Глава 65

Моите думи винаги попадат в уязвимите ви места, тоест те посочват фаталните ви слабости. В противен случай вие до ден днешен щяхте да отлагате, без да си давате сметка кое време е настъпило. Знайте това! Аз използвам пътя на любовта, за да ви спася. Каквото и да правите, Аз непременно ще изпълня онова, което съм одобрил, и няма да допусна никакви грешки. Мога ли Аз, праведният Всемогъщ Бог, да сгреша? Нима това не е човешко понятие? Кажете Ми: нима всичко, което правя и казвам, не е заради вас? Някои хора ще кажат смирено: „О, Боже! Всичко, което Ти правиш, го правиш заради нас, но ние не знаем как да постъпваме в съгласие с Теб“. Какво невежество! Вие дори си позволявате да твърдите, че не знаете как да Ми сътрудничите! Това са все позорни лъжи! След като изричате такива неща, защо всъщност постоянно се грижите за плътта си? Думите ви звучат добре, но постъпките ви не са непринудени и приятни. Длъжни сте да разберете това: днес Аз не искам много от вас и исканията Ми не са непосилни за вас; напротив, те са постижими за хората. Аз изобщо не ви надценявам. Нима Аз не познавам мащабите на човешките възможности? Разбирам ги съвършено ясно.

Моите думи постоянно ви просвещават, но сърцата ви са твърде закоравели и вие не можете да уловите Моите намерения в духа си! Кажете Ми: колко пъти съм ви напомнял да не се съсредоточавате върху храната, облеклото или външния си вид, а вместо това да се вглъбите във вътрешния си живот? Вие просто не слушате. Омръзна Ми да говоря. Толкова ли сте вцепенени? Напълно лишени ли сте от разум? Да не би да съм изрекъл думите Си напразно? Казал ли съм нещо неправилно? Синове Мои! Бъдете внимателни към Моите искрени намерения! Когато животът ви съзрее, повече няма да е нужно да се безпокоите и всичко ще бъде подсигурено. Сега няма смисъл да се съсредоточавате върху тези неща. Моето Царство се осъществи напълно и се спусна в света явно; това още повече означава, че Моят съд настъпи изцяло. Усещате ли го? Не Ми се иска да ви съдя, но вие не проявявате никакво внимание към сърцето Ми. Моето желание е вие постоянно да получавате грижата и закрилата на Моята любов, а не безжалостен съд. Нима желаете да ви съдят? Ако не, то защо не се приближавате непрекъснато към Мен, нямате общение с Мен и не търсите близостта Ми? Отнасяш се с Мен тъй студено, но когато Сатана ти дава идеи, се чувстваш въодушевен, защото ги смяташ за съзвучни със собствената ти воля, ала не правиш нищо заради Мен. Нима желаете винаги да се отнасяте към Мен тъй жестоко?

Въпросът не е в това, че Аз не желая да ти въздам, а че вие не желаете да платите цената. Така вие оставате с празни ръце, нямате нищичко. Нима не виждате колко бързо се развива делото на Светия Дух? Нима не виждате, че Моето сърце гори от тревога? Аз ви моля да Ми сътрудничите, но вие все така не желаете. Всевъзможни бедствия ще се случват едно след друго; всички народи и места ще бъдат сполетени от бедствия: повсеместни чума, глад, наводнения, суша и земетресения. Тези бедствия няма да се случват просто на едно или друго място и няма да свършват за ден или два. Вместо това те ще се разпространяват на все по-голяма територия и ще стават все по-сериозни. През това време ще възникват едно след друго всевъзможни бедствия от насекоми и явлението канибализъм ще присъства навсякъде. Това е Моят съд за всички нации и народи. Синове Мои! Вие не сте длъжни да понасяте болката или страданията на стихийните бедствия. Аз желая вие по-скоро да съзреете и колкото може по-скоро да поемете бремето, което тегне на Моите плещи. Защо не разбирате намеренията Ми? Предстоящото дело ще става все по-напрегнато. Нима вие сте толкова жестокосърдечни, че Ме оставяте със заети ръце, когато трябва да се трудя толкова усърдно съвсем сам? Ще го кажа по-просто: тези, чийто живот съзрее, ще влязат в убежището и няма да търпят болка или страдания; онези, чийто живот не съзрее, трябва да изтърпят болката и страданията. Думите Ми са достатъчно ясни, нали?

Моето име трябва да се разпространява във всички посоки и на всички места, та всеки да може да узнае Моето свято име и да Ме познае. Хората от всички слоеве на обществото в САЩ, Япония, Канада, Сингапур, Съветския съюз, Макао, Хонконг и другите държави незабавно ще се устремят към Китай заедно в търсене на истинския път. Моето име вече им бе засвидетелствано; на вас ви остава да съзреете колкото може по-скоро, за да ги напътствате и поведете. Ето защо казвам, че предстои още много работа. Моето име ще се разпростре надлъж и нашир след бедствията, и ако не внимавате, вие ще изгубите полагащия ви се дял. Не се ли боите? Моето име се разпространява сред всички религии, всички сфери на живота, всички народи и всички вероизповедания. Това е Моето дело, което се изпълнява методично, в тясна връзка. Всичко това става по Моя мъдър замисъл. Единственото Ми желание е да напредвате с всяка крачка, внимателно следвайки стъпките Ми.

Предишна: Глава 64

Следваща: Глава 66

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger