме съдят, и използват своите критерии, за да оценят Моя духовен ръст. С човешката раса това е най-трудното нещо, с което трябва да се справям, и това е, което презирам и ненавиждам най-много. Разбирате ли сега? Защото това е най-видимият нрав на Сатана. Освен това вие сте с такъв малък духовен ръст, че често попадате в изкусните интриги на Сатана. Просто не можете да ги различите! Много пъти съм ви казвал да бъдете предпазливи по всяко време и във всяко отношение, за да не бъдете измамени от Сатана. Въпреки това вие не слушате и вместо това лекомислено игнорирате това, което казвам. В резултат на това в крайна сметка вие страдате от загуби в живота и след това става твърде късно за съжаления. Не би ли било много добра идея за теб да приемеш това като урок за твоето бъдещо търсене? Казвам ти! Склонността към негативизъм ще донесе крайно тежки загуби в живота ти. Като знаеш това, не е ли време да се събудиш?

Хората са нетърпеливи за бързи резултати и виждат само това, което е точно пред тях. Когато казвам, че съм започнал да наказвам хората, които са на власт, вие ставате още по-нетърпеливи, като питате: „Защо тези хора са все още на власт? Това не означава ли, че Божиите думи са празни?“. Човешките представи са толкова дълбоко вкоренени! Вие не разбирате смисъла на това, което казвам. Хората, които наказвам, са злите, тези, които Ми се противопоставят, и тези, които не Ме познават, и игнорирам онези, които просто вярват в Мен, без да търсят истината. Вие наистина сте невежи! Не сте разбрали нито йота от това, което казах! Въпреки това все още се потупвате по гърба, като си мислите, че сте узрели, че схващате нещата и че сте в състояние да разберете Моите намерения. Често казвам, че всички неща и дела служат на Христос, но разбираш ли наистина тези думи? Наистина ли знаеш какво означават те? Преди съм казвал, че не наказвам никого прибързано. Всеки един човек във вселената следва Моите правилни разпоредби. Хората, които са обект на Моето наказание, онези, които полагат труд за Христос (които не ще спася), избраните от Мен и онези, които са избрани от Мен, но които ще бъдат отстранени след това — всички тях Аз държа в ръцете Си, да не говорим за теб, един от избраните, когото разбирам още повече. Всички неща, които правя през тази фаза и по време на следващите, са в съответствие с Моите мъдри разпоредби. Не е нужно да правиш предварително разпоредби за Мен; просто чакай и се наслаждавай! Това е нещо, което заслужаваш. Аз доминирам над това, което е Мое, и не оставям с лекота онези, които се осмеляват да се оплакват или които имат други мнения за Мен. Тези дни често избухвам в гняв, когато програмата от управленски закони, която съм планирал, напредва до този етап. Не си мислете, че нямам чувства. Това е така, защото, както вече казах, нито един предмет, човек или събитие не смее да попречи на Моите стъпки напред. Правя това, което казвам, и това съм Аз. Нещо повече, това е най-видимото проявление на Моя нрав. Аз се отнасям еднакво към всички хора, защото всички сте Мои синове и Аз обичам всеки един от вас. Кой баща не носи отговорност за живота на сина си? Кой баща не работи усилено, ден и нощ, за бъдещето на сина си? Кой измежду вас признава това? Кой може да покаже грижа за сърцето Ми? Вие постоянно правите планове и разпоредби за собствените си плътски удоволствия и нямате абсолютно никакво разбиране за сърцето Ми. Сърцето Ми се къса за вас, но вие непрекъснато копнеете за плътски удоволствия, за ядене и пиене, за спане и облекла. Нямате ли и най-малка съвест? Ако това е така, тогава вие сте просто животни в човешки дрехи. Това, което казвам, не е прекалено и трябва да можете да понасяте тези думи. Това е най-добрият начин да ви спася и още повече, това е мястото, където се намира мъдростта Ми: поразете основната слабост на Сатана, победете го напълно и го унищожете изцяло. Стига да се покаеш и да се увериш, че можеш да разчиташ на Мен да премахна старата ти природа и да изживееш образа на нов човек, Аз ще бъда напълно удовлетворен, защото това означава да живееш според нормалната човешка природа и да свидетелстваш за Моето име. Нищо не Ме прави по-щастлив.

Трябва винаги да си близо до Мен. Очевидно е, че темпото Ми се ускорява ден след ден. Ако ти липсва общение в духа дори и за миг, тогава Моята присъда ще падне върху теб незабавно. В този смисъл ти си придобил дълбоко разбиране. Наказвам те не защото не те обичам, а по-скоро те дисциплинирам от любов. В противен случай нямаше да растеш и винаги щеше да си покварен без ограниченията на Светия Дух. Това още повече доказва Моята мъдрост.

Предишна: Глава 60

Следваща: Глава 62

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger